Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!

Chương 9: Tai nạn xe cộNgài xem, trang tạm thời không thể biểu hiện nha. Nguyên nhân có khả năng nhất là:

1. Trung tâm địa chỉ có thể tồn tại khóa nhập sai lầm.

2. Khi ngài liên tiếp điểm kích thì có thể nó đã qua kỳ.

3. Ngài xem trang web có thể đã bị cắt bỏ, trùng tên hoặc là tạm thời không thể dùng.

*Cái này ở nguồn ghi vậy, có khả năng là chương này tác giả đăng bị lỗi, thôi qua chương 10 xem tiếp nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.