Một Sọt Người 囧

Chương 59: Về quân cứu viện (3)

Mỗ hủ: Bọn em đi trước đây

B quân: Khoan đã, để máy ảnh lại!

Cho nên, dù có những người rất dễ đối phó, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc người thân của người đó cũng dễ đối phó.

_

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.