Đích Nữ Cuồng Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương

Chương 768: Không muốn thả hắn đi“Thế nhưng Tiểu Hoan Hoan luôn phải gả ra ngoài, nàng xem thiên phú của Tiểu Hoan Hoan, nhân duyên, ta muốn tìm nam nhân ở rể khả năng không lớn......”

Bé trêu chọc người, một đám lai lịch cũng không nhỏ, U Huyền......

Nhi tử duy nhất của U Minh vương, chủ nhân sau này của U Minh giới.

Tiểu Nhạc Nhạc, Hồ vương, thân phận này lớn hơn nữa, ngẫm lại liền đau đầu.

Về phần về sau, ai biết được?

“Ai, chàng nói cũng đúng, nhưng......”

Nhi tử rất trọng yếu, cũng không phải đảo chủ trọng nam khinh nữ, mà là......

Bọn họ cần một đời sau ưu tú.

“Hinh Nhi, chúng ta nhanh chóng tạo đứa nhỏ đi, chờ có đứa nhỏ, có thể ngăn chặn miệng của bọn họ ......”

Uất Trì Tà Dịch đi tới, vài ngày hắn chưa nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh, tự nhiên rất nhớ nàng.

“Chàng...... Tà Dịch, cho dù là chúng ta muốn đứa nhỏ, cũng không thể xác định liền nhất định có thể sinh ra nhi tử a a......”

Sinh nam hài nữ hài tử, thật sự quan trọng như vậy sao?

“Cái đó không vội, một đứa không được, chúng ta lại tiếp tục, tin tưởng rất nhanh sẽ có nhi tử ......”

Đông Phương Ngữ Hinh hoa lệ lệ 囧 , Uất Trì Tà Dịch, chàng cho là lão nương là lợn sao? Có thể sinh nhiều con như vậy?

Chính là, đối với nhiệt tình của hắn, Đông Phương Ngữ Hinh vẫn có chút khó có thể kháng cự như cũ.

Bên ngoài ánh mặt trời vẫn sáng lạn như cũ, trong phòng, cũng là khí thế ngất trời --

“Cái gì? Hiện tại các ngươi muốn đi ?”

Nghe được Tà Dịch nói là ngày mai sẽ rời đi, đảo chủ kích động đứng lên:

“Tà Dịch, ngươi không phải không đi Tinh Anh học viện sao?”

Nhớ được hắn có thể nói qua, Chích lão cùng Liệt lão đi về trước, hắn cùng với Đông Phương Ngữ Hinh đi tìm thập giai ma hạch.

“Vâng......”

“Các ngươi muốn đi tìm thập Giai Ma hạch?”

Đảo chủ lại hỏi, Uất Trì Tà Dịch gật gật đầu, xác thực như thế.

Xem Uất Trì Tà Dịch gật đầu, đảo chủ vội hỏi:

“Thế nhưng...... Tà Dịch, chúng ta còn chưa có xác nhận được tin tức của thập giai ma hạch......”

Đông Phương Ngữ Hinh cũng liền xuất ra một ngày mà thôi, Tà Dịch muốn đi, đây chẳng lẽ là ý của nàng sao?

Thời gian Tà Dịch trở về không nhiều lắm, hơn nữa, thập giai ma hạch, nghĩ đến người muốn cũng không thiếu.

Trong đó tất nhiên muốn tranh đoạt.

Để mấy Tà Dịch đi ra ngoài như vậy, đảo chủ rất lo lắng.

“Chúng ta đi hỏi thăm một chút......”

“Con không tin người trên đảo chúng ta?”

Thiên Thương đảo, tuy rằng không biến thái như U Minh giới, hơn nữa vừa mới nhận đến đả kích không nhỏ, nhưng thu thập tin tức, vẫn không kém như cũ.

“Không phải, phụ thân, chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm ......”

Tà Dịch không muốn phụ thân suy nghĩ lung tung, nhưng......

Chuyện ngày đó, có một lần, nói không chính xác còn có lần thứ hai, hắn ở đây, cũng khiến không ít người ảo tưởng .

“Con...... Tà Dịch, phụ thân không nghĩ con đi nhanh như vậy...... Nếu như thật sự vì thập giai ma hạch, ta sẽ để cho bọn họ lưu ý nhiều một chút, có tin tức chúng ta cùng đi được không?”

Đảo chủ, luôn luôn là cao cao tại thượng, lúc này ăn nói khép nép như thế, làm cho Tà Dịch nghe xong trong lòng cũng có chút không phải tư vị.

“Con...... Để con cùng Hinh Nhi, Tiểu Hoan Hoan thương lượng một chút......”

Đây là chuyện thập giai ma hạch không có tin tức, tại đây cùng đi ra ngoài kỳ thật không có gì khác nhau.

Nhưng......

Đông Phương Ngữ Hinh sợ gặp chuyện không may, nàng nghĩ đi bên ngoài tìm một chỗ tu luyện một chút --

“Thế nhưng Tiểu Hoan Hoan luôn phải gả ra ngoài, nàng xem thiên phú của Tiểu Hoan Hoan, nhân duyên, ta muốn tìm nam nhân ở rể khả năng không lớn......”

Bé trêu chọc người, một đám lai lịch cũng không nhỏ, U Huyền......

Nhi tử duy nhất của U Minh vương, chủ nhân sau này của U Minh giới.

Tiểu Nhạc Nhạc, Hồ vương, thân phận này lớn hơn nữa, ngẫm lại liền đau đầu.

Về phần về sau, ai biết được?

“Ai, chàng nói cũng đúng, nhưng......”

Nhi tử rất trọng yếu, cũng không phải đảo chủ trọng nam khinh nữ, mà là......

Bọn họ cần một đời sau ưu tú.

“Hinh Nhi, chúng ta nhanh chóng tạo đứa nhỏ đi, chờ có đứa nhỏ, có thể ngăn chặn miệng của bọn họ ......”

Uất Trì Tà Dịch đi tới, vài ngày hắn chưa nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh, tự nhiên rất nhớ nàng.

“Chàng...... Tà Dịch, cho dù là chúng ta muốn đứa nhỏ, cũng không thể xác định liền nhất định có thể sinh ra nhi tử a a......”

Sinh nam hài nữ hài tử, thật sự quan trọng như vậy sao?

“Cái đó không vội, một đứa không được, chúng ta lại tiếp tục, tin tưởng rất nhanh sẽ có nhi tử ......”

Đông Phương Ngữ Hinh hoa lệ lệ 囧 , Uất Trì Tà Dịch, chàng cho là lão nương là lợn sao? Có thể sinh nhiều con như vậy?

Chính là, đối với nhiệt tình của hắn, Đông Phương Ngữ Hinh vẫn có chút khó có thể kháng cự như cũ.

Bên ngoài ánh mặt trời vẫn sáng lạn như cũ, trong phòng, cũng là khí thế ngất trời --

“Cái gì? Hiện tại các ngươi muốn đi ?”

Nghe được Tà Dịch nói là ngày mai sẽ rời đi, đảo chủ kích động đứng lên:

“Tà Dịch, ngươi không phải không đi Tinh Anh học viện sao?”

Nhớ được hắn có thể nói qua, Chích lão cùng Liệt lão đi về trước, hắn cùng với Đông Phương Ngữ Hinh đi tìm thập giai ma hạch.

“Vâng......”

“Các ngươi muốn đi tìm thập Giai Ma hạch?”

Đảo chủ lại hỏi, Uất Trì Tà Dịch gật gật đầu, xác thực như thế.

Xem Uất Trì Tà Dịch gật đầu, đảo chủ vội hỏi:

“Thế nhưng...... Tà Dịch, chúng ta còn chưa có xác nhận được tin tức của thập giai ma hạch......”

Đông Phương Ngữ Hinh cũng liền xuất ra một ngày mà thôi, Tà Dịch muốn đi, đây chẳng lẽ là ý của nàng sao?

Thời gian Tà Dịch trở về không nhiều lắm, hơn nữa, thập giai ma hạch, nghĩ đến người muốn cũng không thiếu.

Trong đó tất nhiên muốn tranh đoạt.

Để mấy Tà Dịch đi ra ngoài như vậy, đảo chủ rất lo lắng.

“Chúng ta đi hỏi thăm một chút......”

“Con không tin người trên đảo chúng ta?”

Thiên Thương đảo, tuy rằng không biến thái như U Minh giới, hơn nữa vừa mới nhận đến đả kích không nhỏ, nhưng thu thập tin tức, vẫn không kém như cũ.

“Không phải, phụ thân, chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm ......”

Tà Dịch không muốn phụ thân suy nghĩ lung tung, nhưng......

Chuyện ngày đó, có một lần, nói không chính xác còn có lần thứ hai, hắn ở đây, cũng khiến không ít người ảo tưởng .

“Con...... Tà Dịch, phụ thân không nghĩ con đi nhanh như vậy...... Nếu như thật sự vì thập giai ma hạch, ta sẽ để cho bọn họ lưu ý nhiều một chút, có tin tức chúng ta cùng đi được không?”

Đảo chủ, luôn luôn là cao cao tại thượng, lúc này ăn nói khép nép như thế, làm cho Tà Dịch nghe xong trong lòng cũng có chút không phải tư vị.

“Con...... Để con cùng Hinh Nhi, Tiểu Hoan Hoan thương lượng một chút......”

Đây là chuyện thập giai ma hạch không có tin tức, tại đây cùng đi ra ngoài kỳ thật không có gì khác nhau.

Nhưng......

Đông Phương Ngữ Hinh sợ gặp chuyện không may, nàng nghĩ đi bên ngoài tìm một chỗ tu luyện một chút --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.