Ma Thiên Tiền Truyện

Chương 26: Hung đảo thiên (26)Bên bờ biển, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tù phạm trên Hung đảo không mặc giáp, vậy nên cứ một loạt mũi tên bắn ra là hơn trăm người ngã xuống, mùi máu tươi tanh nồng mau chóng lan ra. Uy lực của Thần Cơ Nỏ mạnh mẽ tới vậy, làm cho trong nhất thời, đám tù phạm không dám tiến tới nữa.

"Không phải sợ! Tiếp tục tấn công! Nếu hôm nay không cướp được thuyền Ô Mộc, chúng ta chỉ còn con đường chết!" Độc Nhãn Long không biết vừa chạy đi nơi nào. Lúc này y xông ra, trong tay giương một cây trường cung dài tầm ba xích, kéo căng hết cỡ. Một mũi tên bằng xương thú như sao băng bắn ra. Chỉ nghe 'Phập' một tiếng, đã cắm thẳng vào ngực một tên giáp sĩ, xuyên thủng cả lớp giáp dày của gã, hơn nữa còn kéo thi thể bay ra sau hơn mười trượng mới rơi xuống đất.

Những tên giáp sĩ thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến, có chút kinh hãi với thần lực của Độc Nhãn Long, tới cả đại hán áo đen cũng giật mình.

Lời của Độc Nhãn Long như búa tạ nện thẳng vào nội tâm toàn bộ các tù phạm, làm cho mọi người lại hò hét, nâng cao sĩ khí, lao thẳng vào phía thuyền Ô Mộc.

"Bắn tên!" Đại hán áo đen lạnh lùng ra lệnh.

Từng loạt mũi tên bắn ra