Một Sọt Người 囧

Chương 98: Về thích (2)

Lại ví dụ như, thực ra là B quân thích A quân trước.

Ngay từ đầu khi là giám thị, đã thấy nhóc này rõ buồn cười, muốn biết thêm về cậu một chút. Mà khi đó, A quân còn chưa biết B quân.

Sau đó, nghe mỗ hủ, mỗ T nói chuyện, nhóc này hâm hâm, thành thật, rất tốt bụng, lại muốn lúc nào cũng được nhìn thấy. Khi đó, A quân vẫn chưa biết B quân.

Rồi tiếp đó sau khi thuê nhà chung, cảm nhận được đủ phương diện về cậu, ý nghĩ muốn ở bên cậu lại càng trở nên mãnh liệt. Khi đó, A quân vừa mới có cảm tình với B quân.

Chính điều này là nguyên nhân khiến cho B quân có nhà, có xe lại chấp nhận lấy cớ “Nơi này gần công ty hơn” để thuê nhà cùng bọn mỗ hủ vừa mới bước chân vào xã hội.

Cho nên, quan hệ giữa bọn họ, giống như ốc sên và chim vàng anh[1] (​http:​/​​/​tutudao.wordpress.com​/​Users​/​toshiba​/​Downloads​/​New%20folder%20%282%29​/​M%E1%BB%99t%20s%E1%BB%8Dt%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%E5%9B%A7%20-%20B%E1%BA%A5t%20An%20Kh%C3%A1ng%20Bi%E1%BB%87n%20Quy%E1%BB%81n%20A.docx” l “_ftn1″ o “​).

A quân là chim vàng anh đã ngốc lại còn ngơ ngơ, B quân là ốc sên mặt than không thích nói chuyện. Mỗ hủ, mỗ T, mỗ C vân vân là cây nho.

Cây nho hỏi ốc sên: Bây giờ vẫn là mùa đông, anh chậm chạp bò lên trên làm cái gì?

Ốc sên nhìn về nơi chim vàng anh hằng năm đều đậu kiên định nói: Tôi chỉ muốn, đến mùa xuân, được tới bên cạnh cậu ấy.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.