Dạ Thiên Tử

Quyển 5 - Chương 4: Hỉ còn một sớm một chiều mà thôi…



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc.

IMG

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.