Đại Đạo Độc Hành

Chương 775-1: Nhất long nhị ưng trảo nha chúng! (1)Tiến vào trong đó, đám người Lạc Ly lập tức phát hiện, bên trong thạch thất, có khắc vô số bích hoạ, rõ ràng cùng đại trụ tử này, hoàn toàn đều là giống nhau.

Ở trên bích hoạ trong thạch thất kia, tu sĩ Liễu gia ở đây sinh tức phồn diễn, ở trong Đào Hoa Nguyên này có cuộc sống hạnh phúc, ở bên người bọn họ, còn có không ít tiểu hầu tử, vì bọn họ hiệu lực.

Trừ bỏ tiểu hầu tử này, thạc thử trang viên, địa xà quả viên, rõ ràng cũng ở bên trong bích hoạ, cũng đều là linh thú bị tu sĩ Liễu gia nắm trong tay!

Lạc Ly nhìn bích hoạ, tiểu hầu tử nói:

“Chi chi, ta là tộc trưởng bộ tộc Viêm Viên Tôn Bất Phá! Tộc của ta chính là một trong mười hai phó tộc linh thú mà người bộ tộc Liễu thị nơi đây khai thác.

Mảng nham tương hải này, là địa bàn của ta!

Ta cảm giác được biển nham thạch nóng chảy đang sôi trào, chúng đang hoan nghênh ngươi đến, ngươi chính là cứu thế chủ thế giới này, cho nên ta xuất hiện!”

Lạc Ly gật đầu nói: “Thì ra là thế!”

Nói tới đây, Cực Quang lặng lẽ nói: “Truyền thuyết bộ tộc Liễu thị này có được ba đại pháp môn, một trong số đó chính là nắm trong tay mười hai linh thú phó tộc”.

Lạc Ly gật đầu, nhìn về phía tiểu hầu tử, tiểu hầu tử Tôn Bất Phá tiếp tục nói:

“Tộc của ta theo các chủ nhân dời đến đây, ở đây hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, có thể nói vạn phần tốt đẹp!

Nhưng mà ba mươi hai vạn năm trước, chúng ta nơi này bị dị tộc ngoại vực phát hiện, thỉnh thoảng xâm nhập, bất quá chúng ta tử thủ Đào Hoa Nguyên, dị tộc vẫn không thể xâm nhập thế giới này của chúng ta.

Bốn vạn bảy ngàn năm trước, Liễu thị phát sinh nội loạn, tinh anh tẫn táng, hệ thống phòng ngự sụp đổ, lại vừa mới bị một Tà Liên Chủng phát hiện nơi đây, cuối cùng bị Tà Liên Chủng này công phá nơi đây, đem nơi này hoàn toàn chiếm cứ.

Bộ tộc Liễu thị diệt vong, toàn bộ hồn phách đều bị Tà Liên Chủng này khống chế, trở thành nô dịch của hắn.

Mười hai linh thú phó tộc chúng ta, có chết trận, hoàn toàn tộc diệt, có đầu hàng, cuối cùng bị biến thành thú không phải thú, quỷ không phải quỷ, còn lại mấy tộc chúng ta chỉ có thể đào vong.

Nhưng mà chúng ta không có bỏ qua đề kháng, Tà Liên Chủng này muốn đem thế giới này ăn sạch, thế giới sụp đổ, chúng ta đều phải tử vong, cho nên chỉ có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng!

Trong năm tháng dài lâu này, đồng bạn không ngưu, phong trư này, một đám diệt vong, diệt tộc!

Cuối cùng liền còn lại ba tộc chúng ta cùng thạc thử, địa xà, nhưng mà thạc thử, địa xà hoàn toàn là mất đi truyền thừa, mất đi văn minh, trở thành dã thú, thậm chí bị Tà Liên Chủng chăn nuôi, duy chỉ có chúng ta mượn dùng biển nham thạch nóng chảy này, còn có thể kéo dài hơi tàn”.

Trường Phong hỏi: “Tà Liên Chủng này là cái gì?”

Tiểu hầu tử Tôn Bất Phá nói: “Đây là một loại sinh mệnh tà ác nhất. Sinh ra cho thế giới Trung thiên chủ chúng ta. Ở trong toàn bộ vũ trụ, đều có tung tích bọn họ.

Bọn họ sẽ tìm kiếm đến một mảng thiên địa, sau đó ở trong thiên địa kia cắm rễ, hấp thu tinh hoa thiên địa từng chút một. Cuối cùng chúng thành thục. Sinh sản rộng lớn. Một phần biến thành mấy cái, mà thiên địa bị chúng nó ăn lên sẽ sụp đổ, hủy diệt thế giới, toàn diệt sinh linh.

Sau đó sinh ra Tà Liên Chủng mới, bắt đầu tìm kiếm thế giới mới, đi ký sinh, cắn nuốt, sinh sản, đây là ý nghĩa tồn tại của chúng!”

Đám người Lạc Ly gật đầu, Tà Liên Chủng này quả nhiên là tà vật đáng sợ!

Tiểu hầu tử tiếp tục nói: “Trong mấy năm nay, bề mặt thế giới trước kia đã hoàn toàn bị Tà Liên Chủng ăn sạch, hiện tại liền còn lại địa hạch trung tâm này, nếu địa hạch này bị chúng nó ăn hết, thế giới này sẽ hoàn toàn phá diệt.

Bất quá ở ba trăm năm trước, thế giới nơi đây, tiến hành một lần phản kích, hình thành một đại hạo kiếp, trước kia Tà Liên Chủng ở nơi đây có hai mươi bảy trụ cột, hiện tại liền còn lại chín, trước đây có được ba ngàn vạn linh chúng, toàn bộ ở trong hạo kiếp kia phá diệt.

Mất đi tín đồ, thần lực loãng, cho nên Tà Liên Chủng tiến vào trạng thái mê man. Chính là ý thức thế giới cũng lâm vào ngủ say, không còn có lực lượng phản kích!”

Đám người Lạc Ly liếc nhau, Trường Phong nói: “Nói như vậy, đây là mục đích Tà Liên Chủng lừa gạt chúng ta đến đây, dùng chúng ta đến chế tạo mầm móng, sinh ra linh chúng mới!”

Lạc Ly gật đầu nói: “Hẳn là chính là như thế! Như vậy xem ra, chúng ta không phải không có khả năng thắng lợi!”

Tôn Bất Phá lắc đầu, nói: “Không có khả năng, các ngươi không có khả năng thắng được!”

Lạc Ly hỏi: “Vì sao?”

Tôn Bất Phá nói: “Bộ tộc Tà Liên Chủng, vô luận các ngươi đánh chết bao nhiêu thủ hạ, thần lực trên người chúng nó, đều sẽ lặng lẽ quay về rễ chính, sau đó sinh ra thủ hạ mới, thủ hạ này là vĩnh viễn giết không hết!”

Quả nhiên thần lực này chính là mấu chốt đánh bại Tà Liên Chủng, Lạc Ly mỉm cười.

Trường Phong Chân nhân nói: “Cái này không cần lo lắng, chúng ta có biện pháp có thể hấp thu thần lực, không cho thần lực này quay về rễ chính!”

Tôn Bất Phá sửng sốt, vò đầu bứt tai nói: “Thật tốt quá, thật tốt quá!”

Sau đó nó còn nói thêm: “Bất quá, còn là không được, hiện tại chỉ huy Tà Liên Chủng này cùng các ngươi chiến đấu chính là Tam Liễu, chúng giỏi về nội chính, giỏi về phát triển, giỏi về âm mưu quỷ kế, nhưng mà chiến đấu không tốt.

Nếu Tà Liên Chủng kích hoạt một rồng, hai ưng, bốn tượng, năm khuyển, sáu hạc, bảy điệp, tám tằm, chín đường lang, các ngươi vẫn phải thất bại!”

Lạc Ly nói: “Đây đều là cái gì vậy?”

Tôn Bất Phá giải thích nói: “Đây đều là sinh linh cường đại mà Tà Liên Chủng đánh bại, cướp lấy thần hồn chúng nó, chế tạo thủ hạ lệ thuộc trực tiếp!

Một rồng này là Già Lạc Long tộc, bị Tà Liên Chủng phát hiện hài cốt, luyện chế thành một Cốt Long, vì hắn sử dụng, chính là vũ lực cường đại nhất của hắn!

Trong thế giới Tà Liên Chủng này, toàn bộ sinh linh chỉ có thể có được thực lực cảnh giới Kim Đan, mà Cốt Long này lại có được lực lượng Phản Hư, đến một điểm này, Cốt Long này chính là vô địch!”

Nói tới đây, nhất thời ba người Lạc Ly chính là mắng: “Quá vô sỉ!”

“Tất cả mọi người là cảnh giới Kim Đan, thủ hạ của hắn là cảnh giới Phản Hư, thực lực kém nhiều lắm, thế này sao đánh!”

“Chưa từng thấy vô sỉ như vậy! Bất quá cái này quả thật là diệu dụng phương pháp lĩnh vực thế giới!”

Tiểu hầu tử Tôn Bất Phá tiếp tục giới thiệu nói:

“Nhị ưng này là cường giả bộ tộc Thanh Loan Mặc Ưng, bị hắn bắt lấy, vì hắn sử dụng, nhị ưng này chính là người chỉ huy trời sinh, phi thường giảo hoạt, vô cùng hung tàn.

Tam Liễu là ba quan nội chính do cắn nuốt tu sĩ Liễu thị sinh ra, bất quá chúng không giỏi chiến đấu. Tứ tượng chính là đầu lĩnh Đại ma long tượng trong chín mươi chín Thiên Ma ngoại đạo, bị nó bắt, trở thành thủ hạ của nó.

Ngũ khuyển, lục hạc, thất điệp, bát tằm, cửu đường lang khác, cũng đều là thủ hạ nanh vuốt của Tà Liên Chủng, trong đó nhị ưng, tứ tượng, ngũ khuyển, ở thế giới này, tương đương với cảnh giới Hóa Thần, lục hạc, thất điệp, bát tằm, cửu đường lang tương đương với cảnh giới Nguyên Anh!

Bất quá sau khi ba ngàn vạn linh chúng của Tà Liên Chủng bị phá diệt, nó cũng khó lấy thần lực cung cấp cường đại tồn tại này cần, cho nên bọn người kia đều bị vây bên trong mê man!

Chỉ cần chúng nó thức tỉnh, các ngươi liền tất bại không thể nghi ngờ!”

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.