3 - 1 = Mấy

Chương 28: Chương 28: Mấy Lời Viết Thêm

Lần lượt xuất hiện ba cái xác, hình như là vấn đề “ba trừ ba bằng mấy”, nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là vấn đề “ba trừ một bằng mấy”.
Thực ra, nếu tính được bài tính trừ này, thì sẽ khám phá ra toàn bộ bí mật của câu chuyện.

Xin mời những con người can đảm hãy tính xem, rốt cuộc, ba trừ ba bằng mấy? Và hãy gửi kết quả vào hộp thư của tôi như sau:
[email protected]

Tuy nhiên, xin quý vị nhớ cho, vào cái đêm mất điện ấy, lúc Trương Cổ đi đến trạm biến áp, Phùng Kình đã từng hỏi Trương Cổ: ba trừ một bằng mấy? Thế rồi, trên đường quay về, Trương Cổ đã gặp thằng bé kia…