Thông tin truyện

Một Lần Gặp Gỡ

Thể loại:

Ngôn Tình

Nguồn:

rainyalice.wordpress.com

Trạng thái:

Full

Một Lần Gặp Gỡ

Đánh giá: 7.1/10 từ 10 lượt
Dịch: rainyalice

Tôi làm sao có thể coi người khác là em?

Ai đã từng gặp Trương Phác Ngôn, còn có thể coi người khác thành em ư?

Bình luận truyện