Đại Đạo Độc Hành

Chương 866-2: Thụ đồ Truyền đạo duyên sư thừa! (2)Lạc Ly gật đầu, nói: “Tốt, ngươi luyện hóa Thái Sơ động thiên kia đi!”

Thanh Hồ bắt đầu luyện hóa, nhất thời Thái Sơ động thiên thành công.

Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra một phi thạch phân bảo nham nói: “Đây là lễ vật khác, ngươi đem vật ấy, dung nhập trong Thái Sơ động thiên!”

Thanh Hồ tiếp nhận đến, dung nhập trong Thái Sơ động thiên, hỏi: “Sư phụ, đây là cái gì?”

Lạc Ly giải thích một chút, nói cho Thanh Hồ đây là vật gì, sau đó để cho Thanh Hồ tới Thái Sơ phường thị.

Cuối cùng Lạc Ly lại xuất ra một ngàn trương ngọc phù kỳ dị, nói: “Đây là ngọc phù miễn phí hành lang thần quang Thái Sơ phường thị, nhiệm vụ hiện tại của ngươi, chính là mỗi ngày đều đi vào trong đó du tẩu ngộ đạo.

Hy vọng ngươi có thể cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, năm đó, khi ta chưa có tấn thăng Trúc Cơ, đã lĩnh ngộ sáu mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều hơn!”

Thanh Hồ tiếp nhận ngọc phù này nói: “Sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể lĩnh ngộ mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc!”

Lạc Ly nói: “Tốt rồi, đây là vi sư cho ngươi, chờ ngươi nhập môn sau, vi sư ở mang ngươi đi tố bản quy nguyên, tấn thăng Trúc Cơ, sau đó là có thể tu luyện ngũ pháp Hỗn Nguyên tông ta!

Chúng Sinh Lâm biến hóa vô cùng, Lưu Ly Hải quang hải vô ngần, Thông Thiên Phong lực áp quần hùng, Vạn Ngục Viêm lửa đốt cửu thiên, Kim Phù Đồ không đâu không phá!”

Nói xong, Lạc Ly đứng lên, một cái Tứ cửu độn thuật, nháy mắt rời khỏi!

Sau đó Lạc Ly tới ngoại môn Hỗn Nguyên tông, lúc này Mộc Thu đã qua sông Nam Hải, đi đến ngoại môn Hỗn Nguyên tông, ở ngoại môn lựa chọn thạch lâu trụ hạ.

Lạc Ly nháy mắt chợt lóe, xuất hiện ở trước người Mộc Thu!

Nhìn đến Lạc Ly, Mộc Thu vạn phần cao hứng, lập tức nhảy lên, ôm cổ Lạc Ly hô: “Sư phụ, sư phụ!”

Nàng này cảm giác cùng Thanh Hồ hoàn toàn khác nhau, nàng đây là loại cao hứng khi nhìn đến thân nhân, trong lòng trong mắt, Lạc Ly chính là cha mẹ nàng.

Lạc Ly gật đầu, nói: “Mộc Thu, lần này ta đến, là truyền thụ ngươi một số thứ!”

Sau đó giống như ở chỗ Thanh Hồ, Lạc Ly đem Thái Sơ động thiên, phi thạch phân bảo nham, ngọc phù miễn phí hành lang thần quang, Biện tài thuật Vân Du tông, Dưỡng huyệt thuật Bát Thần quan, Chân ngôn thuật Đạo Đức tông, toàn bộ truyền thụ cho Mộc Thu.

Mộc Thu nhất nhất thu hồi, nghe lời nói của Lạc Ly, không ngừng gật đầu, trong mắt tràn ngập hy vọng.

Lạc Ly nói: “Tốt rồi, ngươi ở ngoại môn tu luyện cho tốt, trong đó có một số chỗ, ngươi phải chú ý!”

Lạc Ly lại đem một số chỗ cần phải chú ý ở ngoại môn Hỗn Nguyên tông, dạy cho Mộc Thu, ví dụ như không thể dễ dàng phát ra Bàn Cổ phủ.

Cuối cùng Lạc Ly đứng lên, nói: “Sư phụ đi rồi, hy vọng ngươi có thể thông qua thí luyện tam môn cửu quan, sớm ngày tấn thăng nội môn, trước khi đi, sư phụ đưa ngươi một thứ cuối cùng!”

Lạc Ly hướng về Mộc Thu gật đầu một cái, nháy mắt đem Tiên thiên thái nhất đấu mỗ nhất khí quyết mình tu luyện rót vào đến trong đầu Mộc Thu, pháp này Lạc Ly đã cải tạo mấy lần, tu luyện đến cảnh giới đại thành, cho nên có thể truyền pháp cho người khác.

Lạc Ly nói: “Đây là Tiên thiên thái nhất đấu mỗ nhất khí quyết, chính là một trong hai đại đạo Tiên Thiên Nhất Khí tông, Tiên Thiên Nhất Khí tông cũng từng là thượng môn cường đại, từng ít nhất ba vạn năm, chính là một trong mười đại thượng môn thiên hạ, sau lại tiêu tán.

Đặc điểm pháp này, chính là kiêm dung, cái gọi là thái nhất đại biểu quy luật căn bản vật chất tồn tại, đây là ba ngàn thiên đạo, cái gọi là đấu mỗ ám chỉ pháp tắc vận hành tất cả vạn vật thế giới, đây là pháp tắc nhất nguyên, hai cái ở tại nhất khí, chính là đại biểu thiên đạo pháp tắc! Cho nên có thể cất chứa tất cả, biển chứa trăm sông!

Ngươi lấy pháp này tu luyện, căn cơ vững chắc, đi từng bước về phía trước, thẳng chỉ đại đạo!”

Mộc Thu lập tức huyền nhập bên trong trầm tư ngộ đạo, Lạc Ly ha ha cười, lại là một bước Tứ cửu độn thuật, rời khỏi nơi này.

Đến đây công việc đồ đệ, toàn bộ giải quyết, chính mình lĩnh các nàng nhập môn, có thể đi bao xa, chính là việc của các nàng!

Bất quá, Lạc Ly cố ý trở về Thái Sơ động thiên, đối với Thái Sơ số 1 nói:

“Thái Sơ số 1, ngươi chú ý hai người kia cho ta!”

Nói xong, đem tư liệu của Thanh Hồ cùng Mộc Thu truyền cho Thái Sơ số 1, sau đó nói: “Nếu các nàng đến Thái Sơ phường thị ta, chế tạo cho các nàng một ít kỳ ngộ, để cho các nàng kiếm một ít thiên địa linh vật.

Bất quá, thiên địa linh vật này, cũng không cần nhiều lắm, vừa đủ là được!”

Thái Sơ số 1 lập tức hồi đáp: “Thuộc hạ rõ ràng, các nàng sẽ đạt được tư cách thám hiểm thập hoang trường miễn phí trong phường thị, sau đó ở trong thập hoang gặp phải các loại nguy hiểm, nhưng mà hữu kinh vô hiểm, cuối cùng vượt qua nguy hiểm. Đạt được các loại ưu việt”.

Lạc Ly gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là như thế, tôi luyện các nàng cho tốt!”

Sau đó Lạc Ly hỏi: “Lần trước tiến hóa dung hợp Côn Luân bát điện, vì cái gì hiện tại không có hiệu quả gì?”

Thái Sơ nhất hào hồi đáp: “Chủ nhân. Còn chưa có đạt tới trạng thái dung hợp hoàn mỹ, còn cần phường thị tiến hóa tiếp, hiệu quả mới có thể hiển hiện ra!

Phường thị tấn thăng cấp mười, còn cần thời gian bốn năm, cần một mảnh vỡ phi thạch phân bảo nham, hai trăm bốn mươi bộ linh vật huyền giai ngũ hành! Cái này đối với chủ nhân. Không là vấn đề!

Vấn đề chân chính ở chỗ sau khi phường thị tấn thăng cấp mười, từ thị tấn thăng thành tập, đây là tính chất chợ thay đổi, cần tài nguyên thăng cấp so với trước kia gấp mấy chục lần, đây mới là cửa ải khó khăn của chủ nhân!”

Lạc Ly gật đầu nói: “Ta đã biết!”

Sau đó Lạc Ly nghĩ nghĩ. Nói: “Bảy đại dược của ta, bồi dưỡng thế nào?”

Thái Sơ số 1 hồi đáp: “Bảy đại dược trừ bỏ Ngọc Cao, mặt khác Kim Tảo, Bích Ngẫu, Bạch Quất, Sa Đường, Điềm Tuyết, Tố Liên, đều đã đạt tới con số mấy trăm, hơn nữa còn đang tiếp tục đào tạo.

Đề nghị chủ nhân, tấn thăng cảnh giới tiếp theo, đem đại dược này cùng nhau luyện hóa. Hiệu quả càng tốt!”

Lạc Ly gật đầu nói: “Tốt, tiếp tục bồi dưỡng, sau đó lưu lại một ngàn linh vật huyền giai, toàn bộ linh vật huyền giai hoàng giai khác, toàn bộ để riêng cho ta, ta có chỗ dùng!”

Thái Sơ số 1 nói: “Vâng, chủ nhân, thuộc hạ rõ ràng!”

Đến đây Lạc Ly lấy ra bảy ngàn linh vật huyền giai, một vạn hai ngàn linh vật hoàng giai, đây đều là tích lũy mấy năm gần đây!

Sau đó Lạc Ly trở về thân thể. Tiến vào tần đạo giao dịch Hỗn Nguyên tông, lúc này đây Lạc Ly không có sử dụng hư danh gì, mà là nói thẳng:

“Ta là Lạc Ly Thiên Khuynh phong! Sư phụ là Hổ Thiện chân quân!

Thạch Xuyên chưởng môn sắp tấn thăng Hóa Thần, ngôi vị chưởng môn Hỗn Nguyên tông, khả năng từ sư phụ ta kế thừa. Lúc trước Thái Sơ phường thị thành lập, ta ở trong đó có một quầy hàng nhỏ, hiệu quả và lợi ích phi thường tốt, thiên địa linh vật trong tay ta vô số.

Vì cảm tạ đồng môn đạo hữu ủng hộ sư phụ ta, ta hiện tại ở tần đạo này, bán phá giá, chảy nước mắt đại giảm giá, tiêu thụ thiên địa linh vật giá thấp!”

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.