Đại Đạo Độc Hành

Chương 655-1: Hỗn Nguyên đại bỉ định danh thứ! (1)Đột nhiên hư ảnh này chính là biến đổi, từ một hóa thành hai, sinh ra hai hư ảnh, lại xuất phát, chính là một pháp ba động. Sau đó biến thành ba, biến thành bốn...

Cuối cùng biến đổi, hóa thành sáu cái hư ảnh, một thật sáu hư. Một pháp bảy động!

Công pháp trung tâm Hình Ảnh động Quỳnh quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bạn, chính là như thế, mỗi một lần thi pháp, sinh ra hư ảnh, từ một đến sáu, hoàn toàn tùy cơ, không chịu khống chế.

Giống Linh Viễn thi triển pháp này, đại đa số thời điểm, đều là một pháp hai động. Ba động. Mà giống Tĩnh Hiên Chân quân thi triển, tất là một pháp bảy động, số lượng hư ảnh sinh ra mỗi lần sử xuất pháp này, hoàn toàn do tu sĩ đối với pháp này nắm trong tay mạnh hay yếu.

Ở trung vô tướng thần công kia. Nhất thời trong nháy mắt thiên địa biến dị. Thiên đạo pháp tắc thay đổi, trạng thái phù lục này biến thành, giống như chính là trạng thái thân mình Lạc Ly. Pháp thuật này chính là pháp thuật Lạc Ly nắm giữ.

Trong nháy mắt này, cực kỳ ngắn ngủi, nhưng mà vậy là đủ rồi, lập tức Lạc Ly khởi động thuật Kim Đan phá khiếu tinh hoa, lợi dụng thần niệm, đối với Kim Đan một kích, ở phía trên Kim Đan, mở ra một huyệt khiếu nho nhỏ!

Lấy thần niệm làm bút, đem Quỳnh quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bạn này, bỏ đi bã, chỉ chừa tinh hoa, đem tinh hoa này, rót vào bên trong Kim Đan, hóa thành phù văn vô tận, khắc lên phía trên Kim Đan!

Tất cả cái này, hoàn toàn là một loại từ tâm sinh, từ ý động, từ thần phát, hạ bút thành văn, không câu nệ hình thức, nhưng cầu ý này, hồn nhiên thiên thành, giống như giữa nửa mộng nửa tỉnh, hoàn thành điêu khắc này!

Quỳnh quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bạn này, lập tức tiêu tán, xuất hiện ở phía trên Kim Đan của Lạc Ly, từ pháp thuật hóa thành thần thông, hóa thành bản năng sinh mệnh của Lạc Ly!

Hoàn thành là lúc, trong lòng Lạc Ly nhất thời sinh ra một loại ngộ đạo không linh, giống như thể hồ quán đỉnh, đến đây Kim Đan khai khiếu tinh hoa thuật hoàn thành, Lạc Ly được đến thần thông Kim Đan thứ hai!

Bất quá, thần thông này chính là trung vô tướng thần công biến dị mà đến, khắc vào Kim Đan, cần tĩnh dưỡng hồi lâu, mới có thể hóa thành thần thông Kim Đan, hơn nữa không thể giống như Vạn thế phù đồ Kim Thần Hi, tùy tâm sở dục sử dụng, mỗi một lần sử dụng, cần vượt qua thời gian nhất định, tích lũy lực lượng, mới có thể sử dụng lần tiếp theo.

Mặt khác Lạc Ly đối với pháp thuật này, không có lực nắm trong tay, căn bản không phải là pháp thuật hắn luyện thành, thủ xảo mà được, cho nên mỗi lần Lạc Ly sử xuất thần thông này, sinh ra hiệu quả, mỗi một lần đều là khác nhau.

Đợi khi Lạc Ly tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, thần thông này tiến hóa thành thần uy, có lẽ khi đó Lạc Ly có thể hoàn mỹ nắm trong tay pháp thuật này.

Kim Đan phá khiếu hoàn thành, phía trên Kim Đan, sinh ra một tầng phù văn mới, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến đây Kim Đan tam trọng thiên, hắn lập tức đi tìm Hổ Thiện Chân quân.

Hổ Thiện Chân quân nhìn Lạc Ly, cẩn thận kiểm tra thân thể Lạc Ly, cuối cùng nói: “Không có vấn đề, chỉ là ngươi trước kia tích lũy bùng nổ mà thôi, bất quá trước kia tích lũy nhiều, sợ là đều đã hao hết, hiện tại ngươi phải tích lũy một lần nữa, đến lúc đó một phi tận trời!”

Lạc Ly gật đầu nói: “Đệ tử rõ ràng!”

Hổ Thiện Chân quân nói: “Một năm ba tháng sau, chính là lễ mừng tổ sư khai tông Hỗn Nguyên tông Hỗn Nguyên Tử Vạn Niên đản thần, Hỗn Nguyên tông ta sẽ cử hành đại khánh!

Có thể nói, toàn bộ đệ tử bên ngoài, đều sẽ trở về, tham gia lễ mừng này.

Trong lễ mừng, tất có tông môn đại bỉ Hỗn Nguyên vấn pháp, đến lúc đó, Lạc Ly ngươi tham gia đại bỉ Kim Đan Chân nhân, ba người mạnh nhất trong tông môn, sẽ tham gia anh hùng hội Sở Nam địa vực, tranh lấy danh hiệu Sở Nam đệ nhất Kim Đan Chân nhân!”

Lạc Ly lập tức biết ý tứ của sư phụ, hắn nói: “Sư phụ, người yên tâm đi, ta nhất định ở trong đại bỉ này, lực áp quần hùng, tuyệt không cô phụ uy danh của người!”

Hổ Thiện Chân quân ở Kim Đan kỳ, liên tục mười bảy lần Hỗn Nguyên vấn pháp, đứng hàng đệ nhất Kim Đan Hỗn Nguyên tông! Cũng như vậy, ở Sở Nam địa vực cử hành anh hùng hội, đã liên tục bốn lần, đều là đệ nhất, được bầu là đệ nhất Kim Đan Chân nhân Sở Nam địa vực!

Danh dự như thế, sao có thể tiêu tán như vậy, Lạc Ly phải tiếp nhận cờ xí trong tay sư phụ, đoạt lấy danh hiệu đệ nhất Kim Đan Chân nhân Sở Nam địa vực này.

Chiến một trận Trọng Huyền tông, Lạc Ly lấy Kim Đan nhất trọng đại bại qua trăm Kim Đan Chân nhân, uy phong mười mặt. Sau đó đại chiến, Lạc Ly lại đánh chết gần trăm Kim Đan Chân nhân, lại thống khoái!

Cho nên ở trong lòng Lạc Ly, người trong thiên hạ, bất quá như thế, mình chính là đệ nhất Kim Đan, ai có thể tranh phong! Một loại tự cao tự đại, sinh ra trong lòng, là anh hùng thiên hạ là vô vật!

Hổ Thiện Chân quân cau mày nói: “Cái này, cái này, đồ nhi, ngươi không được quá coi trọng cái gọi là hư danh, ngươi có thể tham gia Kim Đan tiên kì đại bỉ”.

Kim Đan Chân nhân đại bỉ, chia làm hai loại, một loại là Kim Đan tiên kì đại bỉ, chính là Kim Đan Chân nhân kết đan không đến trăm năm tỷ thí, một loại là chân chính Kim Đan đại bỉ, toàn phương vị là Kim Đan Chân nhân có thể tham gia đại bỉ, vậy Sở Nam anh hùng hội chính là toàn phương vị Kim Đan đại bỉ.

Nghe được sư phụ để cho chính mình tham gia Kim Đan tiên kì đại bỉ, Lạc Ly lập tức lắc đầu, nói: “Không, sư phụ, ta nhất định phải tham gia chân chính Kim Đan đại bỉ, đoạt lấy danh hiệu đệ nhất này!”

Hổ Thiện Chân quân nói: “Ngươi hay là tham gia Kim Đan tiên kì đại bỉ đi!”

Lạc Ly tự tin dương dương tự đắc nói: “Không có việc gì, sư phụ. Ta nhất định phải tham gia chân chính Kim Đan Chân nhân đại bỉ!”

Hổ Thiện Chân quân lắc đầu, nói: “Khó, khó, khó!”

Lạc Ly nói: “Sư phụ, ta có niềm tin!”

Hổ Thiện Chân quân hơn nửa ngày mới nói: “Không phải ta đả kích ngươi, đồ nhi, ngươi tham gia chân chính Kim Đan Chân nhân đại bỉ, tất bại không thể nghi ngờ, hơn nữa ngươi thất bại thực thảm, chính là tham gia Kim Đan tiên kì đại bỉ. Ngươi cũng không nhất định có thể đạt được đệ nhất!”

Thốt ra lời này. Lạc Ly sửng sốt, không thể tưởng được sư phụ khinh thường chính mình như thế, trong lòng bất mãn.

Hổ Thiện Chân quân tiếp tục nói:

“Kim Đan tiên kì đại bỉ, cao thủ nhiều như mây!

Có hai người. Ta dự đoán. Ngươi khẳng định không phải đối thủ. Bọn họ chính là sư huynh ngươi Thất Trúc, Thiên Đô.

Nói thật, đồ nhi, tuy ngươi kỳ ngộ không ngừng. Pháp thuật vô số, nhưng mà ngươi cùng hai người bọn họ so sánh, còn là kém một ít.

Thất Trúc sư huynh ngươi, mượn dùng linh bảo tiên thiên tấn thăng cảnh giới Kim Đan, so với ta năm đó còn mạnh ba phần, Thiên Đô sư huynh ngươi, thân kiêm sở trường ba nhà, chính là ngươi sử ra thần uy kỳ dị phá diệt La Hầu Thần hoàng ở Trọng Huyền tông, ngươi cũng không đánh bại được bọn họ.

Ngươi muốn vấn đỉnh Kim Đan đệ nhất nhân này, ít nhất còn cần trăm năm tu luyện, hỏa tuyệt đạo thuật, nhiều thần thông Kim Đan thành hình, mới có cơ hội!”

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.