Một Sọt Người 囧

Chương 100: Về cuối cùng

Bất An Kháng Biện Quyền A: Hí hí… tôi muốn nói, thật ra truyện tôi viết là đồng nghiệp văn Ốc sên và Chim vàng anh, có ai tin không?

.

The end

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thực ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.