Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Chương 18: Lại bị tẩy trắng[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Mạn Mạn…… Cậu off thiệt hả?

[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Phu nhân ơi, chúng ta đi chuyển chức ha?

[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Chút nữa đi, em hỏi Đa Đa xem chuyện gì đã!

[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng:…… Anh 99 rồi…… Còn không đi sao muội ?

[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Muốn đi huynh đi một mình đi!

[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Vậy được rồi, ta liều mình hầu nương tử.

Thu Nhật Vọng Hương Tâm gởi tin nhắn cho Giang Hồ Thu Thủy Đa nhưng người kia không trả lời.

[ loa] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Đa Đa! Giang Hồ Thu Thủy Đa! Cô giải thích xem.

[ loa] Ta Là Thương Nhân: Có chuyện! Vây xem.

[ loa] Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc: Đa Đa đi ăn khuya, tạm thời không ở.

[ loa] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Tiểu Lạc, sao lại thế này?

[ loa] Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc: Là Giang Hàn đuổi chúng tôi khỏi bang hội, tôi không có gì phải giải thích.

[ loa] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Cái gì không giải thích? Cô tới chỗ cũ đi, tôi chờ.

[ loa] Ta Là Thương Nhân: Chỗ cũ là ở đâu? Cầu giải thích cầu giải thích!

[ loa] Hoa Khai Hoa Lạc: Thương nhân anh, bộ anh là gay sao mà nhiều chuyện dữ vậy?

[ loa] Ta Là Thương Nhân: Hoa em, muốn biết anh thế nào rất đơn giản, đến Tây Môn đi, anh chăm sóc “hoa” em cho.

[ loa] Hoa Khai Hoa Lạc:-.#, em sai rồi, anh tha em.

Thu Nhật Vọng Hương Tâm cùng Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng đợi ở chỗ cũ chừng nửa giờ Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc mới tới.

À, “chỗ cũ” được nói ở trên chính là vườn hoa nhỏ ở ngoại thành, gần cửa nam thủ đô.

[ phụ cận] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Tiểu Lạc, Đa Đa đâu?

[ phụ cận] Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc: Đang login, lát nữa sẽ đến.

[ phụ cận] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Tiểu Lạc, đã xảy ra chuyện gì giữa em với Hàn vậy?

[ phụ cận] Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc: Ảnh nghĩ tụi em khi dễ Bình Hải Tịch Mạn Mạn, mà tụi em có làm gì đâu, chính Bình Hải Tịch Mạn Mạn vu oan nói tụi em khi dễ cô ta.

[ phụ cận] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Hay có hiểu lầm gì, Mạn Mạn không phải người như thế.

[ phụ cận] Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc: Giờ lại không tin em? Sư huynh, anh nghĩ em là người hay nói xấu người khácnsao?

Thu Nhật Vọng Hương Tâm nhìn chữ “sư huynh” trên màn hình, lòng có chút chua xót, rõ ràng bọn họ mới là người quen.

[ phụ cận] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Ừ, vợ yêu, Tĩnh Sơ không phải người như thế.

[ phụ cận] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Nhưng cậu Hàn cũng không phải người chẳng phân biệt được đúng sai.

[ phụ cận] Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc: Đã nói không muốn giải thích mà, có giải thích anh chị cũng không tin.

[ phụ cận] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Nếu chỉ là hiểu lầm, Tiểu Lạc Đa Đa, 2 em trở về Đường Thi đi.

Thu Nhật Vọng Hương Tâm mời Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc nhân, Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc vào bang hội……

Kết quả, màn hình khựng một giây, không biết như thế nào Thu Nhật Vọng Hương Tâm lại dùng phép đánh Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc, chém rớt 1/3 hp của cô này.

[ phụ cận] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Vợ yêu, dừng tay!

Mắt thấy Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc sắp hết máu, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng cũng không biết cô ta có bao nhiêu máu, luống cuống tay chân, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng chém Thu Nhật Vọng Hương Tâm một nhát, bạo kích……5400 máu.

Đột nhiên, hình ảnh xuất hiện Thiên Hạ Vô Song cùng…… A? Thiên Hạ Đa Đa.

[ phụ cận] Thiên Hạ Đa Đa: 2 người đánh 1 khi dễ Tiểu Tĩnh nhà chúng ta?!

Sau đó không nói hai lời, liên tục dùng kỹ năng đánh Thu Nhật Vọng Hương Tâm.

Vốn bị Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng bạo kích 5400 máu, giờ lại bị liên tục công kích, Thu Nhật Vọng Hương Tâm tử vong, rớt xuống cấp 81.

[ phụ cận] Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc: Đa Đa, đừng đánh nữa.

Nói xong, Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc dùng phép hồi sinh, cứu Thu Nhật Vọng Hương Tâm sống lại. Hơn nữa, cô ta lại dùng phép sơ cấp, chỉ cứu đến hp=1.

[ phụ cận] Thiên Hạ Đa Đa: Không được, cô ta muốn giết cậu, cậu đừng tốt bụng như vậy.

Nói xong lại dùng kỹ năng chém Thu Nhật Vọng Hương Tâm ngã xuống đất, rớt xuống cấp 80.

Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc lại dùng phép……

[ phụ cận] Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc: Đa Đa, dừng lại, là hiểu lầm mà!

Kỹ năng……

[ phụ cận] Thiên Hạ Đa Đa: Làm sao là hiểu lầm, cô ta đang đánh cậu!

Hồi sinh……

Ngạch…… Trong lúc Thiên Hạ Đa Đa và Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc cãi cọ có “hiểu lầm” hay không, Thu Nhật Vọng Hương Tâm rớt xuống cấp 72, lúc này cô mới phát hiện…… Mình bị tẩy trắng.

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng bị Thiên Hạ Vô Song dùng kỹ năng đóng băng, trơ mắt nhìn vợ yêu mình bị giết.

[ phụ cận] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: La Tĩnh Sơ! Cô dừng tay cho tôi!

[ phụ cận] Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc: Sư huynh, em cứu chị ấy mà.

[ phụ cận] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Cứu cái đầu cô! Tôi nhìn sai người, cô đã thay đổi! DM, mau dừng tay!

[ phụ cận] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Dừng tay! DM, Tâm Tâm, mau logout!

Thu Nhật Vọng Hương Tâm thử logout nhưng thất bại. Bởi khi công kích hoặc bị công kích đều không thể logout.

Trì Nguyệt Tiệm Đông lên ngựa chạy về bang hội cầu cứu, 3 người đang luyện cấp lập tức chạy đi là Tân Mĩ Nhân Như Ngọc, Thu Sắc Tòng Tây Lai, Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm.

[ phụ cận] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Tâm Tâm! alt+f4!

[ nêu lên] hội viên Thu Nhật Vọng Hương Tâm logout.

[ phụ cận] Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc: Sư huynh, là anh thay đổi, không phải em thay đổi.

Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc nói xong cũng logout.

Bởi vì Thiên Hạ Vô Song dùng chiêu “tay không kẹp đao sắc”, không chỉ đóng băng đối thủ mà chính mình cũng bị đóng băng suốt 15 phút hoặc đến khi 1 trong 2 tử vong.

[ phụ cận] Trong Mộng Tìm Anh: Đa Đa, em gọi anh đến làm gì? Không phải nói định chém người sao?

[ phụ cận] Thiên Hạ Đa Đa: Chị dâu~ moa moa! Vợ yêu hắn bị tẩy trắng, thiệt đáng thương, chúng ta cũng tiện tay tẩy hắn đi.

[ phụ cận] Trong Mộng Tìm Anh: Oa~ ha ha ha ha~ cấp 99 lận đó…… Đến đến đến, muốn rớt mấy cấp nào?

[ phụ cận] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: DM!MK!

Lúc 3 người Tân Mĩ Nhân Như Ngọc, Thu Sắc Tòng Tây Lai cùng Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm đến nơi, bọn họ thấy đại ca bị 2 ả chém tả tơi không đánh trả được! Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng là sát thủ cấp 99, làm sao không đánh lại nhĩ?

Thì ra anh bị Thiên Hạ Vô Song dùng kỹ năng đóng băng.

Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm liên tục cứu máu cho Trì Nguyệt Tiệm Đông mà Tân Mĩ Nhân Như Ngọc thì đánh Thiên Hạ Đa Đa, chỉ vài chiêu sau liền giết chết cô ta, về phần Thu Sắc Tòng Tây Lai cũng điên cuồng chém giết Trong Mộng Tìm Anh, hơn nữa còn vừa đánh, vừa thăm hỏi tổ tiên cô này……

[ phụ cận] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Đồ lesbian! Dám tẩy chị dâu tao! Dám chém đại ca tao? Tao sẽ tẩy sẽ chém cả nhà mày! Thật là KK mà!

[ phụ cận] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Tiểu Thảo! Cứu 2 ả sống lại để anh tẩy!!

[ phụ cận] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: Thiên Hạ Đa Đa! Lão tử chỉ biết mày là gián điệp! Đồ em gái chó săn cho tụi Vô Song! Lão tử đã tra hết cả nhà mày! MK! Giành quái! MK! Còn hại Tiểu Thảo! Tao tẩy mày!

[ phụ cận] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Đồ lesbian! Đánh xem! Đánh lại xem! Không phải roi mày ngon lắm sao? Tao đánh mày đến mỏi tay! Mày có ngon làm phách nữa đi! Đồ thiếu đánh!

Trong Mộng Tìm Anh và Thiên Hạ Đa Đa cùng logout, đoán chừng là trực tiếp alt+f4. Có điều cả 2 cũng bị đánh rớt mấy cấp.

Mà Thiên Hạ Vô Song thấy 2 ả đều logout xong, cũng alt+f4.

Bởi Thiên Hạ Vô Song logout, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng được giải phóng.

[ phụ cận] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Cám ơn mấy em.

[ phụ cận] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Mấy ả kia đã thoát rồi, em còn tưởng sẽ tha hồ chém giết đâu, hừ! Lần sau gặp một lần, tẩy một lần!

[ phụ cận] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: Lão tử còn chưa đã ghiền!

[ phụ cận] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Chưa đủ ghiền? Anh với em lại đến há?

[ phụ cận] Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: Cút đi. Em nói rồi mà, Giang Hồ Thu Thủy Đa chính là gián điệp, bây giờ còn dùng vật phẩm vip sửa tên theo bọn Thiên Hạ kia kìa

[ phụ cận] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Nhưng ả từ lúc ở Mộng Cảnh đã gia nhập bang chúng ta, thật không ngờ lại cũng là tên gián điệp!

[ phụ cận] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Cũng có thể không phải cô ta cố ý, thôi vậy, dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người, chuyện này cũng do anh mà ra.

Lúc trước, lúc cùng đến Mộng Cảnh: Tạm biệt, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng liền cảm thấy Giang Hồ Thu Thủy Đa là lạ nhưng vì cô ta và sư muội là bạn thân nên cũng không nghĩ nhiều, còn để cô ta tham gia tuyển người vào bang.

Để đến giờ, trong bang hội có rất nhiều người bỏ đi, dù sao, trong trò chơi cũng có thể dùng gậy để sửa tên.

[ phụ cận] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm: Anh Đông Thượng, chị Tâm Tâm giải tán qq trong bang hội.

[ phụ cận] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Cái gì?

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng vội vàng nhắn tin cho Thu Nhật Vọng Hương Tâm lại phát hiện cô không ở. Tuy bọn họ còn chưa gặp mặt, chỉ làm bạn qua mạng nhưng không biết từ lúc nào, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng bắt đầu thật sự yêu phải cô vợ “ảo” này, bắt đầu quan sát từng cử chỉ của cô. Chết tiệt! Giờ anh lại càng yêu cô hơn! Chết tiệt! 26 tuổi như anh mà lại yêu qua mạng sao?!

[ nêu lên] hội viên Bắc Phong Giang Thượng Hàn login.

[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Chuyện gì xảy ra? Thu Nhật Vọng Hương Tâm vừa nhắn nói Tiểu Mạn bị tẩy trắng, chuyện này xảy ra khi nào?

[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Mạn Mạn còn đỡ! Chị dâu mới thảm! Hơn 80 bị tẩy đến gần 60!

Thế là người nhiều chuyện nhất Đường thi ba trăm thủ- Thu Sắc Tòng Tây Lai, thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ câu chuyện cho Bắc Phong Giang Thượng Hàn nghe.

Hàn đại thần chỉ nói 5 chữ sau……

[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Không sao, để anh lo.

[ nêu lên] hội viên Bắc Phong Giang Thượng Hàn logout.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.