Đại Đạo Độc Hành

Chương 1218: Cửu dương quy nhất nguyên thần thành!Sau đó hắn tiếp tục trồng trọt, một lần này trồng Âm Dương giáo, vốn còn cần một cái Cửu Dương giáo cùng Dạ Ma tông nữa, nhưng ngẫm lại, Lạc Ly bỏ qua.

Hắn gieo xuống nguyên thần Phản Hư của Vô Lượng tông, còn có Thiên Hành Kiện tông.

Hỗn Nguyên tông, Vô Lượng tông, Hạo Nhiên Chính Khí tông, Thái Dương Thần cung, Cửu Dương giáo, Thiên Hành Kiện tông, U Minh tông, Vô Thượng Thiên Đạo tông chính là thiên hạ bát khí, đều là tông môn lấy chân khí mênh mông xưng hùng thiên địa.

Sở dĩ chọn hai tông môn này, bởi vì hai tông môn này đều có đặc điểm của mình.

Vô Lượng tông, môn trung thi hào: Đại hải vô lượng, sơn xuyên vô lượng, nhật nguyệt vô lượng, tinh thần vô lượng, thiên địa vô lượng, âm dương vô lượng, chung cực vô lượng, vĩnh hằng vô lượng!

Đệ tử môn này, chân khí mênh mông, nhất khí quán núi sông, hung mãnh nhất, có thể nói khí tức rộng lớn!

Thiên Hành Kiện tông, môn trung thi hào: Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức!

Đệ tử này, khí tức dài nhất, vô cùng vô tận, có thể nói khí tức lan xa.

Trừ hai cái này, Lạc Ly nghĩ một chút, lại trồng một cái nguyên thần Phản Hư của Ngũ Hành tông.

Một năm vất vả trồng trọt, nhất thời thu hoạch thành công, Lạc Ly thu được ba cái nguyên thần Phản Hư.

Năm thứ ba, hắn tiếp tục canh tác, một lần này hắn trồng ba cái nguyên thần Phản Hư của Đại La Thời Ma tông, Không Ma tông, Cửu Dương giáo.

Như vậy, Lạc Ly thu được chín đại nguyên thần Phản Hư của bọn Cửu Dương giáo, Dạ Ma tông, Âm Dương giáo, Vô Lượng tông, Thiên Hành Kiện tông, Ngũ Hành tông, Đại La Thời Ma tông, Không Ma tông.

Ba năm sau, Lạc Ly không tiếp tục canh tác, mà lấy ra những nguyên thần Phản Hư đó.

Hắn đem một cái nguyên thần Cửu Dương giáo nhiều ra thêm kia phong ấn lại, cái này mình không dùng đến, nhưng hai đồ đệ Thiên Khuynh phong nhất mạch của mình, đến lúc cần dùng.

Nguyên thần trồng ra, so với nguyên thần cướp đoạt tốt hơn nhiều, đáng tiếc loại nguyên thần này lúc trồng xuống, thời điểm trồng mục đích rõ ràng, chỉ có thể để tu luyện, phương pháp khác, toàn bộ không cách nào sử dụng.

Nhìn tám cái nguyên thần trước mắt, Lạc Ly bắt đầu phân phối.

Trong đó Đại La Thời Ma tông, Không Ma tông, Ngũ Hành tông, một cái đại biểu thời gian, một cái đại biểu không gian, một cái chính là thiên địa ngũ hành, đại biểu thế giới!

Ba cái nguyên thần là một tổ, lấy nguyên thần Ngũ Hành tông làm trung tâm, dung hợp Đại La Thời Ma tông, Không Ma tông, đây chính là ngụ ý tam giới chi nội, ngũ hành chi pháp!

Sau đó Lạc Ly liền tới ba đại nguyên thần Cửu Dương giáo, Dạ Ma tông, Âm Dương giáo.

Lấy Âm Dương giáo làm trung tâm, dung hợp hai đại nguyên thần Cửu Dương, Dạ Ma, đây chính là phép âm dương hai đạo, tuần hoàn không ngớt!

Cuối cùng, Lạc Ly lấy nguyên thần của mình, dung hợp hai đại nguyên thần Vô Lượng tông, Thiên Hành Kiện tông, đây là phép khí tức kéo dài, khí quán núi sông!

Lấy hai đại nguyên thần này, gia tăng lực lượng nguyên thần của mình, lấy một tổ nguyên thần này làm trung tâm, dung hợp hai tổ nguyên thần khác!

Nhất thời Lạc Ly bắt đầu tu luyện, lẳng lặng niệm pháp chú:

“Tam vạn tinh quang, bát vạn linh phủ, ngũ tạng đế quân, tả hồn hữu phách, thanh long bạch hổ, chu tước câu trần, huyền vũ xích đế, giam sinh đại thần, chưởng sinh chi linh, thôi hồn đồng tử, thất phách lang quân, cấp cấp hữu sắc, sắc độ thân hình, tà tinh trảm thủ, cấp tốc hàng sinh. Cấp cấp như luật lệnh.”

Theo Lạc Ly làm phép, nhất thời bản mạng nguyên thần kia của bản thân đem hai đại nguyên thần Vô Lượng tông, Thiên Hành Kiện tông luyện hóa, sau đó lấy tổ nguyên thần này của mình làm trung tâm, một bên là một tổ nguyên thần Đại La Thời Ma tông, Không Ma tông, Ngũ Hành tông, một bên là một tổ nguyên thần Cửu Dương giáo, Dạ Ma tông, Âm Dương giáo!

Cửu dương quy nhất! Nhất thời tám đại nguyên thần, dung nhập đến trong bản mạng nguyên thần của Lạc Ly.

Theo cái này dung nhập, bản mạng nguyên thần kia của Lạc Ly bắt đầu trở nên sưng phù không chịu nổi, thậm chí có chút hỗn loạn sụp đổ!

Vốn Lạc Ly cùng sư phụ nghiên cứu là ba cái nguyên thần dung hợp, tam dương khai thái!

Nhưng Lạc Ly lại muốn làm ra cửu dương quy nhất, tự nhiên vượt qua phạm vi thừa nhận của pháp thuật này, nguyên thần này bắt đầu khó có thể khống chế.

Nguyên thần bất ổn, trong đầu Lạc Ly một mảng mơ hồ, mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác.

Nhưng Lạc Ly thở ra một hơi dài, sớm có kế hoạch, dựa theo phương pháp hắn và sư phụ nghiên cứu, yên lặng chờ đợi!

Rất lâu sau, đến buổi sáng, nơi xa mặt trời mới lên, Lạc Ly nói: “Xin tổ sư giúp đỡ!”

Ở bên người Lạc Ly truyền tới thanh âm của Mộc Thần Chân nhất: “Chúng ta ở đây, ngươi đến đi!”

Ba đại tổ sư, mơ hồ ở chung quanh Lạc Ly, hộ pháp cho Lạc Ly!

Lạc Ly nhất thời làm phép, nguyên thần kia nhẹ nhàng bay lên, hướng trên chín tầng trời bay đi.

Phiêu phiêu đãng đãng, như con diều, nguyên thần này sưng thái quá, khó có thể điều khiển.

Mộc Thần ba đại Phản Hư nhìn nhau một cái, toàn bộ nhíu mày.

Lúc này Nguyên thần bay tới ngoài chín tầng trời, bay vào trong vũ trụ, Lạc Ly làm phép, giảm nguyên thần bảo hộ, nhất thời ở dưới ánh mặt trời, nguyên thần kia phát ra tiếng ‘xèo xèo’.

Trên chín tầng trời, trong thanh minh, gió mãnh liệt, sĩ Trúc Cơ bình thường tu, bay tới nơi đó, không có trưởng bối bảo hộ, lập tức bị thổi chết!

Ánh nắng lại độc dữ dội, ẩn chứa vô tận hỏa độc, có thể thiêu hủy tất cả.

Nguyên thần kia mặc dù là dương thần, có phòng ngự cường đại, nhưng vẫn là vật ảo, ở dưới cương phong ánh nắng nhất thời chịu tổn hại, đặc biệt Lạc Ly cố ý giảm xuống nguyên thần bảo hộ.

Theo chịu tổn hại, Lạc Ly lập tức kêu thảm một tiếng, đột nhiên vạn đao cạo cơ thể, vạn kiến cắn thân!

Nhưng Lạc Ly đau khổ kiên trì, chỉ có như vậy, mới có thể xóa sưng phù, bản ngã hợp nhất.

Ba đại Phản Hư của Hỗn Nguyên tông ở trong hư không âm thầm bảo vệ, nguyên thần rời cơ thể, trên trời cao, lúc này chính là thời điểm Lạc Ly yếu nhất!

Trong tu luyện, thỉnh thoảng có tồn tại yêu linh hư không cường đại, bị nguyên thần của Lạc Ly hấp dẫn đến đây nhìn lén, nhưng có ba đại Phản Hư tọa trấn, tất cả tà ma chỉ có thể tán đi.

Đây chính là chỗ tốt của tông môn, thời khắc mấu chốt có người hộ pháp!

Như thế này, sáng sớm mỗi ngày, mặt trời mới lên, nguyên thần bay vào bầu trời, trải qua cương phong thái dương độc hỏa vũ trụ quang rửa tội, ba tháng sau, dưới sự thống khổ, sự sưng phù kia tán đi, chín đại nguyên thần dần dần hợp nhất.

Lạc Ly gật đầu, về sau chọn thời điểm giữa trưa, mặt trời mãnh liệt nhất, sau đó nguyên thần bay vào bầu trời, lên cao ba vạn trượng, tiếp nhận cương phong thái dương độc hỏa vũ trụ quang càng thêm mãnh liệt rửa tội!

Như thế thêm ba tháng, sau đó lên thêm ba vạn trượng, tiếp nhận rửa tội càng thêm mãnh liệt!

Như vậy một năm sau, trong từng tiếng kêu, nguyên thần của Lạc Ly hạ xuống, đến đây tất cả tạp chất thanh trừ toàn bộ, như lưu li, thanh thuần bất nhiễm, tinh túy cực điểm!

Chín đại nguyên thần triệt để hợp nhất, không có bất cứ tệ đoan nào nữa!

Đến đây đạo thành!

Lạc Ly nguyên thần đại thành, Hỗn Nguyên tông Thiên Khuynh phong tích lũy hoàn thành!

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.