Thiên Tống

Chương 148-2: Chênh lệch (2)Hư tình giả ý, trong đấu tranh tâm lý, bọn người Âu Dương gặp một phiền toái không nhỏ. Phiền toái là Trương Bang Xương căn bản không vội về phục chỉ, mà ở Long huyện cùng Chu Biên thưởng thức phong cảnh. Mà dựa theo kế hoạch, hôm nay Âu Dương phải khởi hành tiến hành đàm phán cùng người Tây Hạ ở thôn nhỏ vô danh, nếu không người Tây Hạ nhất định sẽ cảm thấy không đúng. Mà Trương Bang Xương sáng sớm đã phái người mời Âu Dương cùng mình đi thị sát lộ tuyến hậu cần. Đương nhiên chuyện này không thể trách Trương Bang Xương, Hoàng đế đã có căn dặn, mà Lý Cương phụ trách hậu cần bất thường với Trương Bang Xương, có mỏ vàng Âu Dương cùng đi, sẽ tốt hơn nhiều.

Lưu Kỹ nói:

"Đại nhân nếu đi cùng Trương đại nhân, không cách nào đi đàm phán, người Tây Hạ tất sẽ nghi ngờ. Đại nhân nếu đi hoà đàm, Trương đại nhân cũng tất sẽ nghi ngờ."

Vương Ngũ một bên nói:

"Đại nhân, thời gian không nhiều lắm."

"Ừm. . ."

Âu Dương sau lo lắng một hồi hỏi:

"Có thể làm Trương đại nhân mê đi một ngày không?"

Lưu Kỹ cười khổ:

"Đại nhân, Lý đại nhân là khâm sai, có vệ đội khâm sai. Nếu không cẩn thận, có thể mang tội danh phản nghịch."

Âu Dương phất tay:

"Vậy thì bỏ thuốc, có bản lãnh vệ đội bọn tự nấu ăn đi."

". . . Chỉ có thể như vậy."

. . .

Gần thôn nhỏ vô danh, Vương Ngũ Triệu Lục đi ra trước. Dựa theo quy củ đã định, vệ binh hai bên soát người lẫn nhau, sau đó hai bên đi vào trong thôn nhỏ xem xét có mai phục hay không. Việc này bọn Vương Ngũ càng để bụng hơn vệ binh Tây Hạ. Lưu Kỹ căn dặn, nhân viên đàm phán của đối phương đối với bên ta không có giá trị. Nhưng Âu Dương với bên đối phương rất có giá trị. Không bài trừ khả năng đối phương hạ độc thủ.

Lý Kiền Thuận cũng không phải là chưa từng nghĩ, chỉ có điều bộ Hàn Thế Trung ở trong mắt hắn so với Âu Dương càng có giá trị. Đây nếu đổi là Hoàn Nhan A Cốt Đầu Đả, nhất định là đẩy Âu Dương vào chỗ chết trước. Âu Dương vừa chết, liền phá uy lực nện tiền của quân Tống. Cho dù đổi là Hoàng đế Tống, cũng không có quyết đoán nện tiền bực này.

Ba người ngồi xuống mặt ghế vệ binh đã chuẩn bị sẵn, Vương Ngũ phụ trách hộ vệ bên cạnh Âu Dương, Triệu Lục dẫn ngựa, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nhưng khiến hai người không ngờ là Lý Nhân Trung, Lý Nhân Lễ không ngờ bắt đầu nói thi từ với Âu Dương. Trái một trạng nguyên, phải một trạng nguyên khen tặng đến mức mặt Âu Dương cũng nóng rang.

Cuối cùng Âu Dương muốn kéo dài thời gian lộ vẻ khác thường dời trọng điểm nói chuyện lên việc đàm phán hòa bình:

"Hai vị đại nhân, hòa đàm cũng có thuyết pháp của hòa đàm, không biết hai vị bệ hạ có chương trình gì không?"

Hai người mới mở miệng đã biết không phải người làm ăn, cũng không phải là chuyên gia đàm phán gì. Đi lên liền ném ra bảng giá không có khả năng:

"Ý Ngô hoàng là, thứ nhất, quân Tống lui về Tần Phượng Lộ. Thứ hai, phóng thích quân hạt nhân bị quân Tống bắt. Thứ ba, sửa trong nghị hòa Tống hạ trước đó Tống thưởng hàng năm mười ba vạn cuộn tơ lụa, bạc năm vạn lượng, trà hai vạn cân. Đổi thành lụa hai mươi vạn cuộn, bạc tám vạn lượng, trà ba vạn cân."

". . ."

Âu Dương dở khóc dở cười:

"Hai vị đại nhân, có phải đã lầm rồi. Bây giờ là quân Tống ta chiếm ưu thế. Ba điều kiện của hai vị đây có phải là quá. . ."

"Lời ấy sai rồi, việc này chính là do quân Tống khiêu khích phạm biên, trái với hòa ước Hoàng đế Tống Nhân Tông chỉ định, chính là bất trung bất hiếu."

Lý Nhân Lễ nói:

"Mà quân Tống ở cảnh nội Đại Hạ ta có nhiều giết chóc, lại có thể nói là bất nhân bất nghĩa. Nhưng Ngô Hoàng bệ hạ khoan hồng độ lượng, hai nước cũng có tình hữu nghị. . ."

"Theo Âu mỗ biết, năm đó người Đảng Hạng bị Thổ Phiên đuổi giết, là phụ thuộc triều Đường mới thành lập thành quách. Mà lúc Tống thái tổ còn, các ngươi cũng thỉnh xưng thần. Nhưng năm Ung Hi thứ hai, Lý Lế Thiên cùng đệ đồng tộc Lý Kế Trùng dụ giết tướng Tống Tào Quang Thực, cũng chiếm lấy Ngân Châu, công phá Hội Châu. Lại "Xin hàng" Liêu quốc, được người Khiết Đan phong làm Hạ quốc vương. Được hai năm, Kế Thiên chặn đường cướp của bốn mươi vạn thạch lương thảo của quân Tống, lại xuất đại quân bao vây thành Linh Vũ. Đây là thần tử phản vua, nào có nhiều đạo lý như vậy?"

"Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Sự thật là Đại Hạ thắng được. Quân không thấy Tống Chân Tông sau khi lên ngôi, cắt nhường Hạ, Tuy, Ngân, Hựu, Tĩnh châu cho Đại Hạ, hơn nữa thừa nhận Đại Hạ chính là vương quốc độc lập."

"Hừ"

Âu Dương khinh thường nhất là Tống Chân Tông, phải nói vương triều phong kiến có một quân chủ tốt rất trọng yếu. Thấy Tống Chân Tông này nhát gan sợ phiền phức, người ta cứ tiếp tục khi dễ. Lúc này sau khi thừa nhận người ta độc lập, người Tây Hạ chưa thấy đủ, tiếp tục công hãm trọng trấn Linh Châu của triều Tống, đổi tên Tây Bình phủ, sau lại đánh chiếm trọng trấn Lương Châu ở Tây Bắc, cắt đứt thương đạo triều Tống cùng Tây Vực, cắt đứt nhập cống của Tây Vực với triều Tống, đồng thời cấm chư bộ Tây Vực bán ngựa với triều Tống. Người ta đều khi dễ lên trên mũi rồi, Tống Chân Tông vẫn như cũ lấy nhẫn làm chủ. Sau đó Tây Hạ liền khoa trương hơn, phái đại quân đánh chiếm ba yếu địa chiến lược Qua, Sa, Túc. Có thể thấy được kết quả không bóp chết kẻ địch trong trứng nước chính là nuôi hổ làm hoạn.

Âu Dương nói:

"Bên ta ý là, Tây Hạ giao Hồi Linh, Vĩnh Lạc, Tây Lương, Qua, Sa Châu, cùng nửa hành lang Hà Tây. Hơn nữa tiền trả chiến tranh bồi ba nghìn vạn xâu."

"Đồ hầu vô lễ."

Lý Nhân Lễ cả giận nói:

"Ngươi cũng là người đọc sách, nào không biết vạn sự hòa vi quý. Điều kiện như thế há không phải bức cả nước Đại Hạ ta đều chiến?"

"Không bằng ăn cơm trưa trước đi?"

Vương Ngũ ở bên cạnh nói:

"Ăn được uống tốt, tí nữa có thể bàn lại."

. . .

Hai bên ăn cơm, Vương Ngũ nhỏ giọng nói:

"Đại nhân, đây căn bản là không đàm phán được. Sao bọn họ còn muốn đàm phán?"

Âu Dương cười nói:

"Không đàm phán thì không được. Tỷ như chúng ta muốn chính là bộ Hàn Tướng quân mau chiếm lấy phủ Hưng Khánh, mà bọn họ thì muốn tiêu diệt bộ Hàn Tướng quân. Mọi người đều đang kéo dài thời gian. Có điều cũng nhìn ra được người Đảng Hạng khẩu vị rất lớn, hơn nữa cũng là thấy triều Tống dễ khi dễ."

Vương Ngũ từng đọc sách vài năm:

"Tống dùng nho trị quốc, nhưng lại xuyên tạc ý tứ của nho. Cứ thế đời đời cầu an một phương. Đừng nói bọn họ, cho dù là bách tính cùng các tướng sĩ Đại Tống cũng chỉ cầu an nhạc. Đại nhân thấy trong quân, ngoại trừ một mình Lưu tướng quân tuổi trẻ khí thịnh, kiên quyết tiến thủ ra, cho dù là Hàn Tướng quân cũng phần lớn là nghĩ bảo thổ thủ quốc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.