Đại Tranh Chi Thế

Quyển 5 - Chương 248: Mưu đồ thiên hạ (Thượng Trung Hạ)file ảnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.