Một Sọt Người 囧

Chương 49: Về công viên trò chơi (3)

Tiểu E quân nói như vậy, là bởi vì công viên trò chơi mà A quân chọn này, cấm trẻ em dưới 1m40 chơi Xe Vượt Núi.[1] Mutilated ladies: Là một nhóm chuyên phụ trách việc phân biệt, giám định tiền bị hỏng, bị rách, do ngân hàng Anh thiết lập. Bạn có thể gửi một phần tiền còn lại, hoặc một thứ gì đó để người ta xác nhận, sau đó bạn sẽ nhận được số tiền nguyên vẹn. Mutilated nghĩa là hủy hoại, còn ladies có ý chỉ đầu của Nữ hoàng Anh trên tờ tiền.

 Tồn tại và Hư vô (tên gốc là L’Être et le Néant, tên tiếng Anh là Being and Nothingness): Một tuyển tập luận đề triết học về hiện tượng thuộc khoa siêu hình học của  Jean-Paul Sartre

Phê phán lý tính thuần túy (tên gốc là Kritik Der Reinen Vernunft, tên tiếng Anh là Critique of Pure Reason): Một tác phẩm chính yếu của Immanuel Kant, đồng thời cũng là tác phẩm nền tảng của triết học cổ điển Đức, danh tác bất hủ của văn hóa Tây phương và thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.