Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1592: Vững bước đi lênSau tết Nguyên Đán 2004, bên ngoài rạp hát Ngọc Lan bong bóng treo cao, cờ màu phấp phới, cảnh tượng hết sức hân hoan.

Đại hội tổng kết biểu dương năm 2003 - 2004 và Hội động viên công tác của TP Ngọc Lan đang được tiến hành.

Phải nói, đại hội này tương đối đặc biệt, năm gần đây, đã rất ít khi tiến hành đại hội với quy mô toàn thành phố như vậy, thường đều là mỗi hệ thống ngành nghề sẽ tự động tiến hành tổng kết biểu dương. Hội công tác động viên của Phủ thị chính Thành ủy thường cũng sẽ tiến hành sau tết âm lịch. Bởi vậy, đại hội lần này có phần không tầm thường.

Đây là Hội tổng kết biểu dương hoàn chỉnh một năm Liễu Tuấn đảm nhiệm bí thư Thành ủy Ngọc Lan cũng là Đại Hội biểu dương tổng kết lần thứ nhất sau khi Lý Đào nhậm chức thị trưởng

Đại hội này là do Liễu Tuấn đề xuất tổ chức. Qua hai năm, TP Ngọc Lan đã xảy ra rất nhiều đại sự, làm rất nhiều hoạt động lớn. Thí dụ như kiến thiết thành phố vườn hoa, bình ổn giá nhà, đều tạo thành sự quan tâm trong phạm vi toàn quốc, cũng như các tầng lớp rộng khắp trong thành phố. Nói cách khác, trong đội ngũ cán bộ của TP Ngọc Lan ít nhiều cũng đã khơi ra một số tư tưởng hỗn loạn. Liễu Tuấn cho rằng cần phải tại lúc này tổ chức một đại hội cán bộ toàn thành phố, thống nhất tư tưởng và nhận thức, đồng tâm hiệp lực, làm tốt công tác năm mới.

Lý Đào biểu thị ủng hộ đối với đại hội này. Tuy nhiên hai bên đối với quy mô và một số nội dung của đại hội cũng tồn tại bất đồng nhất định. Lý Đào cho rằng, Đại Hội tổng kết biểu dương trong thành phố chỉ cần nhằm vào các cán bộ lãnh đạo Đảng chủ chốt của khu huyện và cơ quan trực thuộc thành phố. Nhưng Liễu Tuấn kiên trì muốn mở rộng đến mỗi hương trấn và khu phố, đồng thời muốn tiến hành bình luận công trạng nghiệp vụ của các bộ môn và mỗi khu huyện.

Liễu Tuấn đang lên kế hoạch, năm 2004 tiến hành kiểm tra đánh giá thành tích toàn diện của các cán bộ lãnh đạo ngoài cấp Chính xử của toàn thành phố, đề bạt sử dụng và giám sát chính quy hóa, chế độ hóa, trường kỳ hóa đội ngũ cán bộ kiến thiết đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Tiến hành bình luận trên đại hội lần này có thể coi là là công tác dự bị. Trước đó, mặc dù chưa kiểm tra đánh giá giám sát hệ thống hóa các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhưng các loại biện pháp khảo hạch riêng lẻ vẫn là ban bố không ít. Trước kia đều là nhằm vào một hệ thống hoặc là một phương diện công tác nào đó, tiến hành khảo hạch đánh giá đơn độc, còn công tác bình luận toàn diện như vậy thì chưa từng tiến hành qua.

Đương nhiên, loại bất đồng này ảnh hưởng không lớn, Lý Đào cũng không kiên trì quan điểm của mình, rất nhanh thống nhất tư tưởng cùng Liễu Tuấn, tán thành cử hành hội tổng kết đại quy mô này.

Hội nghị do phó bí thư Thành ủy Ngọc Lan, thị trưởng Lý Đào chủ trì, bí thư Thành ủy Liễu Tuấn cùng với toàn bộ lãnh đạo chủ chốt của tứ sáo ban tử Thành ủy, Phủ thị chính, Hội đồng nhân dân thành phố, thị chính tham dự hội nghị, ngồi trên đài chủ tịch. Người phụ trách chủ chốt Đảng của các đơn vị ngoài cấp Chính xử; bí thư Đảng uỷ 3 huyện 4 khu, chủ nhiệm Hội đồng nhân dân, khu huyện trưởng thuộc Ngọc Lan, chủ tịch Chính hiệp, lãnh đạo chủ chốt của khu Khai phá Hoa Lâm và khu Khai phá kinh tế kỹ thuật Cao Tân, Trường Hà, người đứng đầu mỗi khu huyện hương trấn và khu phố đều tham gia hội nghị lần này.

Bên trong rạp hát Ngọc Lan đã đầy người, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt Đảng tham gia đại hội lần này đạt đến hơn 1300 người.

Đầu tiên Lý Đào tổng kết công tác chỉnh thể trong một năm trước.

Báo cáo tổng kết này trên thực tế là bản đơn giản hoá báo cáo công tác của Phủ thị chính niên độ 2003. Báo cáo này vốn là Lý Đào chuẩn bị để tiến hành trên hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân toàn thành phố sau tết âm lịch, văn phòng Phủ thị chính đã chuẩn bị cả một tháng. Vốn bản công tác này có thể tiến hành sau, dù sao hội đại biểu Hội đồng nhân dân toàn thành phố phải sau tết âm lịch mới tổ chức, thời gian tương đối dồi dào, bản thống kê mỗi số liệu hạng mục cũng sẽ chuẩn xác hơn. Ai ngờ Liễu bí thư ra lệnh một tiếng, công tác này phải sớm hơn một tháng, rất nhiều số liệu thống kê còn chưa đầy đủ. Cũng đành chịu, các thư ký phải tăng ca thêm giờ, mỗi đơn vị thuộc Phủ thị chính phải bù đầu bù tai, muốn họ trong thời gian ngắn nhất phải giao số liệu thống kê mỗi hạng mục cho Phủ thị chính.

Lại nói tiếp, nhiệm vụ này cũng có độ khó rất lớn. Bởi vì tất cả các người cầm bút của văn phòng Phủ thị chính đều rõ ràng tính cách của Liễu bí thư, ông này khi đảm nhiệm thị trưởng không thích nhất đó là số liệu thống kê giả tạo, hơi khác biệt thì Liễu Tuấn có thể tha thứ, vì số liệu thống kê không có khả năng hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng nếu như kém quá xa, bơm nước quá nhiều, vậy thì các cán bộ viết báo cáo công tác này không tránh được bị "sửa chữa" một phen.

Cách làm này của Liễu Tuấn so với các thị trưởng trong toàn quốc đều có thể coi là một "ngoại tộc". Thời thế hiện giờ, có thứ gì không bơm nước chế thêm đâu.

Không chỉ nói báo cáo công tác của Chính phủ, anh là người mổ heo, không bơm nước vào thịt heo thì ngay cả cháo cũng không có vào mồm!

Nếu trên quầy đã có một bí thư "khác loại" như vậy, mọi người cũng chỉ cố gắng đi thích ứng với y, phải sửa lại phương pháp làm việc trước đây, tận khả năng làm cho số liệu chuẩn xác nhất.

Thế cho nên tại năm thứ 2 Liễu Tuấn vừa mới đảm nhiệm thị trưởng Ngọc Lan, khi làm báo cáo công tác Chính phủ đại biểu Phủ thị chính, các đại biểu chu đáo đã phát hiện báo cáo công tác Chính phủ của Liễu thị trưởng và báo cáo công tác Chính phủ của Uông thị trưởng, trên số liệu có chênh lệch khá lớn. Một số người hiểu chuyện thậm chí lật lại báo cáo công tác Chính phủ một năm trước của Uông thị trưởng, đối chiếu với báo cáo của Liễu thị trưởng, kết quả thì phát hiện rất nhiều tình tiết thú vị, tại rất nhiều lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng của TP Ngọc Lan là 0. Một năm thời gian trôi qua, số liệu thống kê không ngờ vẫn giống nhau như đúc, không có chút biến hóa. Điều này kỳ thực Liễu Tuấn đã cho Uông Quốc Chiêu và Phủ thị chính dưới thời lãnh đạo của hắn mặt mũi rất lớn, không có thật sự viết ra số liệu chân thực, bằng không thì chỉ sợ tăng trưởng tại một số lĩnh vực phải trở thành số âm.

Liễu Tuấn chủ chính Ngọc Lan, thành tích là rõ ràng, nói trong thời gian y đảm nhiệm TP Ngọc Lan vẫn không có chút phát triển, dù cho ai cũng sẽ không tin. Các đại biểu đều rất rõ ràng, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là báo cáo công tác Chính phủ của Uông thị trưởng có rất nhiều số liệu không xác thực. Đơn giản là vì giả tạo, nhằm đối thượng đối ngoại đều có một cái bàn giao mà thôi.

Khi đó còn khơi ra một hồi nghị luận nho nhỏ, đầu đường cuối ngõ, không ít thị dân đều đàm luận "kỳ văn" này. Đương nhiên, thời gian đàm luận không phải rất dài, mọi người đều muốn sống ở nhà, chuyện này dần dần cũng phai nhạt.

Đối với quần chúng bình thường, số liệu còn xa mới bằng những thứ chân thực như củi gạo dầu muối.

Sau năm thứ 2 Liễu Tuấn chủ chính Ngọc Lan, số liệu tại báo cáo công tác Chính phủ trên cơ bản tương đối tiếp cận sự thực, hôm nay tại báo cáo công tác của Lý Đào, số liệu tăng trưởng của mỗi hạng mục đều lấy báo cáo công tác Chính phủ tại Hội đồng nhân dân thành phố năm ngoái của Liễu Tuấn để làm cơ sở tới tiến hành tính toán, cũng tương đối chuẩn xác.

Nội dung báo cáo của Lý Đào, bộ phận thứ nhất là tình huống tăng trưởng kinh tế năm ngoái của TP Ngọc Lan và tình hình thu chi tài chính.

Căn cứ vào số liệu cục tài chính thành phố cung cấp, năm ngoái TP Ngọc Lan tổng cộng hoàn thành thu nhập tài chính 9,7 tỷ, hiệu suất tăng trưởng đạt 67%, là một năm có tăng trưởng nhanh nhất, thu nhập cao nhất trong bao năm qua của TP Ngọc Lan.

Các cán bộ vừa nghe liền cảm thấy con số này theo cơ bản có thể tin.

Bởi vì 9,7 tỷ và 10 tỷ kém cũng chỉ có 0,3 tỷ mà thôi. Nếu như muốn bơm thêm tý, tăng thêm 0,3 tỷ này sẽ làm cho thu nhập tài chính của TP Ngọc Lan bước vào 10 tỷ, hình như cũng không phải việc quá khó. Tại quốc nội chính giới thậm chí thương giới, đều có "làm tròn số", 9,7 tỷ và đột phá 10 tỷ, trên hiệu quả tuyên truyền hoàn toàn không thể so sánh nổi.

Nhưng mà, số liệu báo ra trong miệng Lý Đào chính là 9,7 tỷ, không phải là 10 tỷ.

Báo cáo báo cáo này đã trải qua Liễu Tuấn thẩm định, Liễu Tuấn chính là muốn thông qua chênh lệch giữa 9,7 tỷ và 10 tỷ để từ từ đem tác phong "theo đuổi sự thật" cắm rễ xuống trong đội ngũ cán bộ Ngọc Lan.

Có thể một báo cáo công tác không đủ để thay đổi tác phong, ít nhất có thể tạo ra một tác dụng nhất định.

Bất kể một hạng mục công tác gì hoặc là nói muốn thay đổi một người luôn phải bắt đầu thay đổi từ chi tiết.

Bên trong 9,7 tỷ này, chuyển nhượng đất đai chỉ chiếm 19%, chưa tới 2 tỷ. Trong phần lớn thành phố tỉnh lị toàn quốc, tỉ lệ này là thấp nhất, không quan hệ đại cục.

Căn cứ vào tổng kết công tác của Lý Đào, TP Ngọc Lan trong năm 2003, mỗi hạng mục đều đạt được tiến bộ nhảy vọt.

Kinh tế toàn thành phố vững vàng tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất tại Quốc nội so với năm ngoái tăng trưởng 51%; tổng tiêu dùng tăng lên 3%, không có xảy ra tình trạng lạm phát.

Hiệu quả kinh tế vững bước nâng cao. Xí nghiệp có quy mô ngoài công nghiệp thực hiện tăng trưởng lợi nhuận 62%.

Cải cách mở cửa tăng thêm một bước. Lĩnh vực trọng điểm và cải cách những khâu quan trọng đạt được tiến triển mới. Tổng ngạch mậu dịch xuất nhập khẩu là 2,3 tỷ đôla, so với năm ngoái tăng trưởng 27%; ngoại thương dùng thực tế để trực tiếp đầu tư tương đương 21,7 tỷ, tăng trưởng 134 %!

Công cuộc xã hội phát triển nhanh hơn, tại khoa học kỹ thuật đã đạt được thành quả to lớn, sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển, hệ thống kiến thiết vệ sinh công cộng đạt được tăng cường, sự nghiệp văn hóa, thể dục tiến thêm một bước phồn vinh.

Cuộc sống nhân dân có cải thiện nhiều hơn. Người có nghề nghiệp tăng thêm hơn 23000 người, thu nhập bình quân của dân thành phố 9378 đồng, cư dân nông thôn 3726 đồng, nhân tố giá cả và khấu trừ phân biệt so với năm ngoái tăng trưởng 13% và 8,6%.

Những thành tựu này, chứng tỏ TP Ngọc Lan đã tiến thêm một bước tăng cường, mục tiêu kiến thiết xã hội của chúng ta lại bước thêm một bước vững chắc.

Những số liệu mà Lý Đào tổng kết, tạo ra một trận thì thầm trong hơn 1000 cán bộ. Hiển nhiên, mọi người tương đối kinh ngạc, dường như thu nhập tài chính của Chính phủ đang tăng trưởng nhanh chóng, tổng giá trị sản xuất quốc nội trong một năm tăng trưởng 51%, vốn nước ngoài vượt quá 20 tỷ, còn cao hơn cả mặt bằng bình quân toàn quốc. Tình hình như vậy cũng không phải chưa hề xảy ra, nhưng phần lớn phát sinh tại khu Khai phá kinh tế mới xây cùng loại quy mô như TP Ngọc Lan, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng như vậy tuyệt đối có thể nói kỳ tích.

Khiếp sợ qua đi đó là phấn chấn.

Tất cả mọi người đều rõ, Liễu Tuấn là lãnh đạo rất coi trong sự thật, nếu Lý Đào trong báo cáo tổng kết viết như vậy, khẳng định kém sự thực không xa. Nói cách khác, TP Ngọc Lan không dựa vào bán đất vẫn chân chính làm được phát triển kinh tế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.