Đại Tranh Chi Thế

Quyển 4 - Chương 246: Cách vào thành của tiểu la lị (Thượng Trung Hạ)file ảnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.