Đại Đạo Độc Hành

Chương 659-1: Tam đại thần thông kiên bất phá! (1)Ở đây tu luyện hai canh giờ, Xích Thiên Giao mang theo Lạc Ly rời khỏi nơi này, tới một chỗ hải vực khác.

Nơi đó chính là Bạch Dung hải vực, Lạc Ly ở đây tu luyện sát thứ bảy Kim long lục thần sát, sau đó lại là hai canh giờ, lại đến Dạ Tuệ hải vực tu luyện sát thứ mười hai Hoàng cực tinh vũ sát, lại đến Tế Thủy hải vực, tu luyện sát thứ mười ba Nhược thủy thái uyên sát, lại đến Vi Ba hải vực tu luyện sát thứ mười bốn Diệu hóa sát!

Mỗi ngày Lạc Ly chỉ có thời gian hai canh giờ nghỉ ngơi, sau đó năm đại hải vực, tu luyện năm đại sát chiêu.

Lúc này vi sinh Kim Đan được đến ở Kim Tháp huyễn cảnh, khởi lên tác dụng, ăn một viên, không mệt không đói không khát, làm cho Lạc Ly mới có thể tu luyện như thế, bất quá vi sinh Kim Đan vốn có dược hiệu một năm, ở Lạc Ly tu luyện liều mạng như vậy, dược hiệu từ một năm yếu bớt xuống mười ngày.

Cứ như vậy tiếp tục tu luyện, ngày thứ hai mươi ba, Lạc Ly luyện thành sát thứ nhất Lưu Ly Hải Cộng Công bất chu sát!

Xích Thiên Giao cao hứng không thôi, lập tức mang theo Lạc Ly, đổi một hải vực, bắt đầu tu luyện sát thứ mười một Thái huyền tẩy tàng sát.

Ngày thứ bốn mươi bảy, Lạc Ly luyện thành sát thứ bảy Kim long lục thần sát. Sau đó đổi hải vực, bắt đầu tu luyện sát thứ bảy mươi lăm Kỳ lân thái a sát.

Đến ngày thứ năm mươi bốn, một ngày này Lạc Ly đồng thời luyện thành sát thứ mười hai Hoàng cực tinh vũ sát, sát thứ mười ba Nhược thủy thái uyên sát, sau đó bắt đầu chuyển hoán sát chiêu khác.

Ngày thứ sáu mươi, một ngày cuối cùng, Lạc Ly rốt cuộc luyện thành sát thứ mười bốn Diệu hóa sát. Như vậy Lạc Ly ở trong Vân Hải huyễn cảnh này, bắt đầu khổ luyện.

Một đám sát chiêu Lưu Ly Hải, được hắn dốc lòng tu luyện, được nhiều phân thân cố gắng, từ từ nắm giữ.

Sát thứ nhất Cộng Công bất chu sát, sát thứ bảy Kim long lục thần sát, sát thứ mười một Thái huyền tẩy tàng sát, sát thứ mười hai Hoàng cực tinh vũ sát, sát thứ mười ba Nhược thủy thái uyên sát, sát thứ mười bốn Diệu hóa sát, sát thứ mười sáu Nhai tí cáo tử sát, sát thứ mười chín Hải tặc huyễn sắc sát, sát thứ hai mươi Hải tinh hấp bàn sát, sát thứ hai mươi hai Vương tặc quần tiên sát, những sát chiêu này, lục tục nắm giữ.

Tiếp tục khổ tu, trên cơ sở nắm giữ các sát chiêu trước đây, lục tục lại có sát chiêu mới được luyện thành!

Sát thứ bốn mươi bảy Lỏa ngư khống thần sát, sát thứ bốn mươi tám Nhiễm di sát mộng sát, sát thứ năm mươi mốt Hải mã ma oán sát, sát thứ năm mươi sáu San hô ma băng sát, sát thứ sáu mươi hai Nạp hải quy nguyên sát, sát thứ sáu mươi bốn Hải xà hắc ma sát, sát thứ sáu mươi chín Huyết hải ma ô sát, sát thứ bảy mươi Thiên giao bích lạc sát, sát thứ bảy mươi bốn Khóa hải kình sơn sát, sát thứ bảy mươi lăm Kỳ lân thái a sát, sát thứ bảy mươi sáu Phù du lưu kim sát...

Theo những sát chiêu này được nắm giữ, nửa năm sau, một tiếng nổ vang, ngũ hồ hải vực động đình hồ, động đình bao la hùng vĩ, Lạc Ly luyện thành cái thứ nhất!

Sau khi luyện thành, lập tức liền đạt tới chân hư huyễn diệt, địa bộ lưu li sinh hải.

Tiếp tục khổ luyện! Chín tháng sau, luyện thành hồ bạc thứ hai hoàng bồng yên hồ, Hoàng bồng yên ba!

Sau khi luyện thành hồ bạc thứ hai, Lạc Ly thật giống như mở ra một cánh cửa, tháng thứ mười, luyện thành hồ bạc thứ ba Phan dương tú kì, hồ bạc thứ bốn Hồng trạch ba lan, đồng thời luyện thành!

Nhưng mà một cái hồ bạc cuối cùng, Cửu chân phiêu miểu, cũng là khó nhất. Không biết vì cái gì, Lạc Ly chính là không thể luyện thành sát thứ bốn mươi bốn Hải vận thiên âm sát, sát thứ bốn mươi lăm Hải thận huyễn diệt sát, sát thứ bốn mươi chín Giao nhân vũ mị sát, ước chừng kéo dài thời gian hai tháng.

Suốt một năm sau, một hải vực cuối cùng Phan dương tú kì, Lạc Ly luyện thành!

Đến đây, Lạc Ly nắm giữ năm mươi bảy sát chiêu! Ngũ hồ tứ hải, hoàn toàn thành hình!

Theo lý thuyết, Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương cơ sở Lạc Ly đã hoàn toàn nắm giữ, nhưng mà còn thiếu một tia chân ý pháp thuật, nếu Lạc Ly có thể lĩnh ngộ pháp ý ‘Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lí thán linh đinh’ Vương Dương Minh tổ sư năm đó, là có thể luyện thành Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương.

Lúc này Lạc Ly đã ở Vân Hải huyễn cảnh này tu luyện suốt một năm, trong một năm, linh nhục này Lạc Ly hầu như vài ngày chính là xuất ra vạn cân, không chút nào tiếc rẻ, đương nhiên cũng phải được đến các loại hồi báo.

Đám lão đại này, thích ăn, tuyệt không keo kiệt, các loại linh thú hi hữu, cấp! Các loại tài nguyên quý giá, đưa! Các loại pháp bảo thần kiếm, cầm đi!

Một năm nay Lạc Ly cũng là kiếm được đầy túi!

Ở bên trong Chúng Sinh Lâm kia, hơn ba mươi sáu loại linh thú hi hữu, hải long hoàng kim, hải anh chín đầu, cự kiếm sa, long tê ngưu, độc long chập, thủy thú bạch trạch, ma trùng tử san hô, thanh ngư huyết quang, thủy mẫu cửu diệt, hải đảm kinh cức...

Hải thú này để vào trong Chúng Sinh Lâm của Lạc Ly, ở dưới cây rừng kia, tự nhiên sinh ra một mảng thuỷ vực, chúng nó sinh sống ở trong thuỷ vực kia.

Khoảng cách Hỗn Nguyên tông đại bỉ, còn có ba tháng, Lạc Ly rời khỏi Vân Hải hư cảnh.

Đám người Xích Thiên Giao, Cự Kình Phách Chủ, đối với Lạc Ly lưu luyến không rời, Xích Thiên Giao nói: “Lạc Ly, nhớ kỹ nếu ở trong địa vực Hỗn Nguyên tông, ngươi gặp phải cường địch, ngươi có thể kích hoạt tảng đá ta đưa ngươi, khi đó chúng ta có thể rời khỏi Vân Hải, giúp ngươi chiến đấu, tuy chỉ có nửa canh giờ, nhưng mà có chúng ta hỗ trợ, ngươi hẳn là hoành hành vô kỵ!”

Lạc Ly vô cùng cảm kích, cùng mọi người cáo biệt.

Rời khỏi nơi này, trở về thế giới hiện thật, phản ứng đầu tiên của Lạc Ly chính là thiếu chút nữa ngã quỵ, dưới chân phát hư, thời gian ở hư giới kia quá dài.

Bất quá khổ tu một năm này, cũng có ưu việt, trở lại động phủ, không đến một lát, Lạc Ly liền cảm kích khí túc Kim Đan, no đủ tràn đầy!

Lạc Ly thở ra một hơi dài, có thể tấn thăng cảnh giới, hắn lập tức bế quan, bắt đầu tấn thăng cảnh giới, từ Kim Đan tam trọng tấn thăng đến Kim Đan tứ trọng.

Trong quá trình tấn thăng này, Lạc Ly đem năm tấm phù lục Sùng Thánh Tâm Quyết toàn bộ kích hoạt, sau đó sử dụng Trung vô tướng thần công, Kim Đan phá khiếu, đem Sùng Thánh Tâm Quyết hóa thành thần thông thuộc về chính mình.

Quả nhiên, Lạc Ly tu luyện cùng không tu luyện, hiệu quả chính là khác nhau, sau khi Sùng Thánh Tâm Quyết này khắc vào, chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng là có thể sử dụng, hơn nữa không hề hạn chế, tùy ý sử dụng.

Một tháng sau, Lạc Ly xuất quan, Kim Đan tứ trọng!

Cổ Hủ đã luyện thành Ma ha diệu dụng, nhân gian xử xử hiển thần thông. Sử dụng pháp này, có thể trước tiên tập khư lực lượng, Hình Ảnh thần thông, Lạc Ly có thể tùy ý sử ra.

Lạc Ly đi đến diễn võ trường Thiên Khuynh Phong, bắt đầu thí nghiệm thần thông pháp thuật chính mình.

Trường diễn võ này, trải qua bí pháp thủ hộ, tu sĩ có thể tùy ý thi pháp, Kim Đan trong Lạc Ly vừa động, khởi động từng đạo thần thông.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.