Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 914: Đại hội đảng lần thứ 15Trung tuần tháng chín, Liễu nha nội tới thủ đô.

Lầnnày không phải là tư nhân mà làm việc công.

Đại hội đảng thứ 15 long trọng diễn ra ở thủ đô, Liễu Tuấn là một trong số đại biểu, theo đoàn đại biểu tỉnh A tới thủ đo tham dự hội nghị.

Đại hội lần này có 2050 đại biểu chính thức, đặc biệt mời thêm 60 người, đại biểu cho hơn 58 triệu đảng viên toàn đảng. Ngoài ra, không phải uy viên trung ủy khóa 14m không phải đại biểu khóa 15 hoặc lão đồng chí nội bộ đảng cũng với những đồng chí khác có liên quan tổng cộng 296 người tham gia đại hội này. Đại hội còn mời các các đại biểu các đảng phái, và các nhân sĩ vô đảng phái trên toàn quốc, các nhân vật đại biểu cho tôn giáo, dân tộc thiểu số tổng cộng có 140 vị khách tham gia lễ khai mạc và bế mạc đại hội.

Đây là lần đầu tiên Liễu Tuấn là đại biểu chính thức tham gia đại hội đại biểu toàn quốc, tâm tình rất kích động.

Lần tới thủ đô tham dự đại biểu này, người Liễu Tuấn quen biết không ít, hai vị Nghiêm Liễu Tất nhiên cũng là đại biểu chính thức tham gia rồi. Ngoài ra tỉnh N có tỉnh trưởng Trương Quang Minh, phó tỉnh trưởng Quách Kỳ Lương, thị trưởng Đường Hải Thiên của Đại Ninh, sở trưởng sở công an tỉnh Lương Quốc Cường, Điền Văn Minh, Mai Ngọc Hàn, Trình Tân Kiếtn... Nghiêm Minh, Giang Hữu Tín, Tạ Ý Tường đều đến cả.

Trong đoàn đại biểu quân đội có những người quen cữ như Hà Trường Chính, Hà Đông Tiến, Hải Hướng Quân, Lương Kinh Vĩ.

Đoàn trưởng đoàn đại biểu tỉnh A không phải Cận Tú Thật mà là Hà Duyên An, . Cận Tú Thật không tham gia tuyển cử khóa 15, mà tham dự hội với tư cách ủy viên trung ương khóa 14.

Điều này có nghĩa là Cận Tú Thật khẳng định sẽ lui về rồi.

Điều này cơ bản nhất trí với tin tức Liễu Tuân thu được trước đó.

Qua nghiên cứu thảo luận, trao đổi, đại lão cao tầng cơ bản đã đạt được công thức chung, Nghiêm Ngọc Thành, Liễu Tấn Tài, Tiễn Kiến Quân, Hà Duyên An, sau đại hội thứ 15 bế mạc sẽ tới cương vị mới.

Trong đoàn đại biểu tỉnh A còn có đám người Đinh Ngọc Chu, Thôi Phúc Thành, Lý Huệ.

Lý Huệ có thể được chọn làm đại biểu chính thức đương nhiên là kết quả do Cận Tú Thật ra sức hỗ trợ, Cận Hữu Vi không phát triển trong thể chế, Cận Tú Thật liền đem người thư ký thân tín nhất thành người nối nghiệp chính trị của mình. Không thể nói là Cận Tú Thật không biết nhìn người, nhưng theo Liễu Tuấn thấy, vị Lý phó thị trưởng này khó mà gánh vác nổi trọng trách.

Đoán chừng người có cái nhìn tương tự không ít.

Liễu Tuấn ngồi ngay ngắn trong đại lễ đường nhân dân, nhìn chăm chú vào huy hiệu đảng rực sáng trên đài chủ tịch, cảm xúc dâng trào, không sao bình tĩnh được.

Đại hội lần này được mở trong thời khắc quan trọng trong nước cải cách mở cửa và hiện đại hóa kiến thiết phát triển Xã hội Chủ Nghĩa, kế thừa và tiếp bước tiền nhân, đảm bảo toàn đảng noi theo ý chí của Nam tuần thủ trưởng, kiên định không dời đi theo con đường chính xác để tiến đến thắng lợi.

Năm năm trước, đại hội đảng lần thứ 14 đã trang nghiêm tuyên bố vứi toàn thế giới: Mục tiêu cải cách thể chế kinh tế nước ta là thành lập hệ thông kinh tế thị trường Xã Hội Chủ nghĩa.

Năm năm qua, trung ương đảng lấy tổng bí thư làm trung tâm quán triệt con đường cơ bản và lý luận cơ bản, nghiêm túc thực thi các hạng mục quyết sách trọng yếu của đại hội thứ 14, quán triệt phương trâm cơ bản "nắm bắt cơ hội, đi sâu cải cách, mở rộng mở cửa, xúc tiến phát triển, duy trì ổn định", khiến đảng và quốc gia vượt qua được những khảo nghiệm mới, đẩy việc cải cách mở cửa và hiện đại hóa kiến thiết Xã hội Chủ nghĩa lên một tầm cao lịch sử mới, các lĩnh vực đều thu được thành tựu khiến cả thế giới chú ý.

Khung của hệ thống kinh tế thị trường Xã hội Chủ nghĩa được dựng lên, kinh tế quốc dân liên tục phát triển nhanh chóng, vững chắc. Sức lão động của xã hội, tổng hợp sức nước, mức độ cuộc sống của người dân lại thăng lên một nấc thang mới. Kiến thiết dảng, kiến thiết liêm chính, kiến thiết tinh thần văn minh Xã hội Chủ nghĩa được tăng cường. Văn hóa, khoa học, kỹ thuật, giáo dục thu được những thành tích mới, kiến thiết quân đội có được tiến triển mới, quốc phòng được củng cổ, ngoại giao thu được thành tích kiệt xuất, địa vị trên trường quốc tế được đề cao. Hồng Kông quanh trở về nước, sự nghiệp thống nhất tổ quốc tiến được một bước dài, sự nghiệp vĩ đại xây dựng Xã hội chủ nghĩa đang tưng bừng tiến về phía trước.

Vào thời khắc tương lai rực sáng, đảng ta mở đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15.
Mệt, tí xíu.

Đại hội 15 có 5 hạng nghị trình lớn, thứ nhất nhe và thẩm tra báo cáo của ủy viên trung ương khóa 14; hai thẩm tra báo cáo (văn bản) công tác ủy ban kiểm tra kỷ luật TW; ba là thông qua ( sửa đổi điều lệ đảng); bốn là tuyển cửa ủy viên TW khóa 15; năm là tuyển cử ủy viên kiểm tra kỷ luật TW nhiệm kỳ tiếp theo.

Nghi thức khai mạc đại hội do thủ tướng đích thân chủ trì, tổng bí thư đại biểu cho ủy viên TW khóa 14 báo cáo chuyên đề với đại hội.

Tên đài chủ tich, giữa các lãnh đạo đảng và quốc gia, Nghiêm Ngọc Thành,, Liễu Tuấn Tài, Hà Trường Chinh ngồi ngay ngắn, nhìn những khuôn mặt quen thuộc đó trên đài chủ tịch, Liễu Tuấn không khỏi cảm khái bội phần.

Hai mươi năm nỗ lực, hai mươi năm phấn đấu, cuối cùng đã nghênh đón một cục diện hoàn toàn mới.

Nói một cách không khoa trương chút nào, Liễu Tuấn đã thay đổi lịch sử, hay nói cách khác là thúc đẩy tiến trình lịch sử. Hai mươi năm qua, Liễu tuấn tự hỏi lòng, mình giữ được lương tri và chính nghĩa, trong phạm vi năng lực bản thân có thể tác động, đã thay đổi diện mạo bần cùng lạc hậu của nhiều địa phương, khiến cho ngàn vạn người dân thường có được cục sống giàu có.

Ngồi trong đại lễ đường nhân dân trang nghiêm thần thánh, nghe báo cáo của tổng bí thư, là đại biểu của 58 triệu đảng viên, là một thành viên kiệt xuất nhất, Liễu Tuấn tự thấy không hổ thẹn.

Trong báo cáo của tổng bị thư, trình bày làm sao kiến thiết giai đoạn sơ cấp của Xã hội Chủ Nghĩa, đồng thời đưa ra lý luận và mục tiêu cơ bản nhất về chính trị, văn hóa, kinh tế của Xã hội Chủ nghĩa. Tổng bí thư chỉ ra, mục tiêu cơ bàn và chính sách cơ bản là thông nhất, không thể trách rời, là cương lĩnh cơ bản cấu thành Xã hội chủ nghĩa ở giải đoạn sơ cấp.

Tổn bí thư còn chỉ ra, nhiệm vụ của đại hội lần này xác định, đem sự nghiệp toàn đảng, toàn dân tiến vào thế kỷ 21, quan trọng ở chỗ kiên trì, tăng cường và cải tạo lãnh đạo, tiến thêm một bước kiến thiết đảng. Người cường điệu, phải tăng cường kiến thiết tư tưởng đảng, kiến thiết tổ chức, kiến thiết tác phong, phản đối xa đọa hủ hóa quan liêu....

Đại hội tiến hành tổng cộng sáu ngày.

Trong thời gian đại hội, khi phân tổ thảo luận, Hồng phó thủ tướng đích thân tham gia học tập thảo luận của đoàn đại biểu tỉnh A, thay mặt quốc vụ viện ân cần hỏi thỏi các đại biểu đại hội toàn quốc.

Hồng phó thủ tướng khẳng định, 5 năm năm qua tỉnh A thu được thành tựu to lớn, đặc biệt chỉ ra khu Trường Hà đã mày mò được một mô hình phát triển hoàn toàn mới, làm ra thành tích đưa người dân lên con đường cùng nhau giàu có. Phó thủ tướng chỉ ra, bắt đầu từ cuối năm ngoái, quốc vụ viện theo báo cáo của quốc kế ủy, đem phương thức này tiền hành thí điểm mở rộng trên phạm vi toàn quốc, thu được kết quả không tệ, đang tiến hành tổng kết nâng cao, sắp mở rộng dần dần ra toàn quốc, tranh thủ để cho càng nhiều quần chúng sớm ngày giàu có.

Lời của thủ trưởng là sự khẳng định toàn diện cho công tác của Liễu Tuấn ở thành phố Ngọc Lan.

Các đại biểu vỗ tay nhiệt liệt.

Tình huống này rất ít xảy ra trong cá tiểu tổ thảo luận, từ đó có thể thấy thủ trưởng cực kỳ coi trọng Liễu Tuấn. Trước đó không lâu, Liễu Tuấn và các đồng chí ở tổ chuyên gia đã thành công đánh bại các quỹ tài chính thế giới mưu đồ với Hồng Kông, mang lại tác dụng to lớn duy trì ổn định và phồn vinh của đặc khu, thủ trưởng ca ngợi y như thế cũng là hợp lý.

Tổng bí thư chủ trì nghi thức bế mạng đại hội, đại hội phê chu báo cáo của hội ủy viên TW khóa 14, thông qua nghị quyết của hội ủy viên kiểm tra kỷ luật khóa 14, thông qua nghị quyết (sửa đổi điều lệ đảng).

Đại hội lấy phương thức bỏ phiếu kín tuyển cửa ra 193 ủy viên TW khóa 15, 151 ủy viên dự bị TW, 150 ủy viên kiểm tra kỷ luật TW.

Đại hộii đảng lần thứ 15 tổng kết kinh nghiệm kiến thiết và cải cách, xác định tư tưởng chỉ đạo của đảng, xác định trị quốc theo pháp luật là phương hướng cơ bản, kiên trì chủ thể chế độ công hữu, kiên trì phân phối theo lao động. Xác định nước ta đang ở giai đoạn Xã hội Chủ nghĩa sơ cấp, đảng và đại biểu khóa 15 đưa ra toàn thư phát triển thế kỷ của sử nghiệp Xã hội Chủ nghĩa.

Hội nghị toàn thể lần đầu tiên của ủy viên TW khóa 15, tuyển cử ủy viên thường trực của bộ chính trị. Nghiêm Ngọc Thành, Liễu Tấn Tài, Tiễn Kiến Quân, Hà Trường Chinh được tuyển thành ủy viên bộ chính trị, Cao Kính Chương cha của Cao Trường Hoành cũng được chọn làm ủy viên cục chính trị.

Nghiêm Liễu tiến vào bộ chính trị, chức vụ thực tế cũng có thay đổi, Nghiêm Ngọc Thành đảm nhận bí thư ban bí thư, bộ trưởng bộ công can kiêm bí thư chính pháp ủy TW, Liễu Tấn Tài làm phó thủ tướng quốc vụ viện, hiệp trợ thủ tướng chỉ đạo công tác kiến thiết kinh tế toàn quốc. Đương nhiên, còn cần tiến hành thủ tục tuyển cử.

Hà Trường Chinh trúng tuyển làm phó chủ tịch ủy viên quân sự TW.

Biến hóa này nằm ngoài dự liệu của Liễu Tuấn, vốn cho rằng ông sẽ quá độ ở vị trí tổng tham mưu trưởng một thời gian, ai ngờ lên thẳng chức phó chủ tịch.

Xem ra Hà Vũ hệ cùng với đương kim thủ trưởng đạt thành công thức chung sâu hơn, dựng lên cơ sở chính trị năm năm thậm chí mươi fnăm sau rồi.

Bạch Kiến Minh lùi về tuyến hai, đảm nhận phó chủ tịch chính hiệp toàn quốc, Kính chủ nhiệm lên làm bộ trưởng trung tổ bộ.

Hà Duyên An tiếp tục làm ủy viên TW, tạm thời tại chức ở tỉnh A

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.