Hồng Trần Online

Chương 5Mở ra menu kiểm soát, xem tư liệu nhân vật, dự định nhìn xem trên người mình gì đó rốt cuộc là cái gì.

Tính danh: Ám dạ đích vãn ca

Đẳng cấp: 0 cấp

Chức nghiệp: Ngôn linh sư (chức nghiệp ẩn dấu), vũ giả (chức nghiệp ẩn dấu)

Môn phái: Khuynh thành phái (môn phái ẩn dấu)

Lực lượng: 8 + 14 (+ số hiệu trước là thuộc tính cơ bản tự do phân phối)

Mẫn tiệp (nhanh nhẹn) : 10+17

Thể chất: 5+15

Trí lực: 7+13

May mắn: ??? + 9

Mị lực: ??? + 15

Công kích: 80+ 140+ 350

Ma pháp phòng ngự:  70+130+320

Vật lý phòng ngự: 50+150+270

Trang bị: Ngôn linh sáo trang: bộ đồ chuyên dụng cho ngôn linh sư, loại phát triển, có thể thăng cấp. Không thể rơi xuống, không thể giao dịch. Gồm có Ngôn linh thúc hoàn,ngôn linh ngạch sức,ngôn linh y bào. (màu đỏ)

Ngôn linh thúc hoàn: Trí lực + 3, thể chất +4, ma pháp phòng ngự +100, mỗi giây tự động hồi huyết 5%.

Ngôn linh ngạch sức: may mắn +2, mị lực + 3, ma pháp phòng ngự +50, vật lý phòng ngự +50, duy trì không rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Ngôn linh y bào: Lực lượng + 5, công kích + 100, vật lý phòng ngự +80, “Tâm ngữ” xác suất thành công tăng 20%.

Kỹ năng kèm theo sáo trang: Mạt nhật hạo kiếp (đại nạn ngày tận thế), linh hồn thủ hộ (bảo vệ linh hồn).

Vũ giả sáo trang: bộ đồ chuyên dụng dùng cho vũ giả,loại phát triển,có thể thăng cấp. Không thể rơi xuống,không thể giao dịch. Bao gồm: Vũ giả cẩm y,vũ giả phát đái,vũ giả hạng liên,vũ giả thủ trạc,vũ giả cước hoàn,vũ giả vân hài.(màu đen)

Vũ giả cẩm y: Mị lực +5, mẫn tiệp +5,công kích +80, vật lý phòng ngự +100, ma pháp phòng ngự +50, khi bị công kích có 25% cơ hội dẫn ra phản xạ công kích lại bản thân người công kích.

Vũ giả phát đái (Dây cột tóc vũ giả) (7 cái ): may mắn +7, mị lực +7, ma pháp phòng ngự +70, tổn thương độc tính giảm thiểu 70%.

Vũ giả thủ trạc (Vòng tay vũ giả) (7 cái ): thể chất +7, lực lượng +7, công kích +70, phòng ngừa bị công kích rơi vào trạng thái hôn mê hoặc ngủ.

Vũ giả cước hoàn (Vòng chân vũ giả)  (2 cái ): mẫn tiệp +2, lực lượng +2, công kích +40, vật lý phòng ngự +40,kèm thêm tiềm hành.(thuật ẩn nấp)

Vũ giả hạng liên (Dây chuyền vũ giả) : trí lực +10, thể chất +4, ma pháp phòng ngự +50, mỗi giây tự động hồi huyết 10%.

Vũ giả vân hài (Giày vũ giả) : mẫn tiệp +10, công kích +60, vật lý phòng ngự +40, kèm thêm tường không thuật.(thuật phi hành)

Kỹ năng kèm theo sáo trang: Phượng vũ cửu thiên,Phượng hoàng niết bàn,thủy tinh bích lũy (trận tuyến thủy tinh).

Kỹ năng: Mạt nhật hạo kiếp: thế giới diệt vong,đại nạn kinh động trời đất. Kỹ năng chủ động, giới hạn công kích . Điều kiện sử dụng: giá trị thể lực đầy, giá trị sinh mệnh đầy. Thời gian làm lạnh: 72 giờ đồng hồ.

Linh hồn thủ hộ: tăng cường linh hồn, lấy nhu chế cương. Kỹ năng chủ động, giới hạn phòng ngự . Lực phòng ngự cao thấp cùng giới hạn phòng ngự tỉ lệ nghịch, cùng giá trị thể lực tỉ lệ thuận. Thời gian làm lạnh : 1 giờ đồng hồ.

Tiềm hành (ẩn nấp): Kỹ năng chủ động. Giấu kín hành tung 15 phút, sử dụng kỹ năng,chủ động,khi bị công kích hiện hình. Có thể bị phát quật thuật phát hiện.Thời gian làm lạnh: 1 phút.

Tường không thuật (thuật phi hành): Kỹ năng chủ động. Trên không phi hành 30 phút. Thời gian làm lạnh: 5 phút.

Phượng vũ cửu thiên: phượng múa thiêu đốt bầu trời,rung chuyển chín tầng trời. Kỹ năng chủ động, giới hạn công kích. Điều kiện sử dụng: thể lực tối thiểu 80%, sinh mệnh tối thiểu 50%. Thời gian làm lạnh: 12 giờ đồng hồ.

Phượng hoàng niết bàn: phượng hoàng tắm trong lửa, niết bàn trọng sinh. Kỹ năng bị động. Thời gian làm lạnh: 24 giờ đồng hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.