Thông tin truyện

Vong Linh Triệu Hoán

Thể loại:

Võng Du

Nguồn:

Bạch Ngọc Sách

Trạng thái:

Đang ra

Vong Linh Triệu Hoán

Đánh giá: 6.3/10 từ 7 lượt
Tần Văn - 1 thâm niên flayer tiến vào <Đỉnh Phong> vì kiếm ít tiền lẻ để tự nuôi thân, trong lúc vô tình chuyển chức thành vong linh vu sư.

Cùng xem hành trình của hắn trong <Đỉnh Phong> nào.

Bình luận truyện