Đại Đạo Độc Hành

Chương 1121-2: Cao hư thanh minh kim tinh hoàng! (2)Thái Sơ số 8 nói: “Phải, thương hội Hắc Thực vị diện lần trước, so với thương hội này, xa xa cao hơn Thái Sơ phường thị chúng ta.

Mà cái này, cùng quy mô phát triển của Thái Sơ phường thị chúng ta không sai biệt lắm!

Hơn nữa có thể thấy được, chúng ta có rất nhiều hàng hóa, cũng không thể cú thành lưu thông, giả cả mọi người đều không sai biệt lắm!”

Lạc Ly hỏi: “Sứ giả chúng ta, đến thương hội bọn họ, cần bao lâu?”

Thái Sơ số 8 hồi đáp: “Chủ nhân, đã xuất phát, ước chừng một tháng sau, là có thể tới!”

Lạc Ly gật đầu!

Sứ giả này mua bán một phen, lại tiến đến gặp Lạc Ly.

Bên trong lời nói, muốn truy cầu giao dịch đại ngạch, nhưng mà lại muốn đổi lấy tiên nguyên của Thái Sơ phường thị.

Lạc Ly cười, nếu là không có kinh nghiệm lần trước, sợ là bị đối phương lừa, nhưng mà hiện tại chính mình có kinh nghiệm, không bao giờ sẽ tiến hành loại mua bán tiên nguyên số lượng lớn này nữa!

Giống giao dịch bình thường, mua bán tiên nguyên số lượng nhỏ, đối phương cũng trả giá vật phẩm, phương thiên địa này cũng được chỗ tốt, cho nên trả một ít tiên nguyên cũng sẽ không tính là cái gì, chỉ cần quy mô không lớn, không đột nhiên trả giá lượng lớn tiên nguyên, liền không có vấn đề.

Lần trước, sau khi kiếm về được lượng lớn tiên nguyên, Lạc Ly đã không muốn lưu thông tiên nguyên nữa!

Nhưng mà trải qua một đoạn thời gian, Lạc Ly khổ tâm nghiên cứu, dần dần phát hiện!

Theo Trung thiên chủ thế giới chế tạo tiên nguyên, làm như hóa tệ lưu thông, ở cả Thái Sơ phường thị lưu thông, cường giả chủ thế giới khác, sử dụng tiên nguyên này, mang về chủ thế giới chính mình, trong bất tri bất giác, chỉ là tích hàm khí vận tiên nguyên Trung thiên chủ thế giới, dần dần hấp thu khí vận cả tinh hải.

Mà Trung thiên chủ thế giới, từng chút một, dần dần trở thành thế giới trung tâm cả tinh hải.

Tiên nguyên này, tuyệt đối không chỉ là giao dịch hóa tệ, đơn giản như vậy, trong đó có áo bí không thể nói. Đến hiện tại Thái Sơ số 8, cũng không hiểu vì cái gì một ngàn vạn tiên nguyên đối với Lạc Ly lại có ảnh hưởng lớn như vậy.

Cho nên, bất luận đối phương, xuất ra cái gì tốt, Lạc Ly cũng không lại trả bằng lượng lớn tiên nguyên!

Sứ giả thương nhân đối phương, thử vài lần, liền biết Lạc Ly rõ ràng đạo lý này, chính là cười, không bao giờ thí nghiệm nữa, nhận đồng Thái Sơ phường thị địa vị ngang nhau!

Sứ giả này mua bán thật lâu, cuối cùng rời khỏi, mà sứ giả Lạc Ly cũng đến thương hội đối phương.

Lạc Ly lập tức sử ra phương pháp lần trước, phụ thể phía trên sứ giả, tiến nhập thương hội đối phương.

Thương hội đối phương là một bảo lũy kim loại hư không thật lớn, có cái này có thể thấy, đây gọi là tinh hải Quân Cơ Lợi, là một thế giới kim loại, sinh linh nơi đây, phải biết đều là sinh mệnh kim loại.

Tiến nhập thương hội này, Lạc Ly giả mạo sứ giả, bái kiến đứng đầu thương hội đối phương.

Đứng đầu thương hội đối phương, chính là một kim loại hình viên trụ thật lớn!

Nhìn đến tên này, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, dựa theo quy củ đến đây đi!

“Đứng đầu thương hội Quân Cơ Lợi vĩ đại, chào ngài!

Ta mang đến thiện ý cùng tín nhiệm, ta muốn ở trong thương hội Quân Cơ Lợi của ngài, tiến hành giao dịch, liên hệ có được không!”

Viên trụ kim loại này, nhìn Lạc Ly nói: “Xin thứ lỗi, thỉnh không cần gọi ta là vĩ đại, ta chỉ là vĩ đại cao hư thanh minh kim tinh hoàng tinh hải Quân Cơ Lợi, thủ hạ đệ nhất thương nhân Nguyên Từ Kim!

Ta chỉ vì bệ hạ canh giữ kim tinh, vì bệ hạ canh giữ vị diện thương hội này!”

Lạc Ly hành lễ nói: “Ra mắt công chính cường đại Nguyên Từ Kim các hạ, xin hỏi ta có thể ở trong thương hội Quân Cơ Lợi mà ngài canh giữ, tiến hành giao dịch, liên hệ hay không!”

Nguyên Từ Kim hồi đáp: “Được, quyền lợi mà quý Thái Sơ phường thị ban tặng sứ giả chúng ta, ở thương hội chúng ta, ngài có đủ như vậy!”

Lạc Ly gật đầu nói: “Đa tạ!”

Nguyên Từ Kim nói: “Được, ban tặng ngươi quyền lợi giao dịch!”

Nguyên Từ Kim này nhiệt tình tìm đến Lạc Ly, tất cả thuận lợi, Lạc Ly được đến quyền lợi mua bán ở thương hội này.

Đi lại bên trong thương hội này, Lạc Ly nhíu mày, cùng thương hội này giao dịch, cũng không có không gian bạo lợi quá lớn.

Mặc dù song phương giao dịch lẫn nhau, đều có lợi nhuận rất lớn, nhưng mà loại một cuộc mua bán là có thể kiếm đến món lãi kếch sù gấp trăm lần ngàn lần, ở đây không có!

Bất quá quầy hàng trong thương hội này, linh kim thiên địa khắp nơi đều có.

Linh vật thiên địa ở Trung thiên chủ thế giới vô cùng hi hữu, ở thế giới này, chính là hàng hóa tài liệu bình thường.

Lạc Ly bắt đầu thu mua, đương nhiên hắn cũng sẽ không sử dụng tiên nguyên, đối phương cũng không cho hắn cơ hội kiếm tiên nguyên, Lạc Ly lấy các loại thiên tài địa bảo hỏa hệ cùng thiên tài địa bảo mộc hệ, đổi lấy lượng lớn linh kim thiên địa!

Đồng thời như thế, Lạc Ly ở đây, phát hiện đại biểu thương hội tinh hải khác, hơn nữa không phải một cái!

Ở thương hội này, rõ ràng có bảy cái!

Bảy cái này đại biểu cho bảy đại thương hội tinh hải, bọn họ phân biệt là:

Diêm Na Lâu thương hội, Kim Khuyết Huyền đạo tràng, Hỏa Ma La tập thị, Bạt Đạt La Quả phật đường, Thanh Tinh quỷ trai, Tử Phủ trọng lâu, Thích Đề Hoàn Nhân thương hội!

Thương hội này đều là cùng thương hội Quân Cơ Lợi quan hệ mậu dịch, tám thương hội bọn họ, hình thành một quần lạc thương hội mậu dịch loại nhỏ.

Nhìn đến thương hội này tồn tại, Lạc Ly lập tức lấy danh nghĩa sứ giả Thái Sơ phường thị, đi qua bái phóng.

Bái phỏng này, sứ giả bảy đại thương hội khác, toàn bộ nhiệt tình tiếp đãi, trao đổi thương lộ.

Ở thời điểm tiếp đãi, bọn họ đều thử dò hỏi Lạc Ly, xem xem có thể ở trong tay Lạc Ly, kiếm lấy lượng lớn Thái Sơ hồng mông tiền hay không.

Nhưng mà phát hiện Lạc Ly biết bí mật Thái Sơ hồng mông tiền, sứ giả này sẽ không thử nữa, xem Lạc Ly là thương hội đồng cấp với mình.

Như vậy Thái Sơ phường thị của Lạc Ly, gia nhập đến bên trong quần lạc thương hội mậu dịch này.

Bảy thương hội này phân biệt đại biểu bảy tinh hải thật lớn, Diêm Na Lâu tinh hải, Kim Khuyết tinh hải, Hỏa Ma La tinh hải, Bạt Đạt La Quả tinh hải, Thanh Tinh tinh hải, Tử Phủ tinh hải cùng Thích Đề Hoàn Nhân tinh hải!

Lạc Ly tinh tế tính toán, có thêm Hắc Thực tinh hải, còn có Cự Côn Ngư Nhân tinh hải, đến đây Lạc Ly đã biết mười thế giới đại tinh hải.

Giữa thế giới tinh hải này, cách xa nhau vô số năm ánh sáng, xa vô tận, trừ bỏ cự quy nhất tộc, hoặc cho phép lấy thiên di ở giữa tinh hải, sinh linh còn lại, căn bản không có năng lực thiên di, chính là Phản Hư Chân nhất, cũng là không cách nào xuyên qua tinh hải.

Cũng không phải nói xuyên qua tinh hải này, chính là các đại thế giới thế giới tinh hải chỗ Trung thiên chủ thế giới, Phản Hư Chân nhất tiến hành xuyên qua, đều là rất khó!

Cũng chỉ có Thái Sơ phường thị này, loại tập thị giao dịch vị diện này, mới có thể thông qua hư không vị diện, tiến hành giao dịch từ xa.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.