Thông tin truyện

Trợ Lý Nữ Vương Là Của Tổng Giám Đốc Công Ty Bên Cạnh

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Nguồn:

ryudeathxxx.wordpress.com

Trạng thái:

Full

Trợ Lý Nữ Vương Là Của Tổng Giám Đốc Công Ty Bên Cạnh

Đánh giá: 8.8/10 từ 15 lượt
Chuyển ngữ: Lót
Thể loại: đam mỹ, ngắn, cute.

Tóm lại đây là câu chuyện về chàng công bia đỡ đạn [1] và chàng thụ bia đỡ đạn trong câu chuyện của người khác.

CP chính: công dịu dàng x thụ nữ vương

CP phụ: công tổng giám đốc x thụ bình thường

[1] Bia đỡ đạn: nhân vật phụ, nhân vật hi sinh.

Bình luận truyện