Một Sọt Người 囧

Chương 35: Về cười (1)

A quân: Mấy đứa nói coi, sao B quân không bao giờ chịu cười lấy một cái?

Mỗ hủ: B quân là đại thần mặt liệt, nếu đại thần lúc nào cũng cười thì làm sao còn có thể gọi là đại thần?

Mỗ C: Có thể là dây thần kinh mặt của anh ấy bị hoại tử hết rồi, nên khi cười sẽ rất vất vả.

Mỗ T: Muốn B quân cười không phải rất dễ sao?

A quân: Em có thể làm anh ta cười? Anh cá 100 đồng là em không làm được.

Mỗ hủ: Đặt mỗ T thắng

Mỗ C: Như trên

A quân: Vì sao không đặt anh?

Mỗ T: Ồ, anh chấp nhận bị con gái đè à?

(Từ 压, vừa có nghĩa là đặt cược, vừa có nghĩa là đè)

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.