Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1431: Bí thư Ngọc Lan kiêm phó bí thư tỉnh ủyTrung tuần tháng 10 năm 2002, đại hội đảng toàn tỉnh long trọng khai mạc, lá cờ màu tung bay, một quả khí cầu lớn treo một tấm biểu ngữ lớn đủ mọi màu sắc, các đại biểu tới từ khắp nơi trong tỉnh, bước vào hội trường, trong cờ hoa rực rỡ, trên đài chủ tịch đại hội đường treo lá cờ đảng cực lớn.

Nhiệm vụ chủ yếu của đại hội lần này là tổng kế công tác đại hội trước, tiến thêm một bước xác định năm năm phát triển sau này của tỉnh A, tuyển cử kỷ ủy tỉnh và tỉnh ủy khóa mới, động viên nhân dân các dân tốc giơ cao ngọn cờ vĩ đại, theo sát chủ đề dân giàu tỉnh mạnh, toàn diện thực thi kế hoạch "mười lăm năm", nỗ lực mở ra cục diện mới cho kiến thiết và hiện đại hóa tỉnh A.

Ngồi ở trước đài chủ tịch ngồi ngay ngắn ban chấp hành đại hội gồm Cù Hạo Cẩm, Thai Duy Thanh, La Tự Lập, Đoạn Định Viễn Hoa Quân Đình .. Thôi Phúc Thành, Liễu Tuấn .v..v..

Cận Tú Thật, Đinh Ngọc Chu, Uông Thiếu Đông những thành viên ban chủ tịch đại hội ngồi trên đài chủ tịch.

Tham gia đại hội này gồm có, đại biểu các đảng phái trong tỉnh, người phụ trách chủ yếu của liên minh công thương, nhân sĩ không đảng phái, và các đồng chí đảng viên lão thành của đảng.

Bộ tổ chức TW cũng phái nhân viên tham dự đại hội.

Các đại biểu đảng phái, liên hiệp công thương đều hết sức quan tâm đại hội lần này, chuyên môn gửi thư chúc mừng đại hội.

Các đại biểu chú ý thấy Liễu Tuấn chứ không phải Đinh Ngọc Chu được tuyển làm ban chấp hành đại hội, hơn nữa trong ban chấp hành đại hội không nhìn thấy khuôn mặt lạ nào, chứng tó Liễu Tuấn làm bí thư thành ủy Ngọc Lan đã trở thành định cục.

Nhưng các đại biểu không xác định được Liễu Tuấn sẽ lấy thân phận phó bí thư tỉnh ủy tiến vào thường ủy, hay là tỉnh ủy thường ủy thông thường, theo lý bí thư Ngọc Lan luôn do phó bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm, Liễu Tuấn thay Đinh Ngọc Chu tựa hồ không nên ngoại lệ, sở dĩ có nhân tố chưa xác định là vì tuổi tác của Liễu Tuấn.

Tựa hồ chưa hề có tiền lệ sau đại loạn 33 tuổi làm phó bí thư tỉnh ủy.

Đây đại khái là điều "hồi hộp" nhất đại hội rồi.

Những thành viên ban thường ủy tỉnh ủy khác đi ở thế nào, sợ rằng phải đợi tới đại hội đảng toàn quốc mở vào tháng 11 mới có quyết định.

Đại hội do đồng chí Thai Duy Thanh chủ trì, 9 h sáng đại hội bắt đầu, toàn thể thành viên đứng dậy hát quốc ca.

Thai Duy Thanh tuyên bố tới dự đại hội có 750 đại biểu, 20 người xin nghỉ bệnh, phu hợp với số người quy định có thể bắt mở hội.

Đồng chí Cù Hạo Cẩm trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đại biểu đại hội kháo trước lên báo cáo. Báo cáo chia làm ba bộ phận: Thứ nhất, nhìn lại công tác đại hội trước; thứ hai, nhiệm vụ chủ yếu năm năm sau; thứ ba tăng cường kiến thiết đảng.

Cù Hạo Cẩm nói, năm năm qua toàn đảng toàn tỉnh giải phóng tư tưởng, mở mang tiến thủ, kết hợp phương châm chính sách TW với thực tế địa phương, nỗi lực mày mò con đường phát triển phù hợp .... Tổng kết gần năm năm công tác, nhận thức chung là: Cần phải giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, xuất phát từ thực tế triển khai công tác mang tính sáng tạo; tất cả lấy kiết thiết kinh tế làm trung tâm, tăng cường phát triển không dao độngl kiên trì tất cả vì quần chúng, tất cả dựa vào quần chúng, nỗ lực bảo vệ và phát triển lợi ích căn bản của quần chúng .... Cần phải thiết thực tăng cường cải tiến đảng, nỗ lực đề cao năng lực chấp chính và lãnh đạo.

Cù Hạo Cẩm chỉ ra, năm năm sau, là thời cơ quan trọng để tỉnh ta tăng cường phát triển, dân giàu tỉnh mạnh, tăng cường kiết thiết hiệt địa hóa. Thay đổi trong ngoài nước mang lại cho tỉnh ta cơ hội và thách thức mới, phải nắm chắc cơ hội, đầu đầu với khiêu chiến, tỉnh A cần phải tăng cường phát triển, nắm chắc chủ đề dân giàu tỉnh mạnh, đó là nhiệm vụ căn bản nhất. Chúng ta phải tăng cường ý thức đề phòng tai nạn, tăng cường trách nhiệm, đồng thời đẩy mạnh lòng tin, nhìn thấy tiềm lực to lớn và điều kiện có lợi.

Cù Hạo Cẩm nói, trong quá trình toàn diện thực thi kế hoạch mười lăm năm, phải nắm chắc công tác ở sáu phương diện: Tăng cường thu nhập nông dân, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và nông thôn; thứ hai lấy tăng tốc công nghiệp làm hạch tâm thúc đẩy tiến trình thăng cấp thành trấn; thứ ba, tiến sâu thêm mở cở, tối ưu hóa môi trường kinh tế; thứ tư tăng cường phát triển khoa học kỹ thuật giáo dục; thứ năm không ngừng đề cao mức độ sinh hoạt của người dân; thứ sáu tăng cường kiến thiết pháp chế và văn minh xã hội chủ nghĩa.

Đại hội lần này thẩm tra thông qua báo cáo ủy ban kiểm tra kỷ luật khóa trước, khẳng định công tác của tỉnh ủy và kỷ ủy tỉnh khóa trước.

Các đại biểu bỏ phiếu tuyển cử ra 47 người lập nên hội ủy viên khóa mới, Cù Hạo Cẩm , Thai Duy Thanh, Liễu Tuấn đều trúng tuyển...

Tiếp theo đó đại hội bỏ phiếu 39 người trong ban kiểm tra kỷ luật khóa mới, đám Đoạn Định Viễn đều trúng tuyển.

Sau đó hội nghị toàn thể thành viên tỉnh ủy khóa mới tuyển cử 13 người Cù Hạo Cẩm , Thai Duy Thành, La Tự Lập ... Liễu tuấn, Trần Kỳ Mưu, Thôi Phúc Thành vào thường ủy tỉnh ủy.

Thường ủy phân công, đồng chí Cù Hạo Cẩm làm bí thư tỉnh ủy, chủ trì toàn bộ công tác trong tỉnh, năm đồng chí phó bí thư Thai Duy Thanh, La Tự Lập Đoạn Định Viễn, Liễu Tuấn, hiệp trợ công tác với đồng chí Cù Hạo Cẩm.

Tới đây xếp thứ trong ban thường ủy khóa mới của tỉnh A được xác định.

Cù Hạo Cẩm vẫn là bí thư tỉnh ủy, Thai Duy Thanh là tỉnh trưởng, La Tự Lập phó bí thư tổ chức, Đoạn Định Viễn, Hoa Quân Đình công tác không đổi, Liễu Tuấn thay thế Đinh Ngọc Chu.

Tất nhiê cơ cấu thành viên này sau đại hội đảng toàn quốc sẽ có biến hóa mới.

Cù Hạo Cẩm đại biểu tỉnh ủy, nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Liễu Tuấn, trong 13 thành viên thường ủy, chỉ có Liễu Tuấn là khuôn mặt mới. Đương nhiên mọi người đều quen thuộc rồi, riêng luận thời gian công tác tỉnh A, Liễu Tuấn đáng gọi là "đồng chí già" rồi.

Trên cuộc họp thường ủy Cù Hạo Cẩm mặt tươi cười rất tự nhiên, có điều nghi thức giới thiệu thì miễn, mọi người đã quen nhau hết rồi, không cần lãng phí thời gian.

Ánh mắt Thai Duy Thanh nhìn Liễu Tuấn mang ý cười đậm hơn cả Cù H Cẩm, nhưng trong lòng mọi người biết cả, lần này Liễu Tuấn làm phó bí thư tỉnh ủy không phải điều Thai Duy Thanh mong muốn.

Thai Duy Thanh và Liễu Tuấn tạm thời kết thành đồng minh không có nghĩa là chuyện gì cũng ủng hộ, mọi người đều cho rằng chức vụ cuối cùng của Liễu Tuấn là thường ủy tỉnh ủy kiêm bí thư thành ủy Ngọc Lan, Thai Duy Thanh tất nhiên hi vọng nhìn thấy sự an bài này nhất.

Qua nỗ lực gian khổ, Thai Duy Thanh đã dần vãn hồi lại được ấn tượng không hay trong lòng đại lão Cao hệ, trướng đó không lâu, Cao Kính Hán rất mập mờ nói với hắn, hệ phái hi vọng hắn có thể tiến thêm một bậc nữa.

Điều này làm Thai Duy Thanh cảm thấy rất phấn chấn, có hệ phái lớn toàn lực ủng hộ, hắn gần cái chức bí thư tỉnh ủy thêm một bước, đương nhiên "cách mạng chưa thành công" chưa thể buông lỏng, lực phượng nên tranh thủ phải tranh thủ.

Nếu có hi vọng làm bí thư tỉnh ủy, Thai Duy Thanh rất nhiên không muốn nhìn thấy "cái bản mặt" của Liễu Tuấn ở cuộc họp ban bí thư, hắn và Liễu Tuấn kết minh chỉ mang tính chất giải đoạn, khi mỗi người có thứ mình muốn, cơ sở đồng mình biến mất. Cơ bản cả hai đều ngứa mắt với đối phương, Liễu Tuấn lên làm phó bí thư tỉnh ủy , hắn chưa lên bí thư tỉnh ủy, cơ bản mất đi sự khống chế với Ngọc Lan.

Với tính cách và tác phong của Liễu tuấn, tối đa là phối hợp bề ngoài với hắn đã là tốt lắm rồi.

Chức phó bí thư tỉnh ủy này do Liễu Tuấn muốn có, y đề xuất rõ ràng với Nghiêm Ngọc Thành, và được ngầm thừa nhận.

Liễu Tuấn đã thành nhân vật lãnh tụ của một phái trong tỉnh A, nếu xếp hàng quá thấp trong ban thường ủy, sẽ bất lợi cho hắn chỉnh hợp thế lực. Phó chủ tịch Lý Trì Quốc sau khi lên đỉnh cao, tiếp theo là bài vinh bố trận, trước tiên chủ yếu triển khai cấp tỉnh. Có thể dự kiến, đại hội đảng toàn quốc khóa này, Minh Châu hệ chiếm cứ đa số vị tr cao tầng, 10 năm qua, rất nhiều đại tướng hệ phái này lên tới cấp bí thư tỉnh ủy, tiến bộ thêm một bước là điều đương nhiên. Hệ phái của y cũng sẽ trải qua qua trình từ dưới lên trên này.

Ánh mắt của Liễu Tuấn đã nhìn thấy năm năm, thậm chí 10 năm sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.