Đại Đạo Độc Hành

Chương 1122-2: Thế giới lại lặng lẽ thay đổi! (2)Theo bọn họ biến hóa, quầy hàng Thái Sơ phường thị, thật sự là một quầy khó cầu, chỉ cần ngươi có một quầy hàng, có chút đặc sản, là có thể đổi đến tất cả những thứ ngươi muốn.

Muốn linh kim có linh kim, muốn đan dược có đan dược, muốn linh sủng có linh sủng, vô số người phong cuồng cầu cấu quầy hàng.

Nhưng mà quầy hàng, chỉ có bấy nhiêu như vậy, kể từ tấn thăng cảnh giới tập chi, không biết vì cái gì Thái Sơ phường thị vẫn không có thăng cấp, cho nên quầy hàng không có biện pháp gia tăng.

Những người bắt đầu thuê quầy hàng, liền đem tiền thuê giao đến hàng ngàn năm sau, cho dù chính mình không làm mua bán, cho thuê lại, đều có thể kiếm bàn đầy bát tràn.

Ở trong quầy hàng này, mấy quầy hàng của Hỗn Nguyên tông, đều là nóng nảy nhất, đặc biệt mấy quầy hàng Bạch Du Du thuê, chuyên môn bán khuyến mãi linh thú, sứ giả thương hội khác, thích nhất đến đây mua bán, có thể nói có bao nhiêu mua bấy nhiêu.

Lần trước sau khi xem chiến, Bạch Du Du triệt để không tiếp tục kinh doanh, đem toàn bộ quầy hàng, toàn bộ làm ăn chính mình, nộp lên tông môn, từ Hỗn Nguyên tông thống trù quản lý, tiền lời hoàn toàn đưa về Hỗn Nguyên tông.

Dần dần, các đệ tử Hỗn Nguyên tông cung cấp linh thú, không đủ để cung ứng nhu cầu, bắt đầu mở rộng nghiệp vụ.

Có nhiều chỗ tốt như vậy, Chân Linh tông là tông môn đầu tiên gia nhập đến trong mua bán của Hỗn Nguyên tông, bắt đầu hướng Hỗn Nguyên tông cung cấp các loại chân linh.

Thật ra Chân Linh tông vốn ở Thái Sơ phường thị cũng có quầy hàng, nhưng mà ở dưới Lạc Ly lặng yên đè ép, cuối cùng toàn bộ vứt bỏ, sau đến suy nghĩ thuê lại quầy hàng, không có khả năng.

Không có biện pháp, cuối cùng đành phải cùng Hỗn Nguyên tông hợp tác, để Hỗn Nguyên tông chia phần.

Cái thứ hai chính là Hằng Cố Đô thiên giáo, bọn họ mười hai đô thiên thần Ma giới, cũng có chỗ độc đáo chính mình.

Sau đó chính là Thiên Long tự, cũng là gia nhập đến trong đó, mượn dùng Hỗn Nguyên tông đánh hạ danh đầu, bán khuyến mãi linh thú bát bộ thiên long của mình.

Ảnh Ma Tông cùng Mị Ma tông, lần trước đại chiến, đều âm thầm hỗ trợ Liên minh diệt Nguyên, lần này hoàn toàn bị Hỗn Nguyên tông bài trừ bên ngoài, giương mắt nhìn, cũng không có biện pháp.

Cả Thái Sơ phường thị, vui sướng hướng vinh, mậu dịch vô tận.

Ở trong các loại giao dịch này, ở trong bất tri bất giác, Trung thiên chủ thế giới dần dần đã trở thành trung tâm cả tinh hải.

Một trăm mười lăm đại thế giới, trong không biết tên, khí vận bọn họ tập trung đến Trung thiên chủ thế giới, mượn Trung thiên chủ thế giới này chiếm được vô số chỗ tốt.

Ở trong quá trình không ngừng giao dịch này, Lạc Ly cùng mấy hội chủ thương hội khác, cũng có một ít nhận thức cùng câu thông.

Hội chủ thương hội Quân Cơ Lợi là Nguyên Từ Kim, hắn là thần hoàng vị diện Quân Cơ Lợi ủy thác, quản lý thương hội.

Hội chủ thương hội Diêm Na Lâu, danh viết Mạc Nạp Thần chủ, đây là chân thần cường đại. Kim Khuyết Huyền Đạo trường là tử vi đạo tôn, mặc dù là tu tiên văn minh, nhưng mà chính là hoa tinh thành yêu, tương đương với cảnh giới Phản Hư, cường hoành chí cực.

Hỏa Ma La tập thị là ma vương Sa La Mạn, Bạt Đạt La Quả phật đường là Nhất Vấn thiện sư, Thanh Tinh quỷ trai là Thanh Quỷ Hoàng, Tử Phủ trọng lâu là Trọng Lâu Thiên Quân, Thích Đề Hoàn Nhân thương hội là An Thác La tôn chủ.

Đương nhiên, giống như danh hiệu của Lạc Ly chính là Thái Sơ chi chủ, danh hiệu này đều là hư, thân phận chân chính của bọn họ đều là tiềm ẩn, tránh bị bại lộ.

Đứng đầu thương hội này, Lạc Ly dần dần phát hiện, thực lực mọi người đều không sai biệt lắm.

Có là người nắm trong tay một tinh hải cắt cử quản lý nhân viên, có giống như chính mình, ở bổn tinh hải vị diện, căn bản chính là thanh danh không hiển, chỉ là cơ duyên trùng hợp, được đến hư không thương hội mà thôi.

Ở đây vừa không có loại đại thương hội Hắc Thực vị diện xa xa siêu việt chính mình, cũng không có Cự Côn Ngư Nhân tinh hải loại gì cũng không phải, mọi người khởi bước giống nhau, đều là thương hội vừa mới đạt tới cảnh giới tập chi, thậm chí không có một thương hội tiến nhập cảnh giới tập chi trọng thứ hai!

Có thôi đoạn này, mọi người gặp nhau, cũng không phải tính thần tượng, hẳn là cùng thiên đạo vũ trụ nào đó có quan hệ, thực lực mọi người không sai biệt lắm, mượn cái này gặp gỡ.

Ở trong lúc này, ở dưới sự chủ trì của lão bài đại thần Mạc Nạp Thần chủ Diêm Na Lâu thương hội, mọi người từng tụ hội cùng với nhau vài lần!

Đương nhiên, bên ngoài đều là phái sứ giả, thật ra âm thầm đều là đứng đầu thương hội phụ thân lên trên.

Ở trong tụ hội này, mọi người liên hệ lẫn nhau, nghiên cứu như thế nào đem giao dịch thương hội làm lớn.

Ở trong tụ hội này, Lạc Ly hỏi: “Các vị hội chủ, các ngươi có thể có biện pháp đem phường thị chúng ta, tấn thăng cảnh giới?”

Ma vương Sa La Mạn lắc đầu nói: “Khó, khó, khó, Thái Sơ chi chủ, ta đã tấn thăng cảnh giới tập chi một ngàn tám trăm năm, cũng không có tìm được biện pháp tấn thăng!”

Thái Sơ chi chủ là danh xưng của Lạc Ly đối ngoại!

Mạc Nạp Thần chủ cũng nói: “Ta tấn thăng cảnh giới tập chi, đã ba ngàn, cũng là không có biện pháp!

Bất quá, ta từng gặp được một đại thương hội, bọn họ nói có thể dạy ta biện pháp, nhưng mà làm quá độc ác, chỉ không để cho người sống, không có biện pháp, ta chỉ có cắt đứt thương lộ cùng bọn họ!”

Tử Phủ trọng lâu là Trọng Lâu Thiên Quân cũng là thở dài nói: “Phương pháp tấn thăng này, rất khó tìm, toàn bộ tài nguyên, ta đều chuẩn bị sắp xếp, chính là không có biện pháp!”

Mọi người đều là lắc đầu, bọn họ đều tạp ở chỗ này!

Ngay tại thời điểm mọi người giao dịch lần thứ ba, đột nhiên ma vương Sa La Mạn Hỏa Ma La tập thị, chính là sửng sốt, nói:

“Hỏa tinh linh hư không tìm đường của ta, lại phát hiện một nhà hư không thương hội!”

Mọi người nghe nhìn về phía hắn, hắn nói như thế, tất có nguyên nhân!

Hỏa Ma La tập thị là ma vương Sa La Mạn tiếp tục nói: “Cũng giống như chúng ta, đều là vừa mới tiến nhập thương hội hư không cảnh giới tập chi, xem ra chúng ta gặp nhau, cũng không phải ngẫu nhiên!”

Vừa nói ra lời này, mọi người gật đầu.

Nhất Vấn thiện sư Bạt Đạt La Quả phật đường vẫn không thích nói chuyện, há miệng nói:

“Ta nhưng thật ra nghe quá một truyền thuyết!”

Mọi người nhìn về phía hắn!

Hắn niệm một tiếng phật hào: “Ngã phật từ bi!”

Sau đó nói: “Từ xưa tương truyền, thương hội hư không này, có một năng lực ẩn tính!

Nếu ba thương hội đều là cảnh giới ngang nhau, ngẫu nhiên gặp nhau, liền sẽ kích hoạt một đặc tính tiềm tại của thương hội hư không, vì chúng ta tự động tìm, hấp dẫn thương hội cảnh giới tương đồng.

Như vậy, sẽ không xuất hiện cục diện đại thương hội khi phụ tiểu thương hội chúng ta, cho chúng ta cơ hội phát triển, đồng thời giữa mọi người, là có thể hỗ bổ kinh doanh”.

Nói xong lời này, mọi người gật đầu, một hai thương hội ngẫu ngộ như thế, nhưng thật ra bình thường, đây lại là mười cái, tuyệt đối không bình thường!

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.