Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 228-1: Chìm thuyền (1)Thiếu chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.