Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 182: Mạch lạc toàn bộ khai mởLần này Mạc Vô Kỵ không có lựa chọn lôi luyện thất, hắn lựa chọn là tốt nhất linh khí phòng tu luyện. Vấn Thiên Học Cung tốt nhất linh khí phòng tu luyện, một ngày một vạn địa phẩm linh thạch. Bình thường vậy Nguyên Đan Cảnh cũng sẽ không lựa chọn loại tu luyện này thất, bởi vì quá mức xa xỉ. Phải biết rằng đại đa số bế quan, ngay từ đầu chính là nửa năm một năm, không có người nào có thể trả nổi loại giá linh thạch này.

Mạc Vô Kỵ lại không thèm để ý, trên người hắn linh thạch rất nhiều, hiện tại ngũ đại đế quốc đại loạn, không nhanh chóng tu luyện tăng lên tu vi của mình, còn (muốn) chờ cái gì? Linh thạch thứ này chính là vì tăng lên tu luyện, hắn cả linh thạch mỏ đều gặp, cũng không có gì đặc biệt hơn người.

Mạc Vô Kỵ vẫn cho là linh luyện thất, chính là linh khí nồng nặc một chút mà thôi, chính bản thân vị trí nơi ở dùng linh thạch tu luyện, chỉ cần linh thạch đủ nhiều, hiệu quả cũng giống như nhau. Đương nhiên, hắn lựa chọn linh luyện thất tu luyện, một là không dám đơn độc ở lại động phủ của mình tu luyện, thứ hai chính là ở chỗ này chờ Sầm Thư Âm.

Khi tiến vào linh luyện thất sau đó, Mạc Vô Kỵ liền biết mình hoàn toàn sai rồi. Vấn Thiên Học Cung tiên luyện tháp linh luyện thất, thậm chí hiệu quả so với giữa linh thạch mỏ tu luyện còn tốt hơn. Tại linh thạch mỏ tu luyện, tất lại còn có một chút linh khí tạp chất, mà ở trong tiên luyện tháp tu luyện, linh khí cực kỳ tinh thuần. Không chỉ như thế, hướng đi linh khí trong đó, còn ẩn chứa một phần tu luyện đạo niệm vết tích.

Chỉ một ngày, Mạc Vô Kỵ đã đột phá Trúc Linh tầng bốn, thăng cấp tới rồi Trúc Linh tầng năm. Dù cho Mạc Vô Kỵ biết mình cùng Nhâm Thiên Tinh một phen giao lưu, chỉ cần bế quan tu luyện, rất nhanh thì có thể đột phá Trúc Linh tầng năm, hắn cũng là thật không ngờ sẽ nhanh như vậy.

Tinh thuần linh khí nồng nặc mang theo bao lấy Mạc Vô Kỵ, tại Mạc Vô Kỵ quanh thân tạo thành tinh thuần linh khí vòng xoáy. Mỗi lần gần như là Mạc Vô Kỵ mới vừa bắt đầu Chu Thiên Hành công thời điểm, linh khí vòng xoáy liền tự động bắt đầu phối hợp tu luyện của hắn.

Mạc Vô Kỵ trong lòng là mừng rỡ không thôi, không muốn nói nơi này một vạn địa phẩm linh thạch một ngày, coi như là mười vạn địa phẩm linh thạch một ngày, hắn cũng cảm thấy không thua thiệt.

Tiên luyện tháp vốn chính là một cái thành lập tại trên linh mạch tháp tu luyện, Mạc Vô Kỵ tu vi tuy thấp, tốc độ hắn hấp thu linh khí thật là đáng sợ. Hơn nữa hắn lại lựa chọn tại linh luyện thất tốt nhất, cái loại này linh khí hấp thu càng là tạo thành ba đào, từng đợt lại từng đợt ùa về phía hắn.

Nếu là Vấn Thiên Học Cung Chân Thần Cảnh cường giả xuất hiện ở tiên luyện tháp, nhất định có thể phát hiện tiên luyện tháp linh khí ba động dị thường. Bất quá Vấn Thiên Học Cung Chân Thần Cảnh, ngoại trừ đi tới Ngoại Vực chiến trường, chỉ có một hai vị tọa trấn trong chỗ sâu Vấn Thiên Học Cung, không phải là diệt môn đại sự, bọn họ sẽ không ra tới.

Nguyên bản định tu luyện vài ngày liền đi ra ngoài băng luyện thất xem, kết quả Mạc Vô Kỵ vừa tu luyện chính là nửa tháng thời gian.

Nửa tháng thời gian, hắn đã từ Trúc Linh tầng năm tu luyện đến Trúc Linh tầng 6 viên mãn.

Trúc Linh tầng 6 viên mãn khoảng cách Tụ Linh tầng bảy, chỉ có một bước xa. Bước xa này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, dường như xa xa không hẹn. Hắn tại mấy ngày trước liền đạt tới Trúc Linh tầng 6 viên mãn, liên tục vài ngày, dù cho hắn hấp thu nhiều hơn nữa linh khí, vẫn như cũ là Trúc Linh tầng 6 viên mãn.

Tới rồi phía sau, Mạc Vô Kỵ thậm chí bắt đầu dùng đan dược tu luyện. Hắn có thể cảm giác được tu vi của mình tăng lên không ngừng, liền là không thể đột phá một đạo trạm kiểm soát sau cùng.

Trúc Linh tầng 6 cùng Trúc Linh tầng bảy, tuy chỉ là một tầng chi cách, khác nhau lại rất lớn. Một là Trúc Linh trung kỳ, một là Trúc Linh hậu kỳ, hoàn toàn không thể so sánh nổi.

Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, Trúc Linh tầng bảy, hắn nói không chừng có thể từ trong tay Thoát Phàm cảnh rời khỏi. Trúc Linh tầng 6, vậy thì nguy hiểm.

Lập tức liền phải đi Ngoại Vực chiến trường, nhất định phải đột phá đến Trúc Linh tầng bảy. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc, lại đem hộp ngọc mở ra, từ bên trong xuất ra một quả lóng lánh trong sáng linh thạch.

Mạc Vô Kỵ không biết người khác có biết dùng hay không thiên phẩm linh thạch tu luyện, hắn hôm nay là hạ quyết tâm, cần thiên phẩm linh thạch đột phá đến Trúc Linh tầng bảy.

Nếu có người biết Mạc Vô Kỵ biết dùng thiên phẩm linh thạch đến đột phá Trúc Linh tầng bảy, phỏng chừng sẽ thổ huyết tam thăng.

Thiên phẩm linh thạch bình thường giống nhau đều sinh ra tại địa phẩm linh thạch mỏ, một cái địa phẩm linh thạch mỏ có thể tìm tới hai 3 tấm thiên phẩm linh thạch, đã tính là phi thường tốt vận khí. Loại linh thạch này đều bị dùng để đột phá Địa Cảnh trở lên cảnh giới, dù cho Thoát Phàm cảnh dùng để thăng cấp Nguyên Đan Cảnh, đều có thể bị người nói thành xa xỉ.

Mà bây giờ, Mạc Vô Kỵ dùng thiên phẩm linh thạch đến đột phá Trúc Linh tầng bảy, đích thật là đạp hư đồ đạc.

Mạc Vô Kỵ vẫn cho rằng, đồ dù tốt, không có phát huy tác dụng, cũng không phải là đồ tốt. Hiện tại thực lực của hắn tăng lên, hắn còn có thể đi tìm thiên phẩm linh thạch. Hắn giữ lại thiên phẩm linh thạch không bỏ được tu luyện, kết quả bị người giết chết, thiên phẩm linh thạch cũng chỉ là vì hắn người làm áo cưới mà thôi.

Bởi vì loại ý nghĩ này, Mạc Vô Kỵ mới không chút do dự lấy ra thiên phẩm linh thạch.

Linh luyện thất linh khí vốn là nồng nặc kinh người, thậm chí còn mang theo một tia quy tắc tu luyện. Mạc Vô Kỵ lại đem thiên phẩm linh thạch vừa lấy ra, linh khí nồng nặc càng là có thêm một tia linh tính, tu luyện quy tắc cũng càng là rõ ràng. Khi Mạc Vô Kỵ nắm chặt thiên phẩm linh thạch, bắt đầu Chu Thiên Hành công thời điểm, như trường giang đại hà bình thường vậy tinh thuần linh khí trực tiếp đánh về phía Mạc Vô Kỵ hết thảy mạch lạc. Giờ khắc này, hắn một trăm nhánh mạch lạc hầu như toàn bộ khai hỏa cuồng cuốn linh khí.

- Ầm!

Chỉ một lần, Mạc Vô Kỵ Trúc Linh tầng 6 đến Trúc Linh tầng bảy tu vi ngăn cách đã bị đánh vỡ ra, thực lực của Mạc Vô Kỵ càng là tại trong chớp nhoáng này bão táp tăng lên.

Mạc Vô Kỵ tu luyện hấp thu linh khí vốn là mạnh, tại lấy ra thiên phẩm linh thạch sau đó, càng là kích phát liên khóa phản ứng. Thuần hậu sạch sẽ linh khí sương mù lại đem Mạc Vô Kỵ triệt để vây lại, mà ở trong linh khí sương mù này có một đạo càng tinh thuần khí tức đang dọn dẹp Mạc Vô Kỵ mạch lạc tạp chất, đồng thời dùng này hùng hậu linh khí cấp tốc tăng lên thực lực của Mạc Vô Kỵ.

Trúc Linh tầng tám, Trúc Linh tầng chín...

- Răng rắc.

Mạc Vô Kỵ trong tay linh thạch hóa thành tro tàn thời điểm, Mạc Vô Kỵ mới từ này say mê trong tu luyện trở nên giật mình tỉnh giấc.

Hắn cúi đầu nhìn một chút thiên phẩm linh thạch biến mất tại trong tay mình, trong lòng có một loại kích động khó có thể nói nên lời.

Đừng xem Mạc Vô Kỵ là người phàm, hắn mở ra mạch lạc tu luyện một đường, đối với tu luyện cũng không xa lạ gì. Hắn tại chỗ linh khí ít ỏi tu luyện qua, đã ở giữa linh thạch mỏ tu luyện qua, rất rõ ràng tu luyện là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được bế quan sẽ làm hắn say sưa như vậy, say sưa chính là hắn lấy được này một quả thiên phẩm linh thạch.

Chỉ một quả thiên phẩm linh thạch, đang ở dưới sự phối hợp linh luyện thất, để cho hắn tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, thăng cấp tới Trúc Linh chín tầng rồi.

Mạc Vô Kỵ mừng rỡ hơn cũng có thêm một tia lo lắng, thật giống như người xa xỉ đã quem, hắn tương lai làm sao tiết kiệm xuống? Hắn hiện đang tu luyện chính là vui sướng, thậm chí từ Trúc Linh tầng bốn tới rồi Trúc Linh tầng chín.

Nhưng phải biết rằng, hắn tại Vấn Thiên Học Cung tốt nhất linh luyện thất, ngoại trừ đan dược ra, còn dùng một quả thiên phẩm linh thạch. Bởi vì những tư nguyên này, hắn tại quá trình tu luyện, gần như là một trăm nhánh mạch lạc toàn bộ khai hỏa hấp thu linh khí.

Vậy sau này đâu nè? Sau này không có mấy thứ này, ngày khác làm sao sống a? Hoặc là tiếp qua mấy năm, hắn cũng không cách nào từ Trúc Linh tầng chín thăng cấp đến Thoát Phàm cảnh.

Không đúng, hắn là chỗ xung yếu tấn công Nhân Cực cảnh, hắn còn nhất định phải tu luyện tới Trúc Linh tầng mười.

Nghĩ đến những thứ này, Mạc Vô Kỵ hưng phấn liền biến mất vô tung vô ảnh, nội tâm tràn đầy uể oải.

Được rồi, không biết Sầm Thư Âm có luyện thành Thiên Lôi Thất Thức hay không, chính bản thân bế quan thời gian hình như quá dài. Mạc Vô Kỵ mau chóng đem sau này thăng cấp chật vật ý niệm trong đầu dứt bỏ ở một bên, vỗ vỗ linh thạch bụi đất trên người mình, mở ra linh luyện thất đại môn.

...

- Tổng cộng bế quan ba mươi sáu ngày, yêu cầu khấu trừ ba mươi sáu vạn địa phẩm linh thạch...

Người kia trung niên nữ tử tại chỗ Tiên luyện tháp lệ phí không thay đổi lại đem linh thạch tạp Mạc Vô Kỵ đặt ở tiên luyện tháp đưa cho Mạc Vô Kỵ.

Mạc Vô Kỵ khóe miệng co quắp vài cái, hắn tu luyện hơn một tháng, liền tốn hết ba mươi sáu vạn địa phẩm linh thạch, những thứ này còn không tính, hắn còn dùng hết một quả thiên phẩm linh thạch.

Tiếp nhận linh thạch tạp phụ nữ trung niên đưa cho hắn, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có chút hoài niệm trước đây cái kia manh manh tiểu cô nương.

Nếu là manh manh tiểu cô nương, dù cho hắn linh thạch tốn hết, nghe một chút thanh âm của manh manh, tâm tình cũng sẽ khá hơn một chút.

- Làm phiền ngươi giúp ta xem một chút Sầm Thư Âm sư tỷ, bế quan có đi ra hay chưa...

Mạc Vô Kỵ tuy rằng không thích người trung niên phụ nữ này không hề tình cảm thanh âm, hắn còn phải hỏi một chút Sầm Thư Âm.

Sầm Thư Âm có đúng hay không tu luyện thành công Thiên Lôi Thất Thức, quan hệ đến hắn phi hành pháp bảo.

Phụ nữ trung niên thật giống như không có nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, biểu tình lãnh đạm.

Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ thở dài, không có hỏi lại. Hắn biết, hỏi lại cũng là hỏi không.

Cùng với hỏi người khác, còn không bằng chính bản thân đi kiểm tra một phen. Mạc Vô Kỵ trực tiếp đi tới bên ngoài cao cấp băng luyện thất xem một phen, duy nhất một cái cao cấp băng luyện thất cũng không có người tu luyện.

Mạc Vô Kỵ lại đi tới trung cấp băng luyện thất, mấy cái trung cấp băng luyện bên ngoài mặt như nhau không có cắm tiên luyện bài, điều này nói rõ Sầm Thư Âm cũng không tại trung cấp băng luyện thất.

Người nữ nhân này sẽ không phải là học xong Thiên Lôi Thất Thức, sau đó đơn độc chạy sao?. Cái này cũng có khả năng a, dù sao một món xe bay pháp bảo không đơn giản.

Mạc Vô Kỵ lắc đầu, hắn không chuẩn bị tiếp tục ở tại chỗ này chờ Sầm Thư Âm.

Tại Mạc Vô Kỵ lúc rời đi, hắn chợt phát hiện bên ngoài cửa trung cấp lôi luyện chữ bính chính bản thân tu luyện đang cắm rồi một quả tiên luyện bài.

Ai đang tu luyện lôi hệ công pháp vậy? Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Nếu là có người thực sự (biết) lôi hệ rèn luyện công pháp, hắn không ngại cùng đối phương giao dịch xuống tới, miễn cho Sầm Thư Âm tiếp tục tìm hắn phiền phức.

Mạc Vô Kỵ chờ khoảng chừng chừng nửa canh giờ, lôi luyện thất đại môn bỗng nhiên mở ra.

Một nữ tử cả mặt đen bụi, tóc có chút rối loạn đi ra.

- A đù! Sầm sư tỷ...

Mạc Vô Kỵ khiếp sợ nhìn Sầm Thư Âm trước mắt, nếu không phải trong lòng hắn đang nghĩ ngợi Sầm Thư Âm, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhận ra.

Trước mắt Sầm Thư Âm quả thực giống như vừa lăn trong tro than đi ra bình thường giống nhau, dù cho y phục trên người đã thay, địa phương lộ ở bên ngoài, vẫn là vết thương chi chít. Trước kia thiếu nữ đẹp như thiên tiên, tuyệt sắc dung tư, giờ khắc này ở trước mặt Mạc Vô Kỵ, thật giống như một cái dân chạy nạn Châu Phi.

Chỉ một lát sau thời gian, Mạc Vô Kỵ liền hiểu là chuyện gì xảy ra, Sầm Thư Âm vào lôi luyện thất tu luyện. Chẳng lẽ, nàng học xong Thiên Lôi Thất Thức thức thứ nhất?

Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ trong lòng không rõ mong đợi. Một khi Sầm Thư Âm học xong hắn cho cái kia Bằng Không Kinh Lôi, vậy có phải hay không ý nghĩa hắn là có thể đạt được phi hành pháp bảo của đối phương?

Mạc Vô Kỵ trong lòng đã bắt đầu yy hẳn lên, cái kia xe bay tuy có chút nữ tính, cuối cùng so với không có vẫn khá hơn. Chờ hắn bắt được về xe bay, hắn liền đem bên trong kết cấu bố lại một lần nữa cho nó men lỳ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.