Oh, Boy!

Chương 13chương bị nhảy nguồn. Mời các bạn đọc chương kế tiếp nhá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.