Một Sọt Người 囧

Chương 89: Về thổ lộ (1)

A quân: Ai nói anh không dám?

Mỗ T: Vậy anh đi đi!

A quân: Đi thì đi!

Vì thế, A quân cậy mạnh vừa hít sâu cổ vũ tinh thần chính mình, vừa đi về phía trước.

Mỗ C thở dài: Haizzz, sao anh ấy lại có thể căng thẳng đến mức ngay cả bước đi cũng lảo đà lảo đảo như thế không biết?

Mỗ T: A quân, B quân ở trong phòng sách, hướng anh đang đi là nhà vệ sinh!

A quân quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi: Ông đây đi tè![1] (​http:​/​​/​tutudao.wordpress.com​/​Users​/​toshiba​/​Downloads​/​New%20folder%20%282%29​/​M%E1%BB%99t%20s%E1%BB%8Dt%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%E5%9B%A7%20-%20B%E1%BA%A5t%20An%20Kh%C3%A1ng%20Bi%E1%BB%87n%20Quy%E1%BB%81n%20A.docx” l “_ftnref1″ o “​) Đạt Ma là đại đệ tử đời thứ 28 của Phật Thích Ca Mâu Ni, là người sáng lập pháp môn Thiền tông. Năm 527 SCN, ông đến miền Bắc Trung Quốc truyền Phật Pháp; khi vượt sông Trường Giang, ông đứng trên một cọng lau, dùng Phật Pháp thần thông vượt qua dòng sông chảy cuồn cuộn. (Theo chanhkien.org)

[2] (​http:​/​​/​tutudao.wordpress.com​/​Users​/​toshiba​/​Downloads​/​New%20folder%20%282%29​/​M%E1%BB%99t%20s%E1%BB%8Dt%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%E5%9B%A7%20-%20B%E1%BA%A5t%20An%20Kh%C3%A1ng%20Bi%E1%BB%87n%20Quy%E1%BB%81n%20A.docx” l “_ftnref2″ o “​) Ý chỉ, mình làm thì được, lại không chi người khác làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.