Phượng Lâm Chi Yêu Vương Lăn Xuống Giường

Chương 31-2: Đẳng cấp & Bối cảnhĐẳng cấp phân chia cùng bối cảnh

Người tu hành: Linh giả, linh sư, linh vương, linh hoàng, linh tông, linh tôn, linh thánh, linh đế, linh thần. Tổng cộng chín cấp. Mỗi một cấp đều có chín sao.

Luyện dược sư: Nhất phẩm đến cửu phẩm. Mỗi một phẩm chia làm ba cấp. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp.

Tuần Thú sư: Mỗi một người tu hành chỉ có thể khế ước bản mệnh với một ma thú, Tuần Thú sư chỉ có thể dùng bí thuật để tiến hành khống chế chọn ma thú.

Ma Thú: Cấp một đến cấp chín. Cấp mười là thánh thú, mười một là Thần Thú, mười hai là Siêu Thần Thú, mười ba với mười bốn là Đại Thượng Cổ Thần Thú.

Ba đế quốc lớn: Áo Tư, Nạp Khắc Lan, La Á.

Ba phòng đấu giá lớn: Phong Vân, Thụy Kim, Tinh Quang.

Bốn học viện lớn: Già Lăng, Bắc Tinh, Tân Nguyệt, Hải Niết.

Ba thế lực đại lục lớn: Công hội Luyện dược sư, công đoàn Tuần Thú sư, liên minh đoàn lính đánh thuê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.