Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1552: Cô mỹ nữ chủ trìTại bia km 98 trên tuyến đường cao tốc Ngọc Tiềm đầu người bắt đầu nhao nhao, náo nhiệt phi phàm.

Ngày hôm nay là thời gian khánh thành toàn tuyến đường Ngọc Tiềm, trong tỉnh quyết định tại đây tổ chức một nghi thức cắt băng, biểu thị chúc mừng.

Tuyến đường Ngọc Tiềm bắt đầu từ phía bắc Ngọc Lan, thẳng tới Tiềm Châu phía nam, trải qua thành phố Đại Hồ, cả tuyến đường dài 182 km, có 2 chiều 8 làn xe chạy, là đường cao tốc có tiêu chuẩn cao nhất, rộng rãi rất cảnh nội tỉnh A, hạn chế tốc độ 120 km.

Tại chỗ km 98 này vẫn đang ở cảnh nội thành phố Tiềm Châu, giao giới cùng thành phố Đại Hồ.

Đường cao tốc được thông suốt, làm một nghi thức cắt băng là cách làm thông dụng. Tuy nhiên đối với làm nghi thức này ở nơi nào mới đáng để nói tiếp, còn có một phen "tranh đấu" . Theo ý của Lý Đào, đường cao tốc Ngọc Tiềm chính là bắt đầu từ thành phố Ngọc Lan, nghi thức cắt băng hẳn là tiến hành bên trong hạt cảnh Ngọc Lan, ý Tiềm Châu bên kia thì cho rằng chặng đường qua thành phố Tiềm Châu là dài nhất, Tiềm Châu bỏ vốn nhiều nhất thì theo lý nên làm nghi thức cắt băng này ở bên trong hạt cảnh Tiềm Châu. Huống hồ đường cao tốc Ngọc Tiềm chính là Liễu Tuấn đề xuất khi còn đảm nhiệm thị trưởng Tiềm Châu, vì thế tốn hao tinh lực rất lớn, hôm nay rốt cuộc kiến thành thông xe, nếu "luận công được thưởng", cũng nên là thành phố Tiềm Châu được đầu tiên.

Về phần thành phố Đại Hồ cũng không có tranh chấp gì.

Rõ ràng đã không tranh được thì còn phí hơi sức làm gì?

Tuy nhiên, trong miệng vẫn muốn nói vài câu. Thành phố Đại Hồ tại một năm cuối cùng của thời kì cuối mới triệt để xây thành, là một nơi cấp thành phố còn trẻ nhất thuộc cảnh nội tỉnh A, trong tỉnh hẳn là chiếu cố nhiều hơn, cho một chút thể diện cũng tốt.

Đương nhiên, trình độ tranh đấu cũng không kịch liệt. Liễu Tuấn hiện tại đã không còn là bí thư của thành phố Ngọc Lan thì sao? Ở trong mắt cán bộ tỉnh A, Ngọc Lan và Tiềm Châu chính là anh em, đều là hậu hoa viên của Liễu phó bí thư, tranh cái gì mà tranh? Ở đâu cắt băng không phải là như nhau.

Cuối cùng vẫn là Liễu Tuấn giải quyết dứt khoát, ngay tại cảnh nội Tiềm Châu làm nghi thức cắt băng này.

Nếu Liễu Tuấn đã nếu như thế đương nhiên sẽ không còn dị nghị gì nữa.

Về phần làm nghi thức này tại ngay đoạn đường km 98 thì lại tận lực an bài, con số 98 chính là con số rất may mắn mà. Trên thực tế, nếu nói "Mê tín" thì không chỉ thương trường, trên quan trường cũng rất thịnh hành chuyện này. Có người nói một vị bí thư Thành ủy phàm là muốn đi công tác hoặc là ra ngoài họp, đều phải mời "tiên sinh" tính ra thời gian, mấy giờ mấy phút thì xuất phát, thời gian nào sẽ đến. Nói đi là đi, nửa điểm cũng đâu ra đó.

Liễu Tuấn cũng không quá để ý đến những chuyện này.

Tuy nhiên chuyện như vậy Liễu bí thư xưa nay sẽ không quan tâm, tùy vào phía dưới an bài.

Phòng giao thông của tỉnh, cục quản lý đường cao tốc phái ra nhân viên đắc lực, chung với các cán bộ của thành phố Tiềm Châu thành lập một nhóm nhỏ tiến hành nghi thức cắt băng thông xe, tại trên đường dựng một sân khấu chúc mừng thật to, hai bên đường treo cao vải màu, các loại quảng cáo và cờ màu đón gió phấp phới, mấy trăm em học sinh tiểu học cầm trong tay hoa tươi và bong bóng, tất cả tô đậm thêm bầu không khí ở hiện trường vô cùng nhiệt liệt.

Đối với nghi thức cắt băng này, Chính phủ tỉnh Tỉnh ủy dành cho sự coi trọng cao độ.

Tham dư nghi thức cắt băng có những vị lãnh đạo Chính phủ tỉnh Tỉnh ủy như bí thư Tỉnh ủy, chủ nhiệm hội Thường ủy hội đồng nhân dân tỉnh Thai Duy Thanh, tỉnh trưởng Lưu Phi Bằng, chủ tịch chính hiệp tỉnh Đinh Ngọc Chu, phó bí thư Tỉnh ủy kiêm bí thư Thành ủy Ngọc Lan Liễu Tuấn, Thường ủy Tỉnh ủy kiêm bí thư trưởng Tỉnh ủy Triệu Đan, Thường ủy Tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng Lưu Quang Hưng, phó chủ nhiệm hội Thường ủy hội đồng nhân dân tỉnh Cao Hà, phó bí thư trưởng Chính phủ tỉnh, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ tỉnh Uông Quốc Chiêu, trưởng phòng phòng giao thông Tỉnh.

Những cán bộ lãnh đạo chủ yếu của ba thành phố cấp khu là thành phố Ngọc Lan, thành phố Tiềm Châu, thành phố Đại Hồ cũng dự họp nghi thức cắt băng.

Rầm rộ chưa bao giờ có.

Hai người chủ trì nổi tiếng của đài truyền hình Trung ương cũng đến chủ trì nghi thức thông xe này.

Buổi sáng 10h38p pháo mừng vang lên, nghi thức cắt băng chính thức bắt đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Thai Duy Thanh trịnh trọng tuyên bố: "Đường cao tốc Ngọc Tiềm kiến thành thông xe", lập tức những lãnh đạo chủ yếu của Tỉnh ủy Thai Duy Thanh, Lưu Phi Bằng, Đinh Ngọc Chu, Liễu Tuấn, Lưu Quang Hưng, Triệu Đan tiến lên cắt băng nghi thức thông xe. Lưu Quang Hưng chủ trì khai thông nghi thức.

Tỉnh trưởng Lưu Phi Bằng, đại biểu Chính phủ tỉnh Tỉnh ủy hướng về đường cao tốc Ngọc Tiềm đang kiến thành thông xe biểu thị nhiệt liệt chúc mừng. Hắn nói, đường cao tốc Ngọc Tiềm là công trình trọng điểm của tỉnh A, được Bộ giao thông liệt vào công trình làm mẫu toàn quốc. Tổng đầu tư 8 tỷ, trong thời gian 3 năm ngắn ngủi đã hoàn thành, là một thành tích rất giỏi. Đường cao tốc Ngọc Tiềm kiến thành thông xe đã tiến thêm một bước ưu hoá kết cấu đường xá của tỉnh ta, thúc đẩy kinh tế của thành phố Ngọc Lan, thành phố Tiềm Châu và thành phố Đại Hồ phát triển, giúp phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn tại các nơi dọc tuyến đường.

Chỗ đông nam Tỉnh A, đông tiếp mấy tỉnh vùng duyên hải có kinh tế phát đạt, có ưu thế vị trí được trời ưu ái. Chính phủ tỉnh Tỉnh ủy kiên trì đặt kiến thiết giao thông và kiến thiết đường cao tốc đặc biệt ưu tiên ở trên chiến lược phát triển, toàn lực đẩy nhanh tiến độ phát triển, đạt được hiệu quả rõ rệt. Hiện nay, tỉnh ta đã hình thành mạng lưới giao thông đường cái từ nam chí bắc, từ đông sang tây, địa vị của tỉnh A tại giao thông toàn quốc đã tiến thêm một bước rõ rệt.

Lưu Phi Bằng còn đưa ra yêu cầu minh xác đối với công tác giao thông hai năm nay. Hắn nói, năm gần đây, sự nghiệp giao thông của tỉnh ta phát triển rất nhanh, không chỉ có mạnh mẽ mở rộng đầu tư nhu cầu, phát động kinh tế tăng trưởng, hơn nữa còn đề thăng rất lớn hình tượng của tỉnh A. Công tác giao thông sang năm phải bảo trì đầu tư tăng trưởng duy trì liên tục, càng phải chú trọng đề thăng chất lượng, hiệu quả và lợi ích. Củng cố trạng thái phát triển tốt đẹp. Muốn tiến thêm một bước kiến thiết nhanh hơn đường cao tốc, đề cao đẳng cấp cùng năng lực thông hành của đường cao tốc; muốn ưu hoá kết cấu mạng lưới của tuyến đường chính, nhanh hơn đẩy mạnh kiến thiết một số đường cái cấp một, đề cao đẳng cấp trình độ của tuyến đường chính, hoàn thiện kết cấu đường cái của tỉnh ta; muốn tiến thêm một bước xây thêm đường cái vào nông thôn, chuyển hướng trọng điểm kiến thiết sang cải tạo đường ở huyện thôn cùng đoạn đường quan trọng và cải tạo những cây cầu không an toàn, không ngừng đề cao đẳng cấp và thông suốt chiều sâu của đường huyện thôn, thực sự tăng cường năng lực thông hành của đường cái nông thôn; muốn kiên trì chất lượng đầu tiên, xây dựng quản lý đều xem trọng, đẩy mạnh văn minh kiến thiết đường làm mẫu, toàn diện đề cao trình độ quản lý và phục vụ giao thông, chân chính làm được xây một cái quản một cái, khiến cho đường cái tỉnh ta trở thành đường sinh thái, đường làm mẫu, chân chính làm được xe chở hàng thông thoáng, lữ hành thông thuận, nỗ lực kiến thiết tỉnh ta trở thành đầu mối then chốt giao thông của toàn quốc, vì toàn diện kiến thiết xã hội, nhanh hơn thực hiện làm ra cống hiến mới quật khởi tỉnh A.

Nếu nghi thức thông xe cử hành tại cảnh nội Tiềm Châu, như vậy đại biểu vinh dự lên tiếng cho ba thành phố nên dành cho lãnh đạo của Ngọc Lan. Vốn bài phát biểu này mọi người cũng muốn cung thỉnh Liễu bí thư lên đài phát biểu, Liễu bí thư chỉ cười cự tuyệt, tặng "vinh dự đặc biệt" này lại cho Lý Đào.

Sau khi nghi thức chấm dứt, người chủ trì mỹ nữ Giang Mai Lâm của đài truyền hình Trung ương, liên bộ khoan thai đi tới trước mặt Liễu bí thư, mỉm cười hướng về Liễu Tuấn vươn tay: "Chào ngài, Liễu bí thư!"

Giang Mai Lâm khoảng chừng hai mươi mấy tuổi. Một bộ sườn xám đỏ thẫm bao quanh vóc người xinh xắn của cô, có vẻ rất gợi cảm mê người. Giang Mai Lâm xuất đạo khá trễ, nhưng ở trong đài truyền hình Trung ương nhanh chóng bước nhanh, nguyên nhân ở bên trong sợ rằng không chỉ bởi vì cô xinh đẹp, tài học vượt trội. Mỹ nữ trẻ tuổi có tài có mạo, đài truyền hình Trung ương đếm không hết, chỉ bằng vào cái này thì rất khó ở bên trong thời gian nhanh như vậy đã thành người chủ trì.

Thấy Giang Mai Lâm chủ động "tiếp cận" với Liễu Tuấn, những lãnh đạo tỉnh thị khác liền mỉm cười tránh đường.

Có vẻ như Liễu bí thư trẻ tuổi anh tuấn và thân phận địa vị, quả thực tương đối thu được sự ưu ái của mỹ nữ.

Tuy nhiên Liễu Tuấn cũng không nghĩ như vậy. Y biết rõ Giang Mai Lâm chủ động bày tỏ với y là vì cái gì.

"Xin chào, Mai Lâm tiểu thư!"

Liễu bí thư y theo lễ nghi xã giao cũng khẽ nắm tay với Giang Mai Lâm, sau đó liền buông ra. Dáng tươi cười trên mặt vẫn bình thản, nhưng mang theo vẻ thận trọng và vẫn duy trì cự ly nhất định, đây cũng là điều ai cũng có thể nhìn ra được.

"Liễu bí thư, tôi đối với anh vẫn là cửu ngưỡng đại danh, ngày hôm nay rốt cuộc có cơ hội gặp mặt, thật là rất vinh hạnh."

Sự "khách khí" của Giang Mai Lâm đối với Liễu Tuấn không chút phật lòng, cười dài nói.

"Ha ha, Mai Lâm tiểu thư quá khen, Liễu Tuấn cũng chỉ là một tục nhân mà thôi."

Giang Mai Lâm mím môi cười: "Liễu bí thư thật hài hước, thảo nào Quốc Tử bình thường hay nhắc tới anh, nói anh là kỳ tài bất thế."

Liễu Tuấn mỉm cười nói: "Cảm ơn Mai Lâm tiểu thư khích lệ, cũng cảm ơn Đàm tổng khích lệ."

Trên mặt Giang Mai Lâm hơi hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cô ta chính là bạn gái của Đàm Quốc Tử, là loại bạn gái rất chính thức. Đương nhiên cũng tương đối bí mật, cả hai rất ít khi lộ diện tại trường hợp công khai. Nguyên tưởng rằng Liễu Tuấn sẽ không biết quan hệ này, hiện tại xem ra Liễu Tuấn rất rõ ràng, người này thân là phó bí thư Tỉnh ủy, Đàm Quốc Tử chẳng qua là một thương nhân, nếu công khai thân phận mà nói thì hai người kém khá xa, trên cơ bản không thể so sánh. Nhưng Liễu Tuấn lại rõ ràng như vậy đối với việc giữa cô và Đàm Quốc Tử, có thể thấy được người này xác thực rất giỏi, phàm là chuyện hoặc người có thể đối với hắn bất lợi thì đều nằm trong sự quan tâm của hắn.

Lại nói tiếp, vẫn là Đàm Quốc Tử tương đối hiểu về Liễu Tuấn hơn.

Đàm Quốc Tử nói: Liễu Tuấn người này nhạy bén đa trí, tâm tư kín đáo, tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn.

Giang Mai Lâm vốn cũng không muốn "trêu chọc", cũng là kiềm chế không nổi sự hiếu kỳ. Bởi vì Đàm Quốc Tử là một người đàn ông rất kiêu ngạo, ngay cả anh ta cũng kiêng kỵ đối với Liễu Tuấn, cũng không biết Liễu Tuấn tới cùng là một người ra sao.

Vừa rồi Liễu Tuấn đứng ở trong số những người lãnh đạo liên quan, ngoại trừ trẻ tuổi đẹp trai, hình như cũng không có nhiều chỗ ly kỳ lắm. Mà khi vừa tiếp xúc, cái loại áp lực này liền ập vào mặt.

"Liễu bí thư, nếu như tới thủ đô họp, lúc rảnh rỗi thì anh nhất định phải tới làm khách, tôi và Quốc Tử đều rất mong mỏi đấy. . ."

Vẻ kinh ngạc trên mặt Giang Mai Lâm trôi đi rất nhanh, lập tức liền khôi phục bình thường, cười nói vài câu khách khí.

"Nhất định!"

Liễu Tuấn cũng là nói khách khí

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.