Ta Nghe Thấy

Chương 28Có một đại quan trẻ đến từ kinh thành, đại quan tuần tra đến trong huyện thành.

Đại quan biết rằng trong huyện thành có chuyện giết người, đại quan muốn tự mình xử án.

Đại quan rất nhanh tra ra chân tướng. Đại quan nói với quan huyện: giết người rõ rang là nhi tử nhà ngươi làm nha.

Nhi tử của quan huyện nhận lấy phê bình nghiêm khắc từ quan huyện. Quan huyện mang theo nhi tử thỉnh đại quan ăn một bữa cơm.

Trên bàn rượu đại quan cũng phê bình nhi tử nhà quan huyện, đại quan nói: tiểu hài tử gia từ nay về sau không cần phải lại quấy rối.

Phong tử được rửa sạch oan khuất, được thả về nhà.

--- ------ ------ ------ ------ ------ -------

Giải thích chút: Con ông quan giết người lại đổ tội cho con ông Lý gia. Mà con gái ông quan lại chịu ơn con ông Lý nên xin giùm =.= Thế là ông quan với ông Lý nói chuyện với nhau =.= VÀ cuối cùng là ông Lý lại đổ tội lên cho bé thụ =.=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.