Trùng Sinh Làm Cô Dâu Hờ

Chương 3-4: Giới thiệu game Mộng Ảo Chiến Thần [Phần 3]Thuật sĩ: mặc y phục lam, lục, trắng, tím, đỏ, phòng ngự thấp, tấn công cao, HP thấp, MP cao, bạo kích cao, tấn công tầm xa, xoái quái, đấu trường, pk, phụ bản, vũ khí là trượng.

Chiêu thức [kĩ năng]: có thể tăng cấp theo cấp bậc nhân vật, tăng độ chính xác, cứ tăng 10 cấp thì chỉ số sát thương của chiêu thức sẽ tăng lên theo mức độ nhất định của hệ thống buộc định sẵn, còn lên 1 cấp thì xem ngộ tính và may mắn của nhân vật mà sẽ tăng nhiều hay ít (+ trang bị của nhân vật).

+ [*] Cầu[cấp 1]: Tạo ra một quả cầu lớn theo thuộc tính của nhân vật, quả cầu đó có thể phòng có thể công có thể khống cũng có thể hồi HP hoặc MP, mỗi nhân vật chỉ có một kĩ năng [*] Cầu.

     • Kim Cầu: Công kích 22 ~ 30, kĩ năng phụ [Choáng Váng 2s]. Thời gian phục hồi 10s, mất 25 MP để kích hoạt.

     • Mộc Cầu: Lấy HP của địch chuyển sang bản thân, 10HP/1s. Thời gian duy trì 8s, thời gian phục hồi 13s, mất 28 MP để kích hoạt.

     • Thủy Cầu: Lấy MP của địch chuyển sang bản thân, 10MP/1s.Thời gian duy trì 8s, thời gian phục hồi 13s, mất 28 MP để kích hoạt.

     • Hỏa Cầu: Công kích 25 ~ 35. Thời gian phục hồi 10s, mất 25 MP để kích hoạt.

     • Thổ Cầu: Công kích 20 ~ 26, kĩ năng phụ [Mê Mang 2s]. Thời gian phục hồi 10s, mất 25 MP để kích hoạt.

     • Băng Cầu: Công kích 22 ~ 27, kĩ năng phụ [Giảm Tốc 3s]. Thời gian phục hồi 10s, mất 25 MP để kích hoạt.

     • Phong Cầu: Công kích 23 ~ 27, kĩ năng phụ [Giảm Tốc 2s]. Thời gian phục hồi 10s, mất 25 MP để kích hoạt.

     • Lôi Cầu: Công kích 24 ~ 30, kĩ năng phụ [Tê Liệt 2s]. Thời gian phục hồi 10s, mất 25 MP để kích hoạt.

+ Tấm Chắn [cấp 1]: Giảm 25% sát thương của địch. Thời gian duy trì 2s, thời gian phục hồi 18s, mất 35 MP để kích hoạt. => Tới cấp 10 sẽ có kĩ năng này.

+ Sao Chép [cấp 1]: Sao lại kĩ năng của địch thành kĩ năng của mình. Thời gian phục hồi 20s, mất 45 MP để kích hoạt. => Tới cấp 15 sẽ có kĩ năng này.

+ Triệu Hồi Thú [cấp 1]: Triệu hồi thêm 1 sủng vật khi chiến đấu*. Thời gian triệu hồi 10s, thời gian phục hồi 35s, mất 50 MP để kích hoạt. => Tới cấp 20 sẽ có kĩ năng này.

* Bình thường trong chiến đấu chỉ triệu hồi được 1 sủng vật, đây là lợi thế của thuật sĩ.

+ Phục Sinh [cấp 1]: Trước khi chết mà thanh MP còn hơn 60 MP và thanh HP phải dưới 1/5 HP ban đầu mới có thể sử dụng, trong khoảng thời gian chuẩn  phục sinh sẽ tốn 10s để sống lại, thanh HP phục hồi 2/5HP ban đầu. Thời gian phục hồi 50s, mất 60 MP để kích hoạt. => Tới cấp 23 sẽ có kĩ năng này.

+ Ở cấp 25 có 8 kĩ năng tương ứng với ngũ hành [Kim - Mộc - Thuỷ - Hỏa - Thổ] và 3 hệ biến dị [Băng - Phong - Lôi]. => Tới cấp 25 sẽ có kĩ năng này.

     • Lăng Thiết Trụ [Kim - cấp 1 - liên kích]: Tạo ra các cây thiết (thép) to mọc từ dưới đất lên trong bán kính 2m, công kích 60 ~ 80, liên kích 2 lần, phạm vi trụ xuất hiện lần 1 và lần 2 không giống nhau. Thời gian phục hồi 55s, mất 140 MP để kích hoạt.

     • Lam Hoàn Liên [Mộc - cấp 1 - quần công]: Tạo ra những đoá hoa sen màu lam lơ lửng trong không trung với bán kính 2,5m, nếu đụng vào địch sẽ phát nổ và gây sát thương 55 ~ 73, nếu đụng vào đồng đội sẽ phát nổ và nhận được chúc phúc như tăng sức tấn công, sức phòng, tăng tốc, hồi HP hoặc MP, tăng né tránh, chính xác hoặc bạo kích, đỡ đòn, miễn dịch..... duy trì 10s. Thời gian phục hồi 60s, mất 150 MP để kích hoạt.

     • Hồng Thủy [Thủy - cấp 1 - quần công]: Tạo ra một cơn sóng thần cuốn tất cả địch vào, sau 3s tạo thành lốc xoáy (cột nước) trong bán kính 2m, công kích 62 ~ 75. Thời gian duy trì 10s, thời gian phục hồi 60s, mất 145 MP để kích hoạt.

     • Liệt Hỏa [Hỏa - cấp 1 - đơn chức]: Tạo ra một cột lửa màu cam* đánh thẳng vào địch, công kích 100 ~ 122. Thời gian phục hồi 60s, mất 140 MP để kích hoạt.

* Ngọn lửa màu cam có sức nóng mạnh và lực công kích lớn hơn ngọn lửa màu đỏ.

     • Vũ Thạch [Thổ - cấp 1 - quần công]: Tạo ra mưa đá, từ trên trời xuống những hòn đá to, theo lực hút trái đất mà rơi xuống nện thẳng vào địch, trong bán kính 2m mà thuật sĩ chọn, không nhất thiết lấy thuật sĩ làm trung tâm, công kích 55 ~ 75, kĩ năng phụ [Choáng váng 4s]. Thời gian duy trì 10s, thời gian phục hồi 60s, mất 150 MP để kích hoạt.

     • Băng Tiễn [Băng - cấp 1 - quần công]: Tạo ra vô số mũi tên bằng băng,bắn thẳng vào địch trong bán kính 2m, có thể bắn từ trên trời xuống nhưng tới cấp 50 mới có thể làmđược, công kích 50 ~ 70, kĩ năng phụ [Chậm Chạp] duy trì cho đến hết thời gian buộc định của hệ thống của kĩ năng [Băng Tiễn]. Thời gian duy trì 10s, thời gian phục hồi 60s, mất 150 MP để kích hoạt.

     • Phong Dực Bạo Vũ [Phong - cấp 1 - quần công]: Sau lưng thuật sĩ xuất hiện một đôi cánh trong suốt bằng gió giúp thuật sĩ có thể bay trên trời là kĩ năng [Phong Dực] được duy trì trong 20s, theo sau đó có một kĩ năng ẩn khi sử dụng kĩ năng này là kĩ năng [Bạo Vũ], tạo ra vô số lông vũ sắc bén bằng gió đánh thẳng vào địch trong bán kính 2m, nên gọi là kĩ năng [Phong Dực Bạo Vũ] được duy trì trong 10s và có thể sử dụng 2 lần, công kích 50 ~ 60. Thời gian duy trì 10s, thời gian phục hồi 60s, mất 150 MP để kích hoạt.

     • Sấm Vân Lôi [Lôi - cấp 1 - liên kích]: Tạo ra những tia sét đánh liên tục vào địch 2 lần, công kích 60 ~ 80, kĩ năng phụ [Tê Liệt]. Thời gian phục hồi 60s, mất 145 MP để kích hoạt.

________________________

Cung thủ: mặc y phục xám, nâu, đen, lam, lục, tím,  phòng ngự cao, tấn công thấp, HP thấp, MP cao, nhanh nhẹn cao, cân bằng cao, tấn công tầm xa, thích hợp đi phó bản, xoái quái, đấu trường, vũ khí là cung và chủy thủ.

Chiêu thức [kĩ năng]: có thể tăng cấp theo cấp bậc nhân vật, tăng độ chính xác, cứ tăng 10 cấp thì chỉ số sát thương của chiêu thức sẽ tăng lên theo mức nhất định của hệ thống buộc định sẵn, còn lên 1 cấp thì xem ngộ tính và may mắn của nhân vật mà sẽ tăng nhiều hay ít (+ trang bị của nhân vật).

+ Tinh Du Vân Tiễn  [cấp 1]: Khi địch bị trúng tên sẽ xuất hiện trong thái [Tinh Du] làmđịch mất phương hướng trong 1s, công kích 22 ~ 26. Thời gian phục hồi 10, mất 25 MP để kích hoạt.

+ Ảo Kỳ Mộng Tiễn [cấp 1 - quần công]: Khi bắn một mũi tên lên trời, trong nháy mắt xuất hiện vô số mũi tên tạo thành mưa tên mà mưa tên xuất hiện 2 lần trong cùng 1 lúc chỉ cách nhau 1s nhưng chỉ có 1 lần là thật, đánh lừa cảm giác của địch, làm địch khó phán đoán nào thật nào giả, công kích 17 ~ 23. Thời gian phục hồi 18s, mất 35 MP để kích hoạt. => Tới cấp 10 sẽ có kĩ năng này.

+ Tiềm Hành [cấp 1]: Cũng giống như ẩn thân nhưng dính trạng thái [Giảm Tốc] và làmđịch khó phát hiện, có thể sử dụng kĩ năng mà không mất [Tiềm Hành] nhưng chỉ có 2 lần, có thể [Tiềm Hành] cho tới khi hết MP, cứ 8s/1 MP nếu bị trúng chiêu thì mất hiệu quả. Thời gian phục hồi 30, mất 50 MP để kích hoạt. => Tới cấp 15 sẽ có kĩ năng này.

+ Vũ Liên Hàn Tiễn [cấp 1 - liên kích]: Bắn liên tục 5 mũi tên trong đó có mũi tên làm địch rơi vào trạng thái [Giảm Tốc 3s] và một mũi làm địch rơi vào trạng thái [Xuất Huyết 10 HP/1s] trong 5s, ba mũi tên còn lại gây sát thương 15 ~ 22. Thời gian phục hồi 30s, mất 40 MP để kích hoạt. => Tới cấp 20 sẽ có kĩ năng này.

+ Truy Đuổi [cấp 1]: Đuổi theo địch, chỉ cần bị địch giết chết 1 lần * liền có thể truy đuổi, cho tới khi gần tới địch thì thông thường sẽ kết hợp với [Tiềm Hành], duy trì cho tới khi bắt được địch hoặc tự hủy. Thời gian phục hồi 35s, mất 45 MP để kích hoạt. => Tới cấp10 sẽ có kĩ năng này.

* Bị giết 1 lần bằng rớt 1 cấp, trừ phi có thù oán khá lớn mới dùng tới truy đuổi vì không ai bị điên đi tìm người khác để bị giết cả cũng vì có trừng phạt rớt cấp, rớt trang bị và bị người đuổi bạo trang bị khi tên đỏ và được cộng điểm thiện**, còn giết người thì thì cộng điểm ác***.

** Điểm thiệt có thể tăng điểm danh dự**** trong một toà thành nào đó khi giết tên đỏ hoặc người có điểm ác cao trong phạm vi tòa thành đó.

*** Điểm ác thì bị mọi người truy giết lấy điểm thiện và được trang bị bị bạo rớt, cũng không thể vào thành thì điểm ác quá cao, có thể xoát quái giảm điểm ác và tên đỏ. 

**** Điểm danh dự trong thành thì... Điểm danh dự càng cao càng có lợi, được các npc trong thành đó lễ trọng không bị làm khó, dễ nhận nhiệm vụ và được nhận nhiều hơn bình thường, mua đồ trong thành có thể được giảm giá.... Được phân loại: dân chúng, bạn bè, khách quý, tôn trọng, tôn kính, sùng bái.

+ Tam Thần Tiễn [cấp 1 - liên kích]: Bắn liên tục ba mũi tên vào địch, kĩ năng phụ [Trúng Độc 8s], công kích 85 ~ 100. Thời gian phục hồi 60s, mất 140 MP để kích hoạt. => Tới cấp10 sẽ có kĩ năng này.

________________________

Mộng Ảo Chiến Thần được chia thành 4 đại lục:

+ Đông đại lục: những cánh rừng xanh thẩm đầy nguy hiểm, những thảo nguyên bát ngát và những cơn gió trong lành mang mùi thiên nhiên mát mẻ cùng với các Tinh linh rừng (Linh tộc) nhảy múa, những cơn mưa rừng ẩm thấp, những tiếng côn trùng hòa tấu và khí hậu nhiệt đới.

+ Tây đại lục: với những ngọn núi cao trọc trời, gió sương lượn lờ, những cơn gió thì thào, những cơn mưa mát mẻ, với những vùng biển xanh thẩm, dòng sông mát mẻ, con suối trong suốt cùng nhân ngư xinh đẹp động lòng người với tiếng hát câu hồn và khí hậu mát mẻ quanh năm.

+ Bắc đại lục: với những ngọn núi băng trắng xoá, những dòng sông con suốt bị đóng băng, những cơn gió mang khí lạnh, những bình nguyên bằng băng trắng tinh với những bông tuyết lung linh với ánh mặt trời cùng với chú ngựa tuyết chơi đùa đang phát sáng lấp lánh đẹp đẽ dưới mặt trời và khí hậu lạnh quanh năm.

+ Nam đại lục: với những cơn gió có khi nhẹ có khi mạnh nhưng lại tạo cho người khác cảm giác nóng rực mà không phải mát mẻ thoải mái vì trong những cơn gió đó kèm theo những hạt cát vàng, cùng với những bình nguyên mê mông cát vàng với những chú bò cạp phơi mình với ánh nắng và khí hậu nóng ẩm quanh năm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.