Thông tin truyện

Ác Ý

Ác Ý

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Ngược

Nguồn:

07momochan35.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.6/10 từ 5 lượt
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1-1, ngược tâm, BE
Biên tập: Bình

Tôi không muốn quay đầu lại, bản thân tôi càng không thể quay đầu lại. Dù phía trước là vực cao muôn trượng thì tôi cũng phải bước tới.

Nhưng không phải chỉ là mình tôi bước xuống mà các người đều phải cùng tôi ngã xuống.

Các người muốn hạnh phúc? Tôi lại càng không cho các người hạnh phúc.


Bình luận truyện