Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề

Chương 4-2: Tước vị Hậu cung Phán quốcChủ tử:

Phượng tọa: Hoàng hậu

Chính nhất phẩm: Quýphi

Tòng nhất phẩm:Phi

Chính nhị phẩm: Quý tần

Tòng nhị phẩm: Tần

Tiểu chủ:

Tam phẩm: Quý nhân

Tứ phẩm: Thường tại

Ngũ phẩm: Đáp ứng

Lục phẩm: Canh y

Nhất phẩm nữ quan: Quan nữ tử

(Những cung nữ được hoàng đế sủng hạnh)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.