Lộng Triều

Quyển 9 - Chương 41- Vừa nãy Phó bí thư Lăng và Phó bí thư Vương đã nhắc tới tổn thất tài sản quốc gia khi dùng phương thức MBO, tôi cảm thấy đây chỉ là về vấn đề kỹ thuật, không nên coi đó là lý do ngăn cản cải cách.
Ngụy Hiểu Lam cười tươi như hoa mà nói.

- Về tài sản quốc gia có thể lập cơ cấu ước định và cơ cấu do chính quyền quản lý tài sản để đề phòng việc tổn thất. Vấn đề quản lý tài chính khi MBO càng đơn giản. Ủy ban kỷ luật và Thanh tra có thể lập tổ công tác vào giám sát, yêu cầu nhân viên quản lý nói rõ nguồn gốc tài chính. Về vấn đề tài khoản ngân hàng thì đây không phải điều chính quyền cần lo lắng. Bất cứ cải cách nào cũng có mạo hiểm, không ai có thể cam đoan nhà máy sau khi cải cách sẽ thuận lợi. Chính quyền cần chính là phải đảm bảo công bằng, công chính, công khai và cơ chế bảo đảm an sinh xã hội.

Ngụy Hiểu Lam nói như vậy làm Tằng Lệnh Thuần rơi vào trầm tư, Lăng Tiêu và Vương Ích nhìn nhau. Bọn họ không ngờ Ngụy Hiểu Lam lại đột nhiên nhảy ra như vậy. Cô ta không phụ trách mảng công nghiệp sao lại hiểu rõ vấn đề này đến thế? Hơn nữa các số liệu cũng nắm bắt cụ thể.

- Lão Tằng.
Triệu Quốc Đống thấy Tằng Lệnh Thuần trầm ngâm suy nghĩ liền nhíu mày nhắc.

- Ồ, Phó chủ tịch Hiểu Lam đã phát biểu ý kiến của mình, các đồng chí khác có đồng ý hay không?
Tằng Lệnh Thuần gật đầu nói.
- Ừ, nếu không thì mời Bí thư Triệu nói.

- Hội nghị thường ủy hôm nay chính là hội nghị nghiên cứu công việc năm nay sẽ triển khai công việc gì. Mục tiêu của Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân đã đặt ra, các vị ngồi đây đã học tập. Tôi cũng xin nói ra suy nghĩ của mình, hoặc là nói về dự định công việc năm nay của Tây Giang chúng ta.

- Đại hội Đảng 15 và hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần 9 đã xác định lấy công tác xây dựng kinh tế làm trung tâm, kiên trì cải cách là không thể thay đổi, tăng tốc phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng cường lực lượng quốc gia và từng bước nâng cao cuộc sống quần chúng nhân dân. Ở đây tôi muốn nói chính là Tây Giang chúng ta làm như thế nào để thay đổi tình hình hiện nay.

- Đúng như chị Ngụy vừa nói, Tây Giang chúng ta dù về trụ cột kinh tế, vị trí địa lý hay tố chất của cán bộ đều đứng đầu Thị xã, nhưng tại sao mấy năm qua tốc độ phát triển kinh tế của Tây Giang luôn xếp nhóm sau? Tôi thấy nó có quan hệ lớn đối với tư tưởng của cán bộ lãnh đạo.

- Bài trừ tư tưởng cũ, phá vỡ trói buộc, đổi mới tác phong làm việc, đây là vấn đề đối với cán bộ lãnh đạo chúng ta.
Triệu Quốc Đống nhìn quanh một vòng vẻ mặt các thường vụ.

- Tôi cũng đã tìm hiểu về tình hình phát triển của các nhà máy Tây Giang. Quy mô nhỏ, thị trường không rõ ràng, thiếu sức cạnh tranh, đây là kết luận của tôi. Làm như thế nào một lần nữa thúc đẩy sản xuất công nghiệp Tây Giang phát triển, tôi đã cùng Chủ tịch Lệnh Thuần, Phó chủ tịch Vân Đạt cùng với các phòng ban chuyên môn nghiên cứu và có kết luận cải cách nhà máy là con đường duy nhất, phải sớm cải cách, còn nếu muộn thì càng khó khăn hơn. Điểm này trong hội nghị tổng kết cuối năm Quận ủy đã nêu rõ. Đó chính là cải cách nhất định phải tiến hành, hơn nữa còn phải đẩy mạnh.

- Trung ương và Quốc vụ viện đã xác định nhiệm vụ chính của chính quyền khóa mới chính là đẩy mạnh cải cách tất cả các công ty nhà nước, nhất là các công ty trong lĩnh vực có tính cạnh tranh cao càng phải tiến hành, các công ty, nhà máy vừa và nhỏ phải tiến hành trước, thành lập chế độ công ty hiện đại, khiến cho các công ty vừa và nhỏ tiến vào nền kinh tế thị trường.

- Tôi và Chủ tịch Lệnh Thuần đã giao nhiệm vụ cải cách cho Phó chủ tịch Vân Đạt. Có thể nói hai ba tháng nay Phó chủ tịch Vân Đạt ngày nào cũng xuống các nhà máy điều tra, tìm các số liệu, cũng đưa ra các phương án cải cách cho từng nhà máy. Nhà máy muốn phát triển, nhất định cần phải có cơ chế khích lệ, đầy đủ phát huy tính tích cực của nhân viên quản lý.

- Ở nguyên tắc chính là cải cách không làm tổn thất tài sản quốc gia, làm ntt khiến nhân viên quản lý phát huy tác dụng khiến nhà máy phát triển sau cải cách, làm như thế nào xác định tính hợp pháp của tài chính khi MBO, làm như thế nào đảm bảo quyền lợi của nhân viên, tôi nghĩ đề nghị của hai đồng chí Lăng Tiêu và Vương Ích là khá tốt. Phó chủ tịch Hiểu Lam cũng đưa ra không ít đề nghị, đề nghị đồng chí Toàn Hữu ghi chép chính xác những trao đổi của các vị Thường vụ quận ủy gửi đến thành viên tổ lãnh đạo cải cách nhà máy Tây Giang, yêu cầu bọn họ chăm chú chứng thực tinh thần này của Hội nghị thường ủy, thiết thực làm tốt công việc. Nhất là lo lắng của hai đồng chí Lăng Tiêu, Vương Ích, tôi đề nghị có thể do Ủy ban kỷ luật và Thanh tra quận cùng phòng Tài chính, Chi cục Thuế tiến vào các nhà máy cải cách, nhất là nhà máy Ngũ Kim và Tiêu Kiện, đảm bảo cải cách tiến hành thuận lợi.

Lăng Tiêu và Vương Ích trơ mắt nhìn bên mình vốn đang thắng lại bị lời nói của Ngụy Hiểu Lam phá vỡ. Mà Triệu Quốc Đống lại phát biểu mang tính phê bình, nguyên tắc cải cách đã xác định là không thể thay đổi, chỉ nói qua loa câu hỏi của bọn họ. Mà tình hình hiện nay của Ninh Lăng bây giờ càng không nhắc tới nửa chữ, người này quá bá đạo.

Tằng Lệnh Thuần tất nhiên là nghe xong Ngụy Hiểu Lam nói chuyện liền thay đổi thái độ, điều này làm cho quyền chủ động trong Hội nghị thường ủy một lần nữa về tay Triệu Quốc Đống. Nếu như Tằng Lệnh Thuần dám đứng ra phản đối kế hoạch cải cách của Triệu Quốc Đống, Lăng Tiêu và Vương Ích tin Hạ Đồng sẽ ủng hộ Tằng Lệnh Thuần. Như vậy dù Triệu Quốc Đống muốn mạnh mẽ thay đổi cục diện cũng phải lo đến ý kiến phản đối của mọi người.

…..

- Được rồi, Hiểu Lam nói rất tốt, không ngờ chị lại quen với tình hình các nhà máy như vậy. Đúng là làm tôi có cái nhìn mới.
Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế rồi ra hiệu Ngụy Hiểu Lam ngồi xuống.
- Xem ra lão Lăng và lão Vương vẫn còn nghi ngờ, điểm này có một phần trách nhiệm của tôi. Vân Đạt cũng có trách nhiệm không làm cho các thường vụ hiểu rõ nguyên nhân tại sao cần cải cách.

- Bí thư Triệu, ngài quá khen, trên thực tế tài liệu do Phó chủ tịch Vân Đạt đưa cho tôi. Khi ngài đề nghị việc Tây Giang có thể thành điểm thăm quan của hội nghị công tác kinh tế toàn tỉnh vào tháng năm, tôi đã bàn với Phó chủ tịch Vân Đạt, nếu như thăm Tây Giang chúng ta, như vậy Tây Giang có gì để xem? Bởi vì tôi thấy thời gian đi thăm có hạn, không chừng sẽ sang cả Khu Khai Phát. Cho nên tôi bàn với Phó chủ tịch Vân Đạt làm như thế nào phối hợp mảng dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp thành điểm thăm quan. Phó chủ tịch Vân Đạt chủ động nói tình hình cải cách các nhà máy cho tôi, tôi cũng thấy hứng thú không ngờ lại dùng tới trong Hội nghị thường ủy.

Ngụy Hiểu Lam giải thích làm Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Hắn chỉ đạo công việc, Ngụy Hiểu Lam có thể chăm chú đi chứng thực. Bây giờ còn một thời gian mới tới tháng năm mà Ngụy Hiểu Lam đã có chuẩn bị trước, như vậy hơn xa đám người chỉ biết ngồi trong văn phòng chỉ tay chỉ chân.

Vương Ích thì không cần nói làm gì. Công việc bên Ủy ban kỷ luật vốn là nhìn chằm chằm người khác. Nhưng tên Lăng Tiêu kia làm Triệu Quốc Đống không còn gì để nói. Hắn đã dặn Lăng Tiêu đi kiểm tra công tác xây dựng Đảng trong các công ty tư nhân nhưng không thấy động tĩnh gì, cũng không thấy y đi phụ trách việc thay đổi tác phong làm việc của các phòng ban.

Hai người đang nói chuyện thì Hoắc Vân Đạt cũng tới. Triệu Quốc Đống đã gọi đối phương đến phòng mình để thông báo ý kiến của Hội nghị thường ủy, thứ hai là nhắc y phải tăng cường báo cáo Tằng Lệnh Thuần, đồng thời cũng phải thông báo tình hình với Lăng Tiêu cùng Vương Ích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.