Đích Nữ Cuồng Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương

Chương 573: Bị mất võ côngEdit:..Lam Thiên..

Lựa chọn cùng hắn hợp tác, thật sự không biết là đúng hay là sai.

“Ta...... U Minh vương, ngươi nói rất đúng, Uất Trì Tà Dịch hiện tại không phải đối thủ của ta......”

Mẫn Bá Thiên thấp giọng nói, U Minh vương vừa lòng cười:

“Lớn tiếng một chút......”

“Uất Trì Tà Dịch hiện tại không phải là đối thủ của ta......”

Mẫn Bá Thiên lập lại một lần nữa, U Minh vương cười nói:

“Ngươi có thể yên tâm đi làm, có ta ở phía sau, ngươi còn lo lắng cái gì?”

Mẫn Bá Thiên nghĩ lại cũng đúng, có U Minh vương ở phía sau, hắn cần gì phải lo lắng ?

Vạn nhất làm không được, để hắn ra tay, tuyệt đối không thành vấn đề.

“Ân......”

Hắn vừa lòng đi trở về, nhìn bóng lưng của hắn, U Minh vương thở dài:

“Nếu là, đổi thành người nam nhân kia, chỉ sợ cũng sẽ không......”

Trong lòng hắn thật thích Uất Trì Tà Dịch , đáng tiếc, người này tuyệt đối không có khả năng cùng hắn hợp tác.

Bọn họ không phải cùng một loại người, cho nên, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chỉ đơn giản như vậy.

[Đạo bất đồng bất tương vi mưu nghĩa là: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.]

Nhưng hắn cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đi ra, Mẫn Du Nhiên lúc đi ra, so với đã chết không khác biệt lắm.

Theo lý thuyết, người đã chết là không có khả năng đi ra , nhưng nàng lại có thể đi ra , như vậy rất có thể Uất Trì Tà Dịch và Đông Phương Ngữ Hinh đã mở được thời không chi môn......

Vận khí của hai người kia, tựa hồ không phải tốt bình thường đâu?

Thật làm cho hắn ngoài ý muốn, chỉ hy vọng lúc này đây, bọn họ cũng không nên vừa ra tay liền chết.

Hắn rất hiếu kỳ Đông Phương Ngữ Hinh, thật ra hắn cũng muốn gặp --

“Võ công của ta......”

Đã tỉnh mấy ngày , nhưng võ công của Mẫn Du Nhiên, cơ hồ không có, điều này làm cho nàng thật lo lắng.

Nàng lại thử vận hành một chút, vẫn như thế.

Nàng giống như từ trước tới nay không có võ công vậy, nhưng......

Chẳng lẽ, là Đông Phương Ngữ Hinh đã phế đi võ công của nàng rồi sao?

Nàng nỗ lực nhớ lại, nhưng......

Kết quả cuối cùng chính là, cũng không nhớ được Đông Phương Ngữ Hinh khi nào thì phế đi võ công của nàng a.

Nàng là giết chính mình, nhưng......

Đông Phương Ngữ Hinh cũng không phải người như vậy, nàng không phải kẻ tiểu nhân.

“Tiểu thư......”

Một cái nha đầu đi tới, thấy bọ dáng điên cuồng của Mẫn Du Nhiên, nàng vừa muốn đi qua, Mẫn Du Nhiên đem gì đó trên tay liền đánh đi qua.

Là một ly trà, tuy rằng không phải trà nóng, nhưng vừa vặn rơi xuống trên mặt nha đầu kia, phách một tiếng, ly trà rơi xuống mặt đất, vỡ nát.

Nha đầu kia ngây người, Mẫn Du Nhiên cũng ngây người.

Nàng tuy rằng thật lo lắng, nhưng từ trước tới nay nàng chưa từng tổn thương người a.

Nhưng hôm nay......

“Ta...... Ta không phải cố ý ......”

Nàng vội vàng đi qua, nơi này không phải địa bàn của nàng, chính là cái nha đầu hầu hạ, cũng tốt nhất không cần tùy tiện đắc tội ......

Nàng cuống quít giúp nha đầu cầm máu, ly trà kia vừa vặn đánh tới trên đầu nha đầu, trên mặt toàn là máu, thoạt nhìn thật kinh khủng.

“Ta không sao...... Tiểu thư, không cần , nô tì có thể chính mình tựu làm......”

Nha đầu vội vàng lui về phía sau, Mẫn Du Nhiên ô ô khóc lên:

“Ta chính là sốt ruột, tâm tình không tốt...... võ công của ta, võ công của ta thế nhưng......”

Nàng khóc nói không ra lời, nha đầu kai vừa nghe, nghĩ đến lời U Minh vương dặn, vội hỏi:

“Tiểu thư, kỳ thật ngươi cũng không cần thương tâm như vậy...... vương của chúng ta có bản lãnh khởi tử hồi sinh , người đã chết qua một lần, nhưng vương vẫn có thể đem ngươi cứu sống a......”

Lúc đó, nàng thật là đã chết .

Nhưng......

Lựa chọn cùng hắn hợp tác, thật sự không biết là đúng hay là sai.

“Ta...... U Minh vương, ngươi nói rất đúng, Uất Trì Tà Dịch hiện tại không phải đối thủ của ta......”

Mẫn Bá Thiên thấp giọng nói, U Minh vương vừa lòng cười:

“Lớn tiếng một chút......”

“Uất Trì Tà Dịch hiện tại không phải là đối thủ của ta......”

Mẫn Bá Thiên lập lại một lần nữa, U Minh vương cười nói:

“Ngươi có thể yên tâm đi làm, có ta ở phía sau, ngươi còn lo lắng cái gì?”

Mẫn Bá Thiên nghĩ lại cũng đúng, có U Minh vương ở phía sau, hắn cần gì phải lo lắng ?

Vạn nhất làm không được, để hắn ra tay, tuyệt đối không thành vấn đề.

“Ân......”

Hắn vừa lòng đi trở về, nhìn bóng lưng của hắn, U Minh vương thở dài:

“Nếu là, đổi thành người nam nhân kia, chỉ sợ cũng sẽ không......”

Trong lòng hắn thật thích Uất Trì Tà Dịch , đáng tiếc, người này tuyệt đối không có khả năng cùng hắn hợp tác.

Bọn họ không phải cùng một loại người, cho nên, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chỉ đơn giản như vậy.

[Đạo bất đồng bất tương vi mưu nghĩa là: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.]

Nhưng hắn cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đi ra, Mẫn Du Nhiên lúc đi ra, so với đã chết không khác biệt lắm.

Theo lý thuyết, người đã chết là không có khả năng đi ra , nhưng nàng lại có thể đi ra , như vậy rất có thể Uất Trì Tà Dịch và Đông Phương Ngữ Hinh đã mở được thời không chi môn......

Vận khí của hai người kia, tựa hồ không phải tốt bình thường đâu?

Thật làm cho hắn ngoài ý muốn, chỉ hy vọng lúc này đây, bọn họ cũng không nên vừa ra tay liền chết.

Hắn rất hiếu kỳ Đông Phương Ngữ Hinh, thật ra hắn cũng muốn gặp --

“Võ công của ta......”

Đã tỉnh mấy ngày , nhưng võ công của Mẫn Du Nhiên, cơ hồ không có, điều này làm cho nàng thật lo lắng.

Nàng lại thử vận hành một chút, vẫn như thế.

Nàng giống như từ trước tới nay không có võ công vậy, nhưng......

Chẳng lẽ, là Đông Phương Ngữ Hinh đã phế đi võ công của nàng rồi sao?

Nàng nỗ lực nhớ lại, nhưng......

Kết quả cuối cùng chính là, cũng không nhớ được Đông Phương Ngữ Hinh khi nào thì phế đi võ công của nàng a.

Nàng là giết chính mình, nhưng......

Đông Phương Ngữ Hinh cũng không phải người như vậy, nàng không phải kẻ tiểu nhân.

“Tiểu thư......”

Một cái nha đầu đi tới, thấy bọ dáng điên cuồng của Mẫn Du Nhiên, nàng vừa muốn đi qua, Mẫn Du Nhiên đem gì đó trên tay liền đánh đi qua.

Là một ly trà, tuy rằng không phải trà nóng, nhưng vừa vặn rơi xuống trên mặt nha đầu kia, phách một tiếng, ly trà rơi xuống mặt đất, vỡ nát.

Nha đầu kia ngây người, Mẫn Du Nhiên cũng ngây người.

Nàng tuy rằng thật lo lắng, nhưng từ trước tới nay nàng chưa từng tổn thương người a.

Nhưng hôm nay......

“Ta...... Ta không phải cố ý ......”

Nàng vội vàng đi qua, nơi này không phải địa bàn của nàng, chính là cái nha đầu hầu hạ, cũng tốt nhất không cần tùy tiện đắc tội ......

Nàng cuống quít giúp nha đầu cầm máu, ly trà kia vừa vặn đánh tới trên đầu nha đầu, trên mặt toàn là máu, thoạt nhìn thật kinh khủng.

“Ta không sao...... Tiểu thư, không cần , nô tì có thể chính mình tựu làm......”

Nha đầu vội vàng lui về phía sau, Mẫn Du Nhiên ô ô khóc lên:

“Ta chính là sốt ruột, tâm tình không tốt...... võ công của ta, võ công của ta thế nhưng......”

Nàng khóc nói không ra lời, nha đầu kai vừa nghe, nghĩ đến lời U Minh vương dặn, vội hỏi:

“Tiểu thư, kỳ thật ngươi cũng không cần thương tâm như vậy...... vương của chúng ta có bản lãnh khởi tử hồi sinh , người đã chết qua một lần, nhưng vương vẫn có thể đem ngươi cứu sống a......”

Lúc đó, nàng thật là đã chết .

Nhưng......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.