Thông tin truyện

[12 Chòm Sao] The Vampire's Legend

[12 Chòm Sao] The Vampire's Legend

Tác giả:

Nguồn:

Sàn Truyện

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7.5/10 từ 20 lượt
Tên: Châu Song Ngư
Tuổi: 17
Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

IMG 

Tên: Mistami Sessle William Capricorn ( Ma Kết )
Tuổi: 302
Nơi ở: Quinngua Valley, Greenland

IMG 

Tên: Santi William Scorpius ( Thiên Yết )
Tuổi: 504
Nơi ở: Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada

IMG

Tên: Anis Shatow De Vance Leo ( Sư Tử )
Tuổi: 216
Nơi ở: Forest of Tronçais, France
IMG 

Tên: Virgo ( Xử Nữ )
Tuổi: 26
Nơi ở: Quinngua Valley, Greenland

IMG

Tên: Santi Clare Andrea Aries
Tuổi: 176
Nơi ở: Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada 

IMG

Tên: Santi Clare Mistle Cancer ( Cự Giải )
Tuổi: 475
Nơi ở: Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada


IMG

Tên: Mistami Sessle Vincent Gemini ( Song Tử ) 
Tuổi: ?
Nơi ở: ?


IMG


Tên: Mistami Sessle William Taurus ( Kim Ngưu )
Tuổi: 784
Nơi ở: Quinngua Valley, Greenland


IMG

Tên: Minches Willow Andrei Aquarius ( Bảo Bình )
Tuổi: 302
Nơi ở: Tokyo, Japan


IMG 

Tên: Minlery Queen Bissly Libra ( Thiên Bình )
Tuổi: 1375
Nơi ở: Sydney, Australia

IMG

Tên: Sagittarius ( Nhân Mã )
Tuổi: ?
Nơi ở: ?

IMG

Tên: Song Hoàng
Tuổi: 1356
Nơi ở: New York, USA


IMG


Tên: Santi Clare Edward Orion ( Lạp Hộ )
Tuổi: 128
Nơi ở: Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada

IMG 

Tên: Ara ( Đàn Tế )
Tuổi: ?
Nơi ở: Không cố định
 IMG

Các chương mới nhất

Bình luận truyện