Long Phù

Chương 1-2: Tự chươngBao la mờ mịt đại địa, tương lai biến cách, trong hỗn loạn, long xà cũng lên, ai là Chân Long, ai lại là mãng xà? Hoặc là Thiên Địa chúng sinh, đều có thể thành Long?

Triều đình, giang hồ môn phái, thế ngoại Tiên đạo, nghìn năm thế gia, Man tộc, Ma thần, Yêu tộc, Thượng cổ Vu đạo, trăm ngàn thế lực, lẫn nhau dây dưa, nhân duyên tế hội.

Phàm có sinh diệt, đều là chúng sinh.

Hoặc hữu tưởng, hoặc vô tưởng, hoặc không phải hữu tưởng, hoặc không phải vô tưởng. Đều là chúng sinh.

Hư không cũng có sụp đổ, Thiên Đạo cũng có trầm luân, cũng là chúng sinh.

Cái gì gọi là Long?

Lực rút núi sông, dời sông lấp biển là Long.

Không ngừng vươn lên, dũng mãnh tinh tiến là Long.

Đạo đức trầm trọng, giáo hóa lê dân là Long.

Tài hoa phong lưu, truyền lưu thiên cổ là Long.

Nhiệt huyết hùng hồn, nghĩa bạc vân thiên là Long.

Đại khí hào sảng, thấy chết không sờn là Long.

Từ bi thương cảm, cứu khổ cứu nạn là Long.

Trừng ác dương thiện, trấn ác hàng ma là Long.

Khiêm tốn cung kính, ôn nhuận như ngọc là Long.

Tú ngoại tuệ trung, yên tĩnh trinh ưu nhã là Long.

Thiết cốt tranh tranh, uy vũ bất khuất là Long.

Đó là một chúng sinh cùng Long câu chuyện.

Cửu ngũ, Phi Long Tại Thiên.

Thượng cửu, Kháng Long Hữu Hối.

Dụng cửu, gặp rắn mất đầu, thuận lợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.