Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Chương 33: Loạn đấuĐến tối Giang Hàn mới có thời gian online, anh phát hiện Bình Hải Tịch Mạn Mạn không ở, hơn nữa… anh nhớ Mạn Mạn đã cấp 92, không biết vì cái gì- bây giờ lại thành cấp 88? Cô không mang theo hình nhân thế mạng sao?

[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Có ai thấy Mạn Mạn nhà ta không?

[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Phốc…… Em gái nhà cậu hả? Tôi vừa lên, không thấy.

[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: A Hàn, Mạn Mạn tạo acc mới.

[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Acc mới? Vậy sao cô ấy rớt 4 cấp? Trục trặc hệ thống sao?

[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: haizz~ là tại em, em mượn hình nhân thế mạng của chị ấy, đáng lẽ người bị tẩy trắng là em, kết quả lại thành chị ấy.

[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ai làm?

[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Tâm Tâm bị tẩy?

[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Đám Thiên Hạ ôn dịch! Em mới rớt 1 cấp thôi.

[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ai biết đám Thiên Hạ ở đâu?

[ bang hội] Xuy Độ Ngọc Môn Quan: Bọn họ luôn ở cửa tây thủ đô, hỏi làm gì?

[ bang hội] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Tẩy bọn họ.

[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Em cũng đi! Em cũng đi! Em muốn xử mụ phù thủy!

[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: A Hàn, em có bao nhiêu viên thuốc?

[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Em cũng đi, em cũng muốn thuốc!

[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Để em cung ứng thuốc cho.

[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: go go! Chúng ta đại khai sát giới đi!!

Ngạch…… Xem ra không nên ở lại thủ đô rồi, người không phận sự mau chạy thôi!

[ loa] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Người của Đường Thi đến cửa nam tập hợp, Thiên Hạ có gan thì đừng chạy! Đường Thi tuyên chiến với Thiên Hạ ở thủ đô, mong mọi người vui lòng rời khỏi.

[ loa] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Đường Thi hứa chỉ giết người của Thiên Hạ, trừ phi bị ác ý công kích.

[ loa] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Bổ sung 1 câu, thủ đô như chiến trường, nếu bị Đường Thi giết nhầm xin vui lòng chụp lại, chúng tôi sẽ bồi thường.

[ loa] Thiên Hạ Vô Song: Tuyên chiến? Ai giết ai chưa biết à!

[ loa] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Hỏi đám tay sai của mấy người ấy, xem ai ra tay trước.

[ loa] Ta Là Thương Nhân: Đại thần anh ấy- thật đáng thương, phu nhân anh ấy bị vây đánh, hôm nay đại chiến nơi thủ đô, cửa nam thương nhân đổi bán thuốc.

[ loa] Hoa Khai Hoa Lạc: Thương nhân ca nói hay lắm!! Quảng cáo rất mang tính thời sự.

[ loa] Ta Là Thương Nhân: Quá khen quá khen, để ủng hộ Đường Thi ba trăm thủ, các bạn ở Đường Thi được giảm giá 20%.

[ loa] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Thương nhân, cho mình đặt trước 10 viên.

Bên Đường Thi lập nhóm 6 người chạy thẳng đến cửa Tây, mỗi người đều có dùng “thuốc đại khai sát giới” mà Thiên Hạ cũng dùng “thuốc đại khai sát giới” đợi sẵn chuẩn bị pk, nghĩa là- nếu ai tử vong, chắc chắn sẽ rớt 5 cấp.

Bắc Phong Giang Thượng Hàn tập trung đánh Thiên Hạ Đa Đa. Sau 5 lần trúng “lôi minh thuật” Thiên Hạ Đa Đa mới bắt đầu đánh trả- ném Bạo Phong Tuyết- vào bên Đường Thi.

Đáng tiếc, Giang Hàn dù sao cũng là mãn cấp trọng sinh ma vương đạo sĩ, Thiên Hạ Đa Đa mới 88, hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Thế là Thiên Hạ Đa Đa bị giết.

Tuy bị Thiên Hạ Đa Đa công kích nhưng người bên Đường Thi vẫn chưa chết, bị thương nặng nhất là Thu Nhật Vọng Hương Tâm thì sắp hết máu, Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm vội thêm máu cho cô mà Thu Sắc Tòng Tây Lai thì dùng kỹ năng bảo hộ Thu Nhật Vọng Hương Tâm.

Nhưng vào lúc này, Thiên Hạ Vô Song thừa dịp Bắc Phong Giang Thượng Hàn công kích Đa Đa liền dùng bá vương quyền đánh anh. Thu Sắc Tòng Tây Lai thấy vậy vội vàng dùng kỹ năng bảo hộ Bắc Phong Giang Thượng Hàn cố chịu công kích của Thiên Hạ Vô Song, may mà trang bị của Bắc Phong Giang Thượng Hàn rất tốt, phòng ngự không tệ, lại thêm Thu Sắc Tòng Tây Lai nổi tiếng da dày nhiều máu nên không đến nỗi. Thu Sắc Tòng Tây Lai ấn nhanh phím 1 dùng thiên quả.

Giang Hàn thì vẫn bình tĩnh đánh chữ……

[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Tây Lai, cám ơn.

Đánh qua đánh lại, Đường Thi với Thiên Hạ bắt đầu đánh loạn xà ngầu, dù tính về số người thì “ thiên hạ thứ nhất” có tới 23 người, so với “ Đường Thi ba trăm thủ” chỉ 18 người thì đông hơn, nhưng, kỹ thuật chiến thắng hết thảy, bởi vì “ thiên hạ thứ nhất” có 1 số người cấp không cao, thường xuyên bị giết, thảm nhất là có tên còn rớt 30 cấp, cho nên rất nhiều người của “ thiên hạ thứ nhất” đều logout, đương nhiên, “ Đường Thi ba trăm thủ” cũng vậy.

Cuộc chiến kéo dài từ cửa Tây đến tận cửa nam thủ đô, trong đó tối thảm là khu giao dịch, rất nhiều người đang bày quầy cũng dính chưởng. Ví dụ như……

[ loa] Ta Là Thương Nhân: Giết nhầm người rồi! Thủ đô không an toàn! Mọi người mau chạy đi!!

Bắc Phong Giang Thượng Hàn luôn quấn lấy Thiên Hạ Vô Song mà đánh, Thiên Hạ Vô Song thì dùng giá cao mua “ Mark y”- áo này khiến Bạo Phong Tuyết của Bắc Phong Giang Thượng Hàn không đóng băng được hắn. Tuy nhiên, Bắc Phong Giang Thượng Hàn dùng kỹ năng công kích từ xa, thế nên Thiên Hạ Vô Song cũng không trói anh được; nếu hắn dùng bá vương quyền, Bắc Phong Giang Thượng Hàn lại dùng ám vách để né tránh.

Bọn họ đánh tới đánh lui mãi đến khi Thiên Hạ Thái Bình chạy lại góp vui, dùng trầm mặc thuật với Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Dính trầm mặc thuật rồi Bắc Phong Giang Thượng Hàn không thể dùng kỹ năng, Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm nhanh tay hóa giải trạng thái cho Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Thu Sắc Tòng Tây Lai thì tiếp tục bảo hộ Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Lần này dính 2 lần bá vương quyền của Thiên Hạ Vô Song xong, Thu Sắc Tòng Tây Lai thật sự hy sinh.

Chỉ nửa giờ sau, Thu Sắc Tòng Tây Lai cũng rớt 15 cấp.

[ phụ cận] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Dù sao ca cũng chết thảm thì còn sợ gì!

Anh dùng tiền mua vật phẩm ở thương thành tăng Trí tuệ+10, Linh hoạt+10, Sức mạnh+10, May mắn+10, Tốc độ+10 và Sức lực+10- dùng liền tù tì 6 cái, tổng cộng tốn 12rmb- kéo dài nửa giờ.

Mà bên kia, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng cùng Thu Nhật Vọng Hương Tâm……

Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng vẫn công kích Thiên Hạ Vũ và Trong Mộng Tìm Anh, Thu Nhật Vọng Hương Tâm đứng sau anh phóng kỹ năng. Thiên Hạ Tiểu Tĩnh thì vẫn chăm chăm nhằm vào Thu Nhật Vọng Hương Tâm mà Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng cũng không công kích Thiên Hạ Tiểu Tĩnh. Đến khi Thiên Hạ Vũ thành công đóng băng Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng thì Trong Mộng Tìm Anh và Thiên Hạ Tiểu Tĩnh bắt đầu tập trung đánh Thu Nhật Vọng Hương Tâm.

Thu Nhật Vọng Hương Tâm dù sao cũng ít máu phòng ngự kém nên dễ dàng bị giết. Giận nhất là Thiên Hạ Tiểu Tĩnh lại dùng kỹ năng hồi sinh Thu Nhật Vọng Hương Tâm rồi giết tiếp.

Lần thứ hai bị tẩy trắng, hơn nữa còn là lần thứ hai bị giết ngay trước mắt Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng. Vì Thu Nhật Vọng Hương Tâm cũng dùng “thuốc đại khai sát giới” nên mỗi lần chết đều rớt 5 cấp, hơn nữa, 50% kinh nghiệm bị mất của cô bị chuyển cho Trong Mộng Tìm Anh.

Trong Mộng Tìm Anh thăng 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp……

Đúng lúc này, Bắc Phong Giang Thượng Hàn giết xong Thiên Hạ Vô Song nên lại đây cứu Thu Nhật Vọng Hương Tâm. Thu Sắc Tòng Tây Lai chỉ dùng được 1 kỹ năng tương đối có ích– bảo hộ Thu Nhật Vọng Hương Tâm.

[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Thăng 3 cấp? Được, vậy giết lại 3 lần đi.

Bắc Phong Giang Thượng Hàn liên tục dùng Bạo Phong Tuyết và lôi minh thuật công kích Trong Mộng Tìm Anh mà Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm thì học Thiên Hạ Tiểu Tĩnh, dùng hồi sinh thuật cứu Trong Mộng Tìm Anh rồi giết.

Nằm xuống 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần……

[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Xin lỗi nha, lỡ tay giết hơn 1 lần.

Loạn…… Thật đúng là loạn xà ngầu…… Rất nhiều người nằm chết ngổn ngang trên đường, có người còn tìm gm thông báo, có người thì xoát loa mắng 2 bang hội giết nhầm người, muốn đánh thì đi chỗ khác mà đánh.

Cuối cùng, gm không thể không ra tay cứu sống mọi người, đồng thời còn dùng kỹ năng “Hoa Tiền Nguyệt Hạ” (hình thành vòng bảo hộ người khác ở xung quanh người sử dụng). Dù sao cũng là gm, cứu máu cũng nhiều, mỗi 3 giây thêm 9999hp (Bình thường thần quan chỉ cứu được 777hp.)

1 giờ sau, “thuốc đại khai sát giới” mất tác dụng, Đường Thi và Thiên Hạ đều không muốn đánh tiếp nên không dùng viên thuốc mà xem tình huống, trừ 1 số người ở lại pk.

Lại nói, pk chỉ thích hợp cho những người thao tác tốt, nếu không cũng chỉ có bị người khác chém giết mà thôi.

Người của Thiên Hạ logout hết, Đường Thi cũng ngừng chém giết.

[ loa] Mộng Luyến: Rốt cục xong rồi? Hô~ Đường Thi giỏi quá!

[ loa] Ta Là Thương Nhân: 4 cấp của tôi! 4 cấp đáng thương của tôi!

[ loa] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ngại quá, vì 2 bang đánh nhau mà liên lụy mọi người. Mời mọi người đến cửa nam đi, mình sẽ gửi mỗi người 50w để bồi thường.

[ loa] Nhất Mộc Bất Thủy: Đại thần…… Em yêu ngài! Thật ra cũng không phải lỗi của Đường Thi đâu, em có chụp ảnh, đều do bọn Thiên Hạ dùng kỹ năng ở phạm vi lớn cả mà!

[ loa] Nhất Quả Trang Đường: Đúng vậy! Dù có đền cũng là bọn Thiên Hạ đền! Em post hình lên diễn đàn đòi bọn đó đền.

Trên loa kênh có ủng hộ Đường Thi, cũng có mắng Đường Thi và Thiên Hạ,… tóm lại là cực kỳ ồn ào.

[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Xem, anh đã bảo đừng dùng viên thuốc! Rớt 35 cấp! Luyện dễ lắm sao không biết?

[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Bị giết là em! Cấp cũng do em tự luyện! Mắc mớ gì anh?!

[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: 2 người đừng gây mà~ em cũng rớt 20 cấp……haizzzz~

[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Đã kêu em alt-f4 mà không nghe.

[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Sao lúc em nói anh giết Thiên Hạ Tiểu Tĩnh anh không giết?!!!

[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Cô bé chỉ là thần quan thôi mà, đâu giết được ai, đương nhiên giết những người khác trước.

[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Không giết được ai mà trong có 10 giây ả hại em rớt 35 cấp được sao?!

[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Anh nhắc em alt-f4 rồi, tại em khăng khăng muốn ở lại, cấp em lại không cao, giết người khác sao nổi?

[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Đúng! Em giết không nổi người ta! Người ta là sư muội yêu quý của anh! Dù sao em chỉ là vợ ảo của anh thôi mà! Cô ta quan trọng hơn em nhiều, đúng không?

[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Em đừng như con nít thế.

[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Anh theo đuổi cô ta suốt 3 năm mà, giờ anh vẫn thích cô ta đúng không?!

[ bang hội] Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng: Sao em biết?

[ bang hội] Thu Nhật Vọng Hương Tâm: Làm sao em biết? Anh đi mà hỏi sư muội yêu quý của anh!

[ nêu lên] hội viên Thu Nhật Vọng Hương Tâm logout.

[ bang hội] Thu Sắc Tòng Tây Lai: 2 người……

[ nêu lên] hội viên Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng logout.

Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn vừa login đã thấy Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Thu Sắc Tòng Tây Lai và Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm ngồi ở cửa nam thủ đô.

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Mọi người định làm gì? Đông đủ thế!

[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Mạn Mạn?

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Vânggg…… Em tạo nhân vật mới.

[ phụ cận] Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm: Vừa rồi hội trưởng cãi nhau với Tâm Tâm, cãi dữ lắm, sau đó 2 người logout hết.

[ phụ cận] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Đúng vậy, lần đầu tiên thấy họ cãi nhau.

[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Em luyện nghề gì?

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Vũ công. Họ làm sao vậy?

[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Kệ họ đi, để 2 người tự xử, anh với em đi luyện cấp thôi, anh cũng tạo acc mới luôn.

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Anh định luyện nghề gì?

[ phụ cận] Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Thần quan. Ở đây chờ anh.

10 phút sau, 1 tên người học việc mới toanh xuất hiện, người này tên là: mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn.

[ phụ cận] Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn: Nè! Sao lại sao chép tên em?

[ phụ cận] mạn bộ biên giang minh nguyệt Hàn: Đây gọi là vợ nói chồng nghe, mình đi luyện cấp nhé em.

[ phụ cận] Thu Sắc Tòng Tây Lai: Aaaaaaa! Lại phải tiếp tục ganh tỵ 2 người rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.