Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1607: Là gai hay là bánh?Hạ tuần tháng 2 năm 2004, Hội nghị lần thứ hai Hội đồng nhân dân khóa 13 TP Ngọc Lan khai mạc long trọng tại rạp hát Ngọc Lan. Hoa tươi, quốc kỳ đỏ tươi, quốc ca trang nghiêm, tô đậm thêm bầu không khí trang nghiêm mà nhiệt liệt, 385 đại biểu gánh vác sự phó thác của nhân dân toàn thành phố tham gia hội nghị lần này.

Ngày đầu tiên Hội nghị, đại hội do chủ nhiệm hội Thường ủy Hội đồng nhân dân khóa 13 là Liễu Tuấn chủ trì, thị trưởng Lý Đào làm báo cáo công tác chính phủ nhân dân thành phố, chủ nhiệm Uỷ ban cải cách và phát triển thành phố làm báo cáo bản dự thảo kế hoạch năm 2004 và tình hình chấp hành kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân và xã hội năm 2003 của TP Ngọc Lan, cục trưởng Cục Tài chính thành phố Chu Vinh Sinh làm báo cáo bản dự thảo dự toán tài chính năm 2004 và tình huống chấp hành dự toán tài chính năm 2003 của TP Ngọc Lan.

Chủ toạ Đại hội Liễu Tuấn, Lý Đào, Tạ Viện, Hàn Kình Vũ, Chung Vĩnh Minh, La Tái Nghĩa an vị trên đài chủ tịch. Ngoài ra, viện trưởng Toà án nhân dân cấp khu phố, kiểm sát trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố, phó chủ nhiệm Hội đồng nhân dân khóa 12, các đồng chí lãnh đạo bộ phận Chính hiệp thành phố cũng an vị tại trên đài chủ tịch.

Đại hội lần này khác với mọi khi ở chỗ, còn có 15 công dân xin dự thính đại hội.

Để hiện trường đại hội mở cửa với thị dân là điều đồng chí Liễu Tuấn đã quyết định trước. Mục đích là tăng cường sự nhiệt tình nhân dân tham chính thảo luận chính sự, để cho càng nhiều thị dân lý giải quá trình thảo luận chính sự của cơ quan quyền lực quốc gia, tăng thêm độ hiểu biết.

Để cho quần chúng tích cực tham dự chuyện nào đó, trước tiên phải để họ lý giải chuyện đó đã.

Đây là lời Liễu Tuấn đã nói.

Thị trưởng Lý Đào bước nhanh lên đài phát biểu.

Ngày hôm nay Lý Đào mặc một bộ tây trang màu đậm, có vẻ đặc biệt thành thục thận trọng, đậm vẻ học giả. Mặc như vậy cũng là kết quả Lý Đào đã suy nghĩ cặn kẽ. Muốn nói Lý Đào còn chưa tới 40t đã đảm nhiệm thị trưởng thành phố có thể coi là điển hình còn rất trẻ. Bất đắc dĩ cấp trên còn chọc vào một "ngoại tộc" là Liễu nha nội, Lý thị trưởng so tuổi trẻ, so tinh lực dồi dào, khẳng định so không lại, nên vẫn dương trường tị đoản mới là tốt hơn. Chí ít có thể tạo thành một ấn tượng với bên ngoài, trong người lãnh đạo Đảng của TP Ngọc Lan vẫn có một người tương đối vững vàng.

Báo cáo công tác này của Lý Đào trên cơ bản là bản mở rộng của hắn làm ở trên Đại hội cán bộ toàn thành phố, số liệu có sửa chữa qua, đã gia tăng rất nhiều văn chương. Đây cũng là sự bất đồng của người tham gia hội nghị, cái gì cũng phải sửa chữa.

Lý Đào nói, năm 2003 là một năm rất không bình thường, nhiều loại thiên tai phải đối mặt như tình hình bệnh dịch, hồng thuỷ, luôn phải duy trì ở nhiệt độ cao, Phủ thị chính dưới lãnh đạo của Thành ủy và Chính phủ tỉnh Tỉnh ủy đã đoàn kết dẫn dắt nhân dân toàn thành phố, hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu xác định tại hội nghị lần 1 Hội đồng nhân dân khóa 13, bảo trì phát triển kinh tế xã hội ở tình thế ổn định: kinh tế quốc dân liên tục duy trì phát triển rất nhanh; mỗi hạng mục cải cách trên chiều rộng và chiều sâu đạt được đột phá quan trọng; chiêu thương dẫn tư và ngoại kinh ngoại mậu đạt được tiến triển mới; kiến thiết quy hoạch và quản lý thành phố đã tiến thêm một bước; sự nghiệp xã hội khoa học kỹ thuật giáo dục phát triển hài hoà; chỉ tiêu xã hội và giải quyết việc làm đạt được thành tích mới; tinh thần văn minh và kiến thiết pháp chế dân chủ tiến thêm một bước; tình hình công tác phòng dịch và chống lũ cứu tế đạt được thắng lợi trọng đại.

Trong báo cáo Lý Đào nói: năm 2004 tiếp tục đẩy mạnh mỗi hạng mục cải cách, tăng nhanh điều chỉnh chế độ sở hữu cơ cấu; mở rộng đối ngoại, nỗ lực mở rộng chiêu thương dẫn tư; lấy tăng thêm thu nhập nông dân làm nòng cốt, toàn diện phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; đẩy nhanh điều chỉnh kinh tế công nghiệp tính chiến lược, không ngừng tăng cường sản nghiệp trụ cột; thúc đẩy phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân, nâng cao sự cạnh tranh trong những thành phố chính; phát triển mạnh dịch vụ, không ngừng hoàn thiện chức năng phục vụ thành phố; tăng cường quy hoạch thành thị nông thôn, kiến thiết và quản lý; mở rộng sự nghiệp xã hội, xúc tiến xã hội tiến bộ toàn diện; tăng mạnh công tác thuế vụ, cải thiện phục vụ tài chính; tiếp tục đẩy mạnh tinh thần kiến thiết văn minh, thiết thực tăng cường Chính phủ tự thân kiến thiết; mô hình Chính phủ hiệu suất cần chính liêm khiết; nỗ lực kiến thiết loại hình Chính phủ phục vụ ưu dân sở ưu, nhạc dân sở nhạc; nỗ lực kiến thiết hành chính theo nếp, loại hình Chính phủ pháp chế công chính; nỗ lực kiến thiết mô hình Chính phủ uy tín dĩ thành vi bản, thủ tín với dân.

Ngoại trừ những văn chương kiểu cách đủ loại đủ kiểu này, đối với báo cáo công tác Chính phủ năm nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân TP Ngọc Lan vẫn tương đối quan tâm. Bởi vì mọi người biết, Phủ thị chính lúc này không phải là Phủ thị chính mấy năm trước, khi nói còn có chút "dựa vào bài bản", một số số liệu là chân thật có thể tin, từ trong báo cáo của Lý Đào có thể thấy được một số tình huống chân thực của TP Ngọc Lan.

Nhìn từ trên số liệu, sự phát triển của Ngọc Lan quả thực là rất nhanh. Điều này từ trên sự biến hóa của bộ mặt thành phố Ngọc Lan cũng có thể nhìn ra manh mối. Mọi người đều nói, từ sau khi Liễu bí thư tới, TP Ngọc Lan mới chính thức biến thành một thành phố lớn có khu vực địa vị!

Ngày đầu tiên của Hội nghị bắt đầu vào buổi chiều, mỗi đoàn đại biểu phân tổ thảo luận [Báo cáo công tác Chính phủ] của Lý Đào.

Liễu Tuấn dẫn vài quan viên sau khi ăn xong cơm trưa cũng phân biệt đi thăm hỏi một số nhóm đại biểu.

Các quan viên đi theo phía sau Liễu Tuấn có hai người rất dễ chú ý, một người là phó chủ nhiệm hội Thường ủy kiêm Ủy viên chủ nhiệm Uỷ ban công tác pháp chế La Tái Nghĩa, một người khác là cục trưởng Giáo dục thành phố Dịch Hàn.

Liễu Tuấn dẫn hai ngời này đi thăm hỏi các đại biểu, có ý muốn "kéo phiếu" cho họ.

Vốn đại hội lần này có hai danh mục đáng lưu ý, thứ nhất là [Quy định quản lý kiến thiết nhà ở cùng chuyển nhượng nhà đất tại TP Ngọc Lan} (bản dự thảo) đã ra sân khấu, đã phát đến trong tay các đại biểu. Bản dự thảo này đã cân nhắc qua các loại tình huống thực tế gặp phải từ khi văn kiện số 028 của Phủ thị chính được ban bố thi hành thử tới nay, đồng thời cũng trưng cầu rất nhiều ý kiến của thị dân, quy định tương đối toàn diện tỉ mỉ.

Trước khi Hội đồng nhân dân được tổ chức, đồng chí Liễu Tuấn liền triệu tập bí thư Đảng uỷ của mỗi khu huyện và chủ nhiệm hội Thường ủy để họp, yêu cầu họ thiết thực nắm trong tay đoàn đại biểu phía mình, bảo chứng [Quy định quản lý] được thuận lợi xem xét thông qua tại trên Đại hội.

Mọi người từ lâu đã rất rõ quyết tâm bình ổn giá nhà của Liễu bí thư, biết trên vấn đề này không có bất cứ cơ hội nào để cò kè mặc cả, đều hướng Liễu bí thư tỏ thái độ, nhất định làm tốt công tác đoàn đại biểu phía mình, bảo chứng [Quy định quản lý] được thông qua.

Danh mục thứ hai là tuyển cử. Tại đại hội lần này tăng thêm hai phó thị trưởng. Hai phó thị trưởng được đề cử chính là La Tái Nghĩa và Dịch Hàn lúc này đang đi theo phía sau Liễu Tuấn.

Tuyển thêm La Tái Nghĩa và Dịch Hàn làm phó thị trưởng là việc Liễu Tuấn đã trù tính từ lâu.

La Tái Nghĩa vẫn rất được Liễu Tuấn coi trọng, chính trực vô tư, quan niệm hành chính theo nếp ăn rất sâu. Trước đây Liễu Tuấn cũng muốn cấp cho La Tái Nghĩa một chức vị thích hợp để phát huy năng lực của hắn, nhưng chưa có cơ hội tốt. Dù sao thời gian đó thực lực của bản thân Liễu Tuấn còn chưa đủ, rất nhiều khi chỉ có thể "mượn thế", an bài cán bộ cấp phó phòng rất là cật lực. Hôm nay đã là phó bí thư Tỉnh ủy, tại TP Ngọc Lan có quyền uy tuyệt đối, nếu tiếp tục để một người có khả năng như La Tái Nghĩa ở Đại hội đại biểu nhân dân thì có chút không thích hợp.

Liễu Tuấn dự định để cho La Tái Nghĩa ở bộ môn chức năng Chính phủ có quyền hành chính chấp pháp nhất định như cục phân công, quản lý thành phố, cục bảo vệ môi trường, lo liệu việc phá bỏ di dời, để cho quan niệm hành chính theo nếp ăn sâu vào trong đội ngũ chấp pháp cơ sở ở Ngọc Lan.

Về phần Dịch Hàn, không hề nghi ngờ, cầm những ngành nghề như quản lý giáo dục, văn hóa, cải cách Giáo dục cũng là một trong những cải cách chủ yếu Liễu Tuấn lập chí muốn tiến hành. Đương nhiên trong hoàn cảnh hiện nay, liên quan đến những phân đoạn thi cử giáo dục, không dễ để động. Bởi vì ảnh hưởng quan niệm truyền thống "học giỏi ắt thành sĩ", cùng với tồn tại của cây gậy chỉ huy thi vào trường cao đẳng, hơn nữa tình hình tựu nghiệp càng lúc càng nghiêm trọng, toàn lực ứng đối với khâu thi vào trường cao đẳng, nên không dễ cải cách. Cho dù Liễu Tuấn có hảo ý, phổ biến tố chất giáo dục, nhưng trái với tình hình trong nước sẽ không chiếm được sự ủng hộ của dân chúng. Vì vậy, Liễu Tuấn định ra cải cách giáo dục, mục tiêu hàng đầu chính là điều Lý Đào thảo luận tại báo cáo công tác Chính phủ-- bình đẳng!

Trước tiên giải quyết vấn đề này, sau đó mới nói tới cái khác.

Về phần một số biện pháp cải cách bên trong một số trường học cũng không ngại động trước, chỉ cần có lợi với giáo dục, có lợi với học sinh thì chính là điều tốt, cần phải kiên trì đi làm.

Thành thật mà nói, đối với hai phó thị trưởng được Liễu Tuấn đề cử lần này, Lý Đào và đám người Tạ Viện đều không hẳn sẽ thích. Nguyên nhân không có gì, bất kể La Tái Nghĩa hay là Dịch Hàn cũng đều có danh là "ương ngạnh", cũng như Phàn Chí Vĩ là những tên ngoan cố. Nhét thêm những người như vậy vào Phủ thị chính không hề nghi ngờ phải nhận được trở ngại rất lớn đối với kế hoạch Lý Đào từng bước nắm Phủ thị chính trong tay, làm mất thực quyền của Chung Vĩnh Minh. Nếu nói từ ý nghĩa nào đó, có hai tên "ương ngạnh" như vậy tại Phủ thị chính đâm chọc, cho dù Lý Đào thành công xa lánh Chung Vĩnh Minh nhưng vẫn không cách nào chân chính nắm Phủ thị chính trong tay. Lý Đào anh một lòng vì công, cũng không ai nói gì, La phó thị trưởng và Dịch phó thị trưởng đều sẽ phối hợp với công tác của anh, một khi anh để lộ ra bộ mặt vì cá nhân mưu phúc lợi, chỉ sợ hai vị này sẽ ngang nhiên "om sòm" ở trên Hội nghị xử lý thường vụ thị trưởng thôi.

Ngẫm lại xem, chỉ một Phàn Chí Vĩ đã khiến thị trưởng và Tạ bí thư đau đầu không biết bao nhiêu lần?

Lại thêm La Tái Nghĩa và Dịch Hàn đến quấy nhiễu, thời gian này Lý thị trưởng không phải là gian nan thường đâu.

Liễu Tuấn cũng thực sự là quái, những người khác dùng người phần lớn là đề bạt trọng dụng một số thuộc hạ nghe lời, có khả năng để củng cố quyền vị của mình. Ai không rõ đạo lý "một hảo hán ba bè phái"? Liễu Tuấn thì đề bạt trọng dụng toàn là những tên rất cứng đầu, thường ngày là cái gai trong mắt mọi người, nhưng ở trong mắt Liễu Tuấn lại là bánh thơm.

Cũng bởi vì chuyện này, Lý Đào rất phiền muộn, có thời gian đều đến bàn với Tạ Viện.

Tạ Viện "Hừ" lạnh một tiếng, xem thường nói: "Gai gì chứ? Đây đều là những tên quen tính xấu với Liễu Tuấn, trước mặt người khác là gai, tại trước mặt Liễu Tuấn còn không phải là chó ngoan? Lại còn là cái loại thành thạo nữa, Liễu Tuấn bảo nó cắn ai thì nó cắn! Thị trưởng, anh phải cẩn thận, đây cũng không phải dễ chịu gì đâu!"

Lý Đào vừa nghĩ cũng đúng, sắc mặt càng thêm khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.