Tiểu Thư, Thiếu Gia Không Ở Nhà

Chương 18Không biết đêm động phòng hoa chúc của người khác như thế nào, chứ ta cùng Tằng Nhan chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: thảm thiết!

Bởi vì, hắn cũng đổ máu, mà ta cũng đổ máu…

Không biết người khác sau ngày thành thân thì như thế nào, ta cùng Tằng Nhan vẫn y như ngày xưa… Gà bay chó sủa!

Ta vẫn như cũ thích chuồn ra ngoài đi chơi, hắn vẫn như cũ sẽ trừng phạt ta. Bất quá hắn thay đổi cách thức sửa chữa ta, không bỏ đói bắt ta nhịn thèm nữa, mà là…

Mấy tháng sau, ta không bao giờ chạy ra ngoài đi chơi nữa.

Bởi vì, dưới sự sửa chữa của hắn, trong bụng ta có thêm một tiểu bảo bảo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.