Kiều Thê Như Vân

Chương 639-3: Cải cách (1+2)Cả Long hứng phủ đều lu bù công việc, Theo quân bắt đầu bị xoá xổ, người cường tráng trực tiếp nhập trước cấm quân, già yếu thì là cho một chút tiền bạc, đều tự về nhà.

Quá trình này, không gây ra chút nhiễu loạn nào, Theo quân đều là lao dịch, kỳ thật cũng không quân lương, chỉ cung cấp cơm canh, vào cái Theo quân này, thời gian cũng không dễ qua, ngay cả một nhà già trẻ cũng không nuôi sống nổi, bởi vậy, người bị đuổi đi, đều là vô cùng vui vẻ mà lấy vài quan bạc, rời đi.

Theo quân lưu lại cũng bắt đầu chỉnh đốn một lần nữa, lại từ bản địa Long hứng phủ, chiêu mộ một ít người cường tráng đi vào, tổng cộng ba vạn người, biên ra năm chi cấm quân.

Phân biệt Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, kỵ Theo quân cải biến thành kỵ binh dũng mãnh doanh, ngoài ra, lại tuyển một chi kỵ binh, gọi là tiên phong doanh.

Cái danh xưng cấm quân này, là Thẩm Ngạo nghĩ kỹ mới đặt, hắn thật sự quá lười, trực tiếp cầm danh hào thần thú, mặc lên trên quân đội của mình, lại còn dương dương tự đắc, tương lai, những tên này cũng dễ ký truyền lệnh hơn một chút.

Sáu chi cấm quân doanh, nhân số mỗi doanh là năm nghìn, nói nhiều cũng không nhiều, hơn nữa, hai chi cấm vệ trước đây, cũng dứt khoát sửa lại danh tự vì bọn họ, một chi tên là Hộ Quân doanh, một chi tên là Phi Vũ doanh, cả cấm quân, nhân số trên dưới năm vạn, đại khái đã có bộ dáng.

Sau đó, chính là giáo úy võ sĩ và Tây Hạ nhập vào trong quân, võ sĩ làm quan quân cấp thấp, giáo úy với tư cách tầng giữa, lại cao hơn một chút, những người dưới Ô Đạt, thì là do huấn luyện viên, giáo đầu nắm giữ.

Thao luyện cũng chính thức bắt đầu, nhưng là dựa theo đường đi của Tư Mã tư, quan quân đẳng cấp cao chỉ phụ trách tác chiến và kế hoạch thao luyện, hạ lệnh, về sau, do giáo úy, võ sĩ tầng dưới quán triệt, dùng võ sĩ Tây Hạ làm nồng cốt, tiến tới đốc thúc, ảnh hưởng đến từng cấm vệ.

Trên con đường thực hiện, tự nhiên sẽ có người không phục, cũng sẽ có người làm vẻ ta đây, Quân pháp ti bên kia cũng tuyệt bất dung tình, gặp được kẻ hồ đồ, trực tiếp mang theo võ sĩ Quân pháp ti đi bắt người, trên cơ bản, người vào Quân pháp ti, trừ phi là một ít tiểu sai lầm, đại bộ phận thời điểm, đều đừng nghĩ đến việc trở ra.

Một phương diện khác, Theo quân thành cấm quân, thức ăn và quân lương đều đề cao, ân uy cùng thi, hơn nữa, giáo úy, võ sĩ ảnh hưởng, năm vạn cấm quân bắt đầu thao luyện đâu vào đấy, cuối cùng cũng không xuất hiện sai lầm gì lớn.

Chỉ cần giáo úy và võ sĩ đi vào, kỳ thật, kết cục cũng đã xác định rõ ràng, tám doanh cấm vệ này đã triệt để trở thành lực lượng trong tay Thẩm Ngạo.

Long hứng phủ đã có ý tứ chuẩn bị chiến tranh, không chỉ là quân đội một lần nữa biên luyện, cả phòng thủ kinh thành cũng bắt đầu khẩn trương lên, Tri Phủ Long hứng phủ lên triều đề nghị, ban đêm cấm đi lại, Thẩm Ngạo chấp thuận, từ nay về sau, vừa đến thời gian ban đêm, sai dịch dẫn cấm quân xuất động, bắt đầu triệt để dò xét.

Không chỉ là như thế, Binh bộ bên kia cũng hạ mệnh lệnh, điều quân lương các nơi đến, từ một tuần trích cấp một lần, lui về đến mỗi tháng trích cấp một lần, tuy như vậy rất phiền toái, nhưng cũng là một loại uy hiếp, nếu có người tạo phản, mấy ngày sau, có thể cứt đứt lương thảo của bọn họ.

Theo quân các nơi cũng đều nhận được mệnh lệnh, trấn giữ chỗ hiểm, để ngừa sinh biến.

Nghe nói, tại Binh bộ bên kia, đã cầm một phần chiếu cần vương, một khi tình thế nghiêm trọng, có thể lập tức ban phát ra ngoài, nội dung bên trong, thì là cho phép thân sĩ các nơi tổ chức dũng đoàn, Tri Phủ các nơi, đã có thể chiêu mộ triệu tập đội ngũ Theo quân, dẫn quân trở lại viện binh kinh sư.

Từng một mục biện pháp này, ép người tới mức không thở nổi, thực sự làm lòng người an tâm hơn không ít.

Tình thế các nơi, cũng có xu hướng hòa hoãn, ít nhất, từng một mục chiếu lệnh này đưa xuống dưới, làm cho người không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Sau đó, lời đồn đại cũng truyền đi, một mặt là một chi giáo úy Đại Tống hơn tám nghìn người đã nhập cảnh, tùy thời nghe lệnh Nhiếp chính vương.

Còn có hai mươi vạn biên quân, cũng đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời viện binh cho Tây hạ.

Càng làm người nghe kinh sợ hơn chính là, sự tình Tàu Vương mưu hại thái tử cũng đều truyền ra ngoài, trước kia, chuyện giết thái tử một trực thuộc về bí văn ở trong nội cung, mà hiện tại, khi truyền bá ra, rất nhiều sự tình đều không giữ quy tắc bình thường nữa rồi, vì sao Tàu Vương tạo phản, vì sao thái thượng hoàng lại lãnh khốc bình loạn như thế, xét nhà diệt tộc bao nhiêu người, liên luỵ đến quốc tộc.

Lúc trước, rất nhiều người chỉ cho là Thẩm Ngạo xúi giục, bây giờ nghĩ lại, lại thành Tàu Vương gieo gió gặt bảo, về phần những quốc tộc hộ tống Tàu Vương, cùng một chỗ tạo phản kia, chỉ là chết theo tội mà thôi.

Những tin tức này, khiến cho một ít quốc tộc cuối cùng cũng buông một chút tâm cừu thị xuống, chỉ là, đại bộ phận quốc tộc, đối với đặc quyền mất đi, vẫn đang mang sự không cam lòng, chỉ là, trước mắt không dám phát tác mà thôi.

Cả Tây Hạ, liền như một đầu thuyền, nhìn về phía trên hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng cũng không biết bão tố sẽ đến lúc nào, cũng không biết có thể bị đập thành phấn vụn, chìm vào biển cả hay không.

Cấm quân thao luyện, lại rất quy củ, dưới sự đốc thúc của giáo úy và võ sĩ, tất cả doanh đều có vài phần bộ dáng, ngay từ đầu, tự nhiên là hô khổ hô sở, nhưng cuối cùng bọn hắn biết rõ, hô khổ hô sở cũng không làm nên chuyện gì, sau đó liền không người nào dám hô nữa.

Hơn nữa, võ sĩ và bọn họ cùng ăn cùng ngủ, tuyệt không cho bọn hắn ở một mình, ngay cả cơ hội lười biếng cũng không có, sở dĩ không phát sinh bất ngờ làm phản, hơn phân nửa là vì lúc thao luyện, võ sĩ có thể làm gương tốt, tuyệt không giống như trước kia, chút ít quan trên kiêu căng, mình thì ở phía trong mái che nắng, uống trà hóng mát, lại vắt mọi người luyện tập dưới mặt trời.

Nếu muốn làm cho người khác cam tâm tình nguyện mà đi chịu khổ, chịu vất vả, đầu tiên là mình phải ăn được phần khổ này, có thể làm ra một tấm gương.

Có tấm gương, tuy có lẽ vẫn là tiếng oán than dậy đất, nhưng trong mơ hồ, vẫn là có vài phần kính phục đối với đội trưởng, người ta biết chữ, lại có học vấn, còn nhịn được khổ, tuyệt không lười biếng, chỉ tính riêng những phẩm chất này, cũng đủ làm cho người ta sinh ra sự tin cậy.

Lính mới rền luyện, dần dần lên quỹ đạo, từ lúc vừa mới bắt đầu, đầy sự không cam lòng, càng về sau, càng có đổi mới, chỉ bốn năm ngày, liền biến thành đám robot luyện theo khẩu lệnh.

Thao luyện vốn là chết lặng, sáng sớm kêu thức dậy, thao luyện, ăn điểm tâm, thao luyện, dùng cơm trưa, sau đó lại là thao luyện, ban đêm còn phải phân ra trước nửa đêm và nửa đêm về sáng, luân phiên thay nhau tuần tra.

Khổ là khổ, nhưng thức ăn cũng đủ, mỗi người một ngày được nửa cân thịt, đây cũng là thứ gia đình trung lưu, cũng không thể đủ tiền trả, hơn nữa, có quân lương cầm, cuối cùng có thể gửi ít tiền về nhà, trong lòng cũng có vài phần thỏa mãn...

Làm cấm quân đám hưng phấn, không chỉ là cái này, lúc trước, loại người tựa như bọn hắn, tại lúc hồi hương, đều là không cầm ra tiền hối lộ các quan phía trên, kết quả là trực tiếp bị kéo đi phân công sai dịch.

Loại việc này, mỗi người đều ghét, nghe được mình phải vào trong quân phục vụ lao dịch, người nào người nấy đều sợ, ai cũng biết, loại người này không có tiền đồ, vĩnh viễn đều phát triển không được, đối với cha mẹ mà nói, đứa nhỏ này xem như nuôi không rồi, đối với thê nhi, lại càng đừng nghĩ đến việc trông cậy vào trượng phu.

Một khi vào Theo quân, không đến tuổi sáu mươi, cũng sẽ không được xuất ngũ, khi đó, đại khái cũng chỉ có vận mệnh chết đói.

Nhưng hiện tại lại khác, Nhiếp chính vương ban bố pháp lệnh cấm quân, đã được giáo úy, võ sĩ đọc qua, vào cấm quân, thân phận liền hoàn toàn bất đồng, chẳng những họ hàng gần trong nhà có thể miễn trừ một nửa thuế má, mỗi tháng có đủ tiền bạc, năm năm về sau, còn có thể về nhà, về nhà, còn có công phí ban phát, nếu có thể lập chút ít công lao, tranh giành chút ít quân công, lại càng vô cùng vinh quang.

Theo như pháp lệnh quy định, phàm là cấm quân có quân công, có sai dịch chuyên môn làm hết giấy hồng hồi hương, tuyên đọc cho Tri Phủ, tri huyện bản địa, lúc ngày tết, phải sai người đi thăm, còn có Binh bộ chuyên môn đặt mua biển số nhà, được viết ở trên biển số nhà, thân phận lại bất đồng, ngay cả thân thích cũng có thể gặp quan không bái, nếu có người trêu chọc nhà có công lao, quan phủ sẽ xét xử rất nặng.

Những ưu đãi này, làm những hán tử khốn khổ kia thoáng cái từ địa ngục đến thiên đường, nghe nói rất nhiều người muốn vào cấm quân, nhưng điều kiện rất hà khắc, chẳng những quy định thân cao, người trọng, còn phải thẩm tra thanh bạch trong nhà, phải có tuổi thọ thích hợp, thậm chí còn yêu cầu có thể nhận biết mấy chữ.

Người có thể tiến vào, đã rất là vinh quang.

Pháp lệnh ban bố ra, mọi người cũng liền khăng khăng một mực tuân theo, lúc trước sống cũng không có gì trông cậy vào, qua một ngày chính là hay một ngày, không lý tưởng, ai chịu được đây? Đều là cứ như vậy sống qua ngày.

Nhưng hiện tại, có hi vọng xuất hiện, chịu chút đau khổ, lại được coi là cái gì? Có đôi khi, doanh quan tất cả doanh muốn tập kết phát biểu mấy lời, nói vài lời về Nhiếp chính vương như thế nào như thế nào, mọi người đều gào khóc kêu Nhiếp chính vương Thiên tuế, lời bọn hắn kêu đi ra, tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm thực lòng, tuyệt đối không có phần giả dối.

Không có Nhiếp chính vương, sẽ không có bọn hắn, lúc trước làm trâu làm ngựa, ăn cỏ ăn đất, vẫn còn bị người ta dùng roi đánh cho tuốt xác, hiện tại cuối cùng cũng đường đường chính chính tính toán là một con người.

Nếu như tính cả Long hứng phủ, ai trung thành đối với Nhiếp chính vương nhất, chỉ sợ những Hán quan kia còn đứng ở cuối bảng, sẽ có chần chờ, nhưng cấm vệ tuyệt đối không biết nhíu mày, dù gọi bọn hắn đi làm trâu làm ngựa, chém giết sa trường, bọn hắn cũng tình nguyện cầm tính mệnh đi liều mạng.

Long hứng phủ vui sướng quang vinh, nhưng tất cả châu phủ lại vô cùng rắc rối, Trắc trấn lại xấu tới cực điểm, tình trạng Tây Hạ, làm người ta nhất thời không mò thấu.

Thẩm Ngạo lúc này lại bắt tay vào sự tình giao đấu cùng quốc sử người Kim, chuyện này đã lan truyền ra ngoài, trong lòng rất nhiều người tràn ngập chờ mong, đều muốn nhìn xem Nhiếp chính vương đánh tan người Kim như thế nào.

Hơn nữa, người đọc sách cũng đi theo ồn ào, trận giao đấu này, đã sắp đã trở thành trận đánh bạc quốc vận, thắng, chính là Nhiếp chính vương trở thành quân vường thiên hạ, không người nào có thể phản đối, bại, thì là trong lòng vô số người thất vọng, nói không chừng, Trắc trấn các nơi náo động sẽ lập tức sinh sôi.

Thẩm Ngạo đánh chủ ý về việc luyện binh, cầm những cấm quân quân Kim này tới, để đám bọn họ trông thấy máu.

Hắn âm thầm cùng Ô Đạt an bài tất cả, Ô Đạt đối với Thẩm Ngạo, lại là nói gì nghe nấy, hán tử này rất có thiên phú trên mắt quân sự, kinh nghiệm lại vô cùng phong phú, nhưng tại phương diện khác, lại có một loại bướng bỉnh thần kỳ, đã tiếp nhận Thẩm Ngạo bổ nhiệm, liền toàn tâm toàn ý làm việc vì Thẩm Ngạo, một điểm chiết khấu cũng không có.

Đến thời điểm tháng năm, một sáng sớm, cung nhân liền nhập Trữ các, mặc quần áo cho Nhiếp chính vương và Công Chúa.

Trên mặt Miểu nhi đầy vẻ tươi cười, loay hoay sửa làn váy, luôn nhíu lông mày lại, nói, cái quần áo này, có phải là thiếu vài phần trang trọng hay không, nàng ở trong cung rất buồn bực, Thẩm Ngạo liền dẫn nàng đi ngoại ô xem cuộc chiến, Miểu nhi vốn là còn có lo lắng, nói là có con, há có thể nhìn huyết tinh?

Nhưng Thẩm Ngạo đối với cái này, lại một chút cũng không tránh kiêng kị, thậm chí, trong lòng đã đem cái này trở thành một bộ phận dưỡng thai, tiểu bằng hữu ngay cả huyết tinh cũng không dám nhìn, tương lai nhất định là củi mục, cha hắn đã làm thơ, luận qua thi họa, ngồi chồm hổm ngục lớn, cũng đã giết người.

Nhưng, có những kinh nghiệm này, mới có Thẩm Ngạo hôm nay, một người chỉ là ngâm mình ở phía trong bình kín, người đó làm sao có thể thành tựu lớn?

Chỉ là, tiểu bằng hữu kia đang ở trong bụng, có thể chứng kiến huyết tinh hay không, Thẩm Ngạo không nắm chắc, đời sau cũng có cách dưỡng thai kiểu này, nhưng dưỡng thai kiểu này, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, hắn lại không hiểu ra sao, dù sao, hắn chỉ là đạo tặc nghệ thuật, cũng không phải thầy thuốc phụ khoa.

Thẩm Ngạo đánh giá váy dài trên người nàng, lại nhìn cái bụng càng ngày càng nở ra, cười trêu nói: "Bộ quần áo này đã muốn đủ đoan trang rồi, ai dám nói không hợp, vi phu sẽ chặt hắn ra, đi cho cá ăn."

Đổi lại là Ninh An hoặc là Mạt Nhi, nghe xong hắn hô đánh tiếng kêu giết, khẳng định phải nhíu mày, nhưng Miểu nhi lại cười cười rất vui vẻ.

Hai người mặc cát phục, lại cùng nhau tay trong tay đi buồng lò sưởi, thăm hỏi Lí Càn Thuận.

Lí Càn Thuận không biết như thế nào, vốn là hấp hối, nhưng mấy ngày nay cũng không biết là buông cái tâm sự gì xuống, hoặc là thấy Thẩm Ngạo đến, nhẹ nhàng thở phào, hơn nữa không có chính vụ ràng buộc thân thể, rõ ràng ngày một tốt hơn.

Trong lòng Thẩm Ngạo cảm thấy thần kỳ, lại khó mà nói cái gì, dù sao, hắn làm thái thượng hoàng này, nhất định là không thể bỏ, muốn tham chính? Đám cấm quân cũng không đáp ứng.

Có khi Lí Càn Thuận cũng sẽ hỏi đến chính vụ một tý, cũng may, Thẩm Ngạo biểu hiện ra, cũng không có cái loại ý tứ sợ hắn đoạt quyền, thậm chí, có thời điểm, một ít chính vụ, còn gọi người đi hỏi hắn chút ít ý kiến, Lí Càn Thuận vốn là người tâm cơ thâm trầm, xem biểu hiện Thẩm Ngạo, rõ ràng không hề đề cập tới sự tình quản lý chính vụ.

Một đôi cha vợ con rể này, đã có một ít ăn ý, tuy trong lòng song phương có chút phòng bị, loại phòng bị này, là do tính cách hai người quyết định, tuyệt đối không thể thay đổi, nhưng bắt đầu ở chung, cũng coi như không tệ.

Lí Càn Thuận nằm trên giường êm nghỉ ngơi, sáng sớm uống thuốc còn chưa tiêu hóa hết, gọi người đẩy cửa sổ ra, cảm nhận được luồng ánh mặt trời sáng sớm, khó mà được hưởng thụ cái thanh nhàn tự tại này.

Hoài Đức rón ra rón rén đi tới, cười ha hả, nói: "Bệ hạ, Nhiếp chính vương và công chúa điện hạ đến rồi."

Lí Càn Thuận đóng mắt, nói: "Không phải nói muốn đi giao đấu cùng người Nữ Chân sao? Đến chỗ Trẫm làm cái gì?"

Hoài Đức chỉ cười cười, Nhiếp chính vương, hắn cũng không dám oán thầm.

Lí Càn Thuận nhân tiện nói: "Gọi bọn hắn tiến đến, khó được con dê của Trẫm nhớ thương."

Thẩm Ngạo mang theo Miểu nhi vào buồng lò sưởi, Lí Càn Thuận gọi Miểu nhi đến, Thẩm Ngạo ngoan ngoãn mà ngồi qua một bên, trong lòng đầy vị chua suy nghĩ, còn tưởng rằng phải chết rồi, kết quả càng tinh thần hơn, uổng phí nhiều nước mắt như vậy, khiến cho tâm trạng ta nặng nề, kết quả là toàn bộ nước chảy về biển đông.

Những lời nói trong lòng này, tuyệt đối không thể nói, hắn là miệng phật bụng đầy dao găm, nghĩ người tới xấu nhất, nhưng miệng lại dễ bảo, tuyệt không chịu nói lời gì nặng...

Miểu nhi ngồi vào trước giường, hỏi han ân cần, Lí Càn Thuận nhàn nhạt cười nói mấy câu, ánh mắt mới rơi xuống Thẩm Ngạo bên này, hỏi: "Giao đấu chém giết có cái gì đẹp mắt? Miểu nhi đang mang thai, như là bị kinh hãi thì làm sao bây giờ?"

Thẩm Ngạo hùng hồn nói: "Miểu nhi có chuyện gì chưa thấy qua? Nhìn giao đấu lại được coi là cái gì? Tương lai là mẫu nghi thiên hạ, cũng nên để cho người ta gặp một lần."

Lí Càn Thuận lắc đầu, lại không nói gì, lập tức nói: "Một chuyến này, ngươi có nắm chắc không? Nếu là Đại Hạ ta thua, chỉ sợ sẽ áp chế sĩ khí quân dân."

Thẩm Ngạo mười phần tin tưởng, nói: "Thái thượng hoàng yên tâm nghỉ dưỡng, người Kim ở trong mắt tiểu tế, đã là thịt cá trên thớt, chỉ chờ bị làm thịt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.