Một Sọt Người 囧

Chương 32: Về thi cử (2)

À, quên nói, khi đó có hai giám thị (bình thường sẽ là nghiên cứu sinh hoặc sinh viên năm cuối gì đó),

A quân ngồi ở phía cuối nên đã không chú ý đến giám thị còn lại kia chính là B quân.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.