Hợp Tác Với Đế Vương

Chương 24Chiêu Dương Cung

Thuận An cuộn thánh chỉ vừa tuyên khom người "Hoàng hậu nương nương mời tiếp chỉ" 

"Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng" Hoàng Hậu tiếp chỉ, trong lòng hồ nghi.

Nàng đã hết hạn cấm túc hơn mười ngày rồi sao tận đến hôm nay Hoàng thượng mới giao lại Phượng ấn cho nàng? Còn có lần trước Hoàng thượng làm sao có thể điều tra được cung nữ kia qua lui đến Thượng Cung Cục? Chỉ đơn giản là tìm một thế thân, mà còn lại là người của nàng!

Vì Thục phi là người chủ mưu nên muốn kéo thêm nàng xuống nước cho nhẹ tội? Nhưng mà không đúng, Thục phi nàng ta chưa bao giờ làm chuyện gì mà để lại manh mối cho An Thuận dễ dàng tra ra trong một thời gian ngắn như thế! Giả như vụ này không phải do Thục Phi vậy thì do ai?

Ai là hung thủ phía sau bức màn... Việc nàng ta làm Hoàng thượng có biết không?

"Mời nương nương nhận Phượng Ấn" An Thuận lên tiếng kéo Hoàng hậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hoàng hậu nhận Phượng Ấn từ tay tiểu thái giám rồi giao lại cho Tú Nhi đem cất.

"Phiền An Thuận công công rồi" Hoàng Hậu khách sáo, phất tay bảo người thưởng bạc cho Anh Thuận

"Nô tài không dám, nô tài cáo lui" An Thuận xin cáo lui. Truyền chỉ xong rồi hắn phải về phục mệnh thôi.

"Công công đi thong thả" Tiểu cung nữ tiễn An Thuận.

*******________

Đêm Chiêu Dương Cung

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng" Hoàng Hậu hành lễ với Cung Thiên Phong.

"Hoàng hậu miễn lễ" Cung Thiên Phong đỡ cánh tay Hoàng hậu.

----------------

Hết hạn cấm tuc Hoàng Thượng liền đến Chiêu Dương Cung của Hoàng Hậu.... Qua vài ngày Chiêu Dương Cung liền truyền thái y sau Hoàng hậu có Phượng ý nói thân thể không khỏe đóng cửa tịnh dưỡng Cảm Tú Đăng giao lại cho Thục Phi, Đức phi. Lục Phi cùng Hạ Chiêu nghi, Trân Chiêu Nghi cùng giúp đỡ.

Đào Cư Viên

Tử Vân kéo kéo áo choàng nghe tin tức Nguyệt Ngôn thông báo.

Hậu Cung này sau Cẩm Tú Đăng sẽ có sự thay đổi lớn đây! Hoàng Thượng thật sự giao cho bon Thục phi làm chủ Cẩm Tú Đăng nhưng tại sao lại không tự mình hạ chỉ? Hoàng hậu sao lại qua mấy ngày mà lại tự mình hạ ý chỉ?

Hoàng Hậu, nàng ta nhận ra điều gì đó nên tự rút ra khỏi vũng bùng này? Ngẫm lại ở đay Hoàng hậu là người có thể đứng vững trên hậu vị con nàng ta cũng thich hợp làm người thừa kế! Hay Cung Thiên Phong hắn cũng nhận ra điểm này nên mới nói Hoàng hậu rút ra?

Xem ra vợ của Cung Thiên Phong không phải người nào cũng vô dụng đối với hắn nhỉ! Cũng tương đói có giá trị lợi dụng đó chứ!

Được rồi Cẩm Tú Đăng thật mong chờ nha~ Khong lúc đó sẽ có vở kịch nào đặt sắc nữa đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.