Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1478: Điều chỉnh ban thường ủy tỉnhTháng 3 năm 2003, trước khi cử hành đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, ban thường ủy tỉnh tiến hành lần điều chỉnh cuối cùng cũng là lần điều chỉnh lớn nhất.

Phó bí thư tỉnh ủy Lưu Phi Bằng, bí thư chỉnh pháp ủy tỉnh Trang Quốc Thắng, trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Dương Nguyên Ích, thường ủy tỉnh ủy Lưu Quang Hưng đồng thời tới tỉnh A.

Bốn vị quan lớn cấp tỉnh này do bí thư ban bí thư TW, ủy viên cục chính trị, bộ trưởng trung tổ bộ Quách Kế Hiền đích thân đưa tới nhậm chức.

Sở dĩ có quy cách cao như thế là bởi vì ban thường ủy tỉnh A lần này điều chỉnh lớn chưa từng có, thêm vào Hứa Hoành Cửu, Hướng Hàm, Liễu Tuấn thì ban thường ủy tỉnh đã xuất hiện 7 gương mặt mới. Mà Cù Hạo Cẩm sắp rời đi cũng là ủy viên cục chính trị.

Vốn chuyện điều chỉnh này sớm phải tiến hành rồi, giờ phải trì hoãn tới sau cả đại hội nhân dân toàn quốc.

Thượng tuần tháng ba, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã được diễn ra ở thủ đô, tuyển cử chủ tịch nước mới, và thủ tướng quốc vụ viện mới.

Liễu Tấn Tài được như ước nguyện, đi tới cương vị lãnh đạo mới.

Vì bị vụ án Tống Đô ảnh hưởng, Cù Hạo Cẩm không thể rời tỉnh A trước khi hết năm, làm Thai Duy Thanh không nhúc nhích được, tân tỉnh trưởng cũng chưa thể tới. Tỉnh trưởng ắt phải được tuyển cử trên đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, vì thế đại hội tỉnh A bị trì hoãn tới cuối tháng 3.

Vài ngày trước đó, nhân tuyển tân tỉnh trưởng cuối cùng cũng xuất hiện, chính là phó bí thư kiêm bí thư kỷ ủy Minh Châu - Lưu Phi Bằng.

Đã có tin đồn trước đó về việc đưa Lưu Phi Bằng tới tỉnh A công tác, có điều khi ấy các tin "vỉa hè" đều nói Lưu Phi Bằng sẽ làm bí thư tỉnh ủy tỉnh A.

Nơi chiêu đãi số một tỉnh ủy tỉnh A, được mọi người goi là "nhà khách Long Tuyền", cờ màu bay mua, đầy không khí ngày vui.

Nhà khách Long Tuyền tọa lạc ở vùng non xanh nước biếc, xây dựa vào ven sông, khung cảnh tươi đẹp, lãnh đạo TW tới tỉnh A thị sát, hoặc bạn bè quốc tế quan trọng tới tỉnh A đều ở nhà khách Long Tuyền, nơi này có phòng hội nghị hiện đại nhất, có hoàn cảnh nghỉ ngơi thoải mái nhất, trong ngoài nhà khách, cây xanh lá đỏ, chim ca ríu rít, làm lòng người khoan khoái.

Phòng hội nghị số một nhà khách Long Tuyền không khí hết sức nhiệt liệt, các cán bộ chủ yếu tỉnh A đang họp.

Cuộc họp do Cù Hạo Cẩm chủ trì, những lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy như Thai Duy Thanh, Lưu Phi Bằng, La Tự Lập, Hứa Hoành Cửu, Liễu Tuấn, Trần Kỳ Mưu, Trang Quốc Thắng, Dương Nguyên Ích, Lưu Quang Hưng đều tham gia.

Cùng với các cán bộ phụ trách cơ quan trực thuộc tỉnh, lãnh đạo chính hiệp, hội đồng nhân dân, viện trưởng viện kiểm soát tỉnh ..v..v.. các đồng chí cao tuổi từng đảm nhận chức vị lãnh đạo cấp phó tỉnh trở lên đều tham gia.

Trên cuộc họp, Quách Kế Hiền đọc quyết định điều chính cán bộ của TW.

Đồng chí Cù Hạo Cẩm điều tới tỉnh D, đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, không đảm nhận các chức vụ ở tỉnh A nữa.

Bí thư tỉnh tỉnh A do đồng chí Thai Duy Thanh đảm nhiệm.

Bổ nhiệm đồng chí Lưu Phi Bằng làm tỉnh trưởng tỉnh A.

Bổ nhiệm đồng chí Trang Quốc Thắng làm làm sở trưởng sở công an kiêm bí thư chính pháp ủy tỉnh A.

Bổ nhiệm đồng chí Dương Nguyên Ích làm trưởng phòng tuyên truyền tỉnh A.

Bổ nhiệm đồng chí Lưu Quang Hưng làm thường ủy tỉnh A, tiến ử chức phó tỉnh trưởng.

Trên cuộc họp Quách Kế Hiền chỉ ra, TW luôn hết sức quan tâm việc kiến thiết ban bệ tỉnh A, lần điều chỉnh cán bộ chủ yếu tỉnh A lần này là TW xuất phát từ tầm nhìn đại cục của toàn quốc, suy xét cẩn thận căn cứ vào nhu cầu thực tế của tỉnh A, thận trọng nghiên cứu ra quyết định.

Quách Kế Hiền nói, đồng chí Cù Hạo Cẩm chính trị kiên định, trung thành với đảng, có cống hiến trọng đại với tỉnh A. 5 năm qua tỉnh A dưới sự lãnh đạo kiên cường của đảng chỉnh phủ, toàn tỉnh kiến thiết kinh tế, chính trị, văn hóa cùng với văn minh đảng đã thu được bước tiến dài. Những thành tích này thu được dưới sự lãnh đạo chính xác của quốc vụ viện, TW đảng, thêm vào kết quả phấn đấu chung của toàn tỉnh, không tách rời công lao cần cù mẫn cán của đồng chí Cù Hạo Cẩm.

Từ năm 98 tới năm 2003, đồng chí Cù Hạo Cẩm đoàn kết cán bộ quần chúng, thâm nhập quán triệt khoa học ký thuật, đầy sức tiến thủ cải cách tỉnh A, khai sáng cục diện tốt đẹp kinh tế phát triển, xã hội hài hòa ổn định, nhân dân can cư lập nghiệp.

Đồng chí Cù Hạo Cẩm ý thức đại cục cao, trình độ lý luận cao, thái độ rõ ràng với vấn đề thị phi, kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, năng lực kiểm soát toàn cục và năng lực tổ chức lãnh đạo mạnh, kiên trì nguyên tắc lãnh đạo tập trung, khơi lên được tính tích cực của mọi người, tác phong đi sâu đi sát, công bằng vô tư, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân.

Đồng chí Quách Kế Hiền chỉ ra, TW cho rằng đồng chí Thai Duy Thanh đảm nhận bí thư tỉnh A là hoàn toàn thích hợp, đồng chí Thai Duy Thanh chính trị kiên định, kiên quyết ủng hộ chấp hành chính sách TW, có trình độ lý luận cao, đang tuổi sinh mãn, qua rèn luyện nhiều cương vị, kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, năng lực tổ chức và kiểm soát toàn cục cao. Tư tưởng giải phóng, đường lối rõ ràng, có tinh thần khai thác cái mới. Trong thời gian làm lãnh đạo chủ yếu của tỉnh A, ra sức đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu kinh tế và phương thức phát triển, toàn lực làm tốt công tác bảo vệ dân sinh, bảo vệ ổn định, giữ được xu thế phát triển tốt đẹp của kinh tế xã hội.

Quách Kế Hiền yêu cầu toàn bộ cán bộ tỉnh A đem tư tưởng và hành động thống nhất với tinh thần TW, đảm bảo các lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy giao ban thuận lợi, giữ được xu thế phát triển xã hội tốt đẹp, làm cho tốt những chuyện của tỉnh A, để TW yên tâm, để quần chúng nhân dân toàn tình hài lòng.

Cù Hạo Cẩm sắp rời tỉnh A trên cuộc họp xúc động nói, tại tỉnh A công tác 5 năm, cảm tạ sự quan tâm, tín nhiệm và ủng hộ của cán bộ quần chúng toàn tỉnh, tin tưởng rằng sau này dưới sự lãnh đạo của đồng chí Thai Duy Thanh, ban thường ủy tỉnh A sẽ nắm bắt tốt cơ hội phát triển lịch sử, để kiến thiết tỉnh A càng thêm tốt đẹp.

Làm mọi người bất ngờ là Cù Hạo Cẩm lại một lần nữa tự phê bình, cho rằng có trách nhiệm lãnh đạo không thể thoái thác trong vụ án Tông Đô, giáo dục cán bộ lãnh đạo Tống Đô không tốt, không kịp thời phát hiện dấu hiệu sã ngã của họ, khiến cho xảy ra vụ án nghiêm trọng, tạo thành tổn thất trọng đại xã hội, mang tới ảnh hưởng không tốt cho tỉnh A.

Cù Hạo Cẩm nói, vụ án Tống Đô chứng minh, cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ yếu, khi đề bạt sử dụng cán bộ phải kiên trì nguyên tắc tài đức vẹn toàn, kiên trì quy định liên quan, tiến hành khảo sát cán bộ nghiêm túc, không quá chú trọng hình thức, dùng người theo yêu ghét của bản thân. ....

Cù Hạo Cẩm phát biểu xong, Quách Kế Hiền dẫn đầu vỗ tay, cả phòng tiếng vỗ tay vang như sấm.

Vừa mới nhậm chức, Thai Duy Thanh khi phát biểu tỏ ra tinh thần phấn chất, biểu thị kiên quyết ủng hộ quyết định TW, tán dương cao độ thành tích của Cù Hạo Cẩm trong 5 năm công tác ở tỉnh A. Hắn nói Cù Hạo Cẩm là một đồng chí lòng dạ rộng lớn, là lãnh đạo tốt thân dân, cống hiến to lớn cho tỉnh, toàn tỉnh toàn dân sẽ vĩnh viễn không quên. Chân thành nguyện chúc cho bì thư Cù Hạo Cẩm tới địa phương mới đạt được thành tích to lớn hơn tiếp tục quan tâm ủng hộ công tác của tỉnh A.

Hiên nay tỉnh A cải cách phát triển ổn định, phải tập trung tinh lực xúc tiến sự hài hòa, để cac công tác thuận lợi triển khải, phải kiên cường dưới sự lãnh đạo của TW, đoàn kết đưa nhân dân các dân tộc tỉnh a, trên cơ sở bí thư Cù Hạo Cẩm lập nên, khai sáng mới mẻ, công tác cần cù, nỗ lực thực hiện phát triển lâu dài bền vững của toàn tỉnh.

Các lãnh đạo phát biểu trên đài, các cán bộ phía dưới cũng cẩn thận đánh giá lãnh đạo chủ yếu.

Chắc chăn cục diện chia ba thiên hạ của tỉnh A không phát sinh biến hóa căn bản, đương nhiên tương quan thế lực các phe vẫn phát sinh biến hóa nhỏ.

Hiển già các nhân vật đại biểu Thai hệ trong ban thường ủy tỉnh là Hứa Hoành Cửu, Hướng Hàm, thư ký trưởng Triệu Đan; Lưu Phi Bằng, La Tự Lập, Trang Quốc Thắng, phó tỉnh trưởng thường vụ Trần Kỳ Mưu đại biểu lực lượng cơ bản Cù hệ, không phân cao thấp.

So ra Liễu phái do phó bí thư tỉnh ủy Liễu Tuấn lãnh đạo yếu hơn, hiện giờ chỉ có ba vị Liễu Tuấn, Dương Nguyên Ích, Lưu Quang Hưng.

Ba phái thế lực không ai có thể độc tôn, cho dù có được nhân vật trung lập ủng hộ cũng khó giữ được ưu thế tuyệt đối.

Xem ra cục diện tỉnh A sau này sẽ càng thêm phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.