Gia Hữu Tiểu Tiện

Chương 15Tiểu Tiện thay đổi tên QQ – Học trưởng là người xấu (╰_╯)#

Tên này khiến cho Đỗ Hàng chú ý.

Đỗ Hàng lần đầu chủ động nhắn tin cho cậu.

[ Uy, tôi chọc gì đến cậu sao?]

Tiểu Tiện khó được ngạo kiều một lần – [ Trong trường nhiều học trưởng như vậy, anh sao có thể xác định tôi đang nói anh?]

Đỗ Hàng phát ra một loạt điểm điểm (……), không nói nữa.

Tiểu Tiện hối hận, ngạo kiều cái rắm a! Lúc này khẳng định đắc tội hắn rồi, nếu về sau hắn không để ý tới ta nên làm cái gì bây giờ a!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.